Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Rotterdam 30-10-01.

  A. v. Velsen
  Pa. Mathennesse dijk 223 F
  3027 BL ROTTERDAM

  L.S.

  Een reeks van misbruiken en rechtsverkrachtingen hebben mij het bewijs geleverd, de houding van Justitie en politie te rangschikken onder,wellicht onbewust despotisme, gericht tegen mijn absoluut koppige weerstand tegen ongerechtvaardigd gedrag.

  Rekening houdende met mijn wens om zo mogelijk een rechtvaardig en nobel leven te leiden, is het mijn plicht om bovenomschreven inbreuk op de passende eerbied voor de burger te weerstaan, en zo mogelijk te bestrijden om nieuwe waarborgen te stellen voor een toekomstige zekerheid.

  Feit is dat er inmiddels duidelijkheid omtrent de gebeurtenissen is bij de minister van Justitie Korthals en het college van Procureurs Generaal en in bijzonder de Procureur Generaal van Justitie dhr mr. J.L. de Wijkerslooth, wonende aan de Zoeterwoudse singel 20, 2313 AZ te Leiden en de Secretaris Generaal van Justitie dhr mr. H.C.J.L. Borghouts wonende aan de Burgemeester v. Lennepweg 36, 2101 RH. te Heemstede.

  Feit is ook dat door de heer Borghouts en door een van de officieren van Justitie mr P.G. Blanken wonende aan Drieblad 3, 2811 EG te Reeuwijk onder supervisie van zijn chef, de Hoofd officier van Justitie mr. H.A. van Brummen wonende aan de Willemskade 17 k4, 3016 D.L. te Rotterdam, is toegegeven dat zij ervan zijn overtuigd dat ik het feit niet heb gepleegd. Toch is angstvallig vermeden om gerechtigheid te doen aan deze voor Justitie schaamteloze zaak omwille van niet anders dan bescherming van imago en angst voor respectverlies waardoor de hypocriete minachting van overheid jegens de burger weer bevestigd wordt.

  Er wordt door mij als slachtoffer van ontoelaatbare overheidsdaden richting verantwoordelijke bovengenoemde functionarissen geprotesteerd.Ontoelaatbare overheidsdaden bestaan o.a. uit diefstal, belediging, asociaal gedrag en schending van normen, waarden en humane verworvenheden van de doodgeknuffelde rechtstaat, door haar ontwerper, de Staat en haar hypocriete en laag bij de grondse topfunctionarissen. Ik bestrijd dit op mijn wijze.

  Aan de beurt is rechter M.J. STOLWERK, deze mevrouw de rechter blinkt uit in moreel ongerechtvaardigd en discriminerend kunst en vliegwerk om het de officier van Justitie naar de zin te maken in zijn niet te evenaarden acties om het schandalige gedrag van Justitie en politie te verdonkermanen. Dit ten koste van de door mij gevraagde en rechtvaardig onderbouwde rehabilitatie en schadevergoeding. Ook dit rechtvaardigt mijn actie.

  de (on)rechter mevrouw mr. MJ.. Stolwerk, wonende te Rotterdam op de Vliesridderstraat 3 a 3039 ZW. (omgeving Statenweg) heeft de nodige post reeds in de bus en op de ramen gekregen, desondanks is er nog geen behoorlijke reactie gekomen, niet van rechtswege, en ook niet vanuit de privé-sfeer. Dit is opmerkelijk en noopt tot herhaling, het geeft zélfs voor overheidsfunctionarissen geen pas zich als tasjesrovers te gedragen, of dit van andere functionarissen te tolereren. Zodra voldoende politieke partijen bekend zijn met het in dit opzicht maffiose gedrag van justitie, politie en de collaboratie hierin door de officier v Justitie Mr. H.F. Mos en de rechter Mr. M.J. Stolwerk, zal ik mijn protesten hervatten.

  De protesten zijn in principe niet tegen de beslissing van de rechtbank omtrent de schadevergoeding gericht, hiertegen heb ik immers beroep aangetekend. Doch tegen de algemene discriminerende opstelling van alle betrokken overheden die beïnvloed en bedreigd door de ophef van deze zaak, gezamenlijk de hakken tegen mij gericht, in het zand hebben gezet, I.P.V. een bevredigende oplossing aan te bieden na de gepleegde daden, welke niet ik maar de overheid veroorzaakt heeft.

  In de eerste week van oktober is een Algerijn vrij gelaten, waarbij de rechter de aanhouding "in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur" noemde. De fouten en daden door politie en later door Justitie gemaakt in mijn zaak zijn ook in strijd met de term "behoorlijk bestuur". De daden van de politie welke mijn situatie als verdachte hebben benadeeld, hebben samen een aantal procedure fouten doen ontstaan die als resultaat sepot 2 hebben opgeleverd, waartegen ik mij tot het uiterste verzet.

  A. van Velsen


  Blz. TA 159

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland