Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Rotterdam 24-10-01.

  A. v. Velsen
  Pa. Mathennesse dijk 223 F
  3027 BL ROTTERDAM

  Aan de 2e kamer der Staten Generaal
  T.a.v. de voorzitter mevr. J. v. Nieuwenhoven
  Postbus 20018
  2500 EA Den Haag.


  Onderwerp; bijlagen v. brief d.d. 18-10- 2001

  Geachte mevrouw van Nieuwenhoven,

  Aanvullend op de brief met bijlagen die ik U deed toekomen betreffende de problemen rond een onverkwikkelijke zaak, politie en Justitie aangaande, doe ik U nog een aantal bijlagen toekomen.

  Brief "218/222" betreft een gesprekverslag van de Rotterdamse politie over een gesprek welke tot doel had tot een mogelijke oplossing te komen. Omdat dit verslag een verkeerd beeld schetst van het besprokene heb ik mijn reactie " zie brief 223/229 " hierop gegeven.

  De officier van Justitie reageerde hierop met de brief "237f" en bleef aldus een voor beroep en verweer vatbaar antwoord schuldig, mijn herhaaldelijke verzoeken en toezegging van de rechter tijdens de behandeling van het schadeloosstellingverzoek ten spijt.

  Het door de Secretaris generaal Mr. H.C.J.L. Borghouts schriftelijk aan de officier van Justitie Mr. H.F. Mos gedane verzoek ter beantwoording van de vragen in mijn brief mocht ook niet leiden tot een rechtvaardig en fatsoenlijk antwoord van de officier van Justitie.

  Ook hier komt weer naar voren hoe hypocriet en moreel ongerechtvaardigd politie en Justitie haar machtsoverwicht misbruikt om deze kwestie in de doofpot te doen belanden.Het is misdadig te noemen dat deze heren die in dienst van de rechtvaardigheid staan, de rechtstaat verkrachten omwille van hun imago. Een imago welke ten koste gaat van rehabilitatie van onterecht in hechtenis genomen personen. Hiermee zijn mijn vrijheid, leven en gezondheid ondergeschikt geworden aan de dringende noodzaak een eerlijke behandeling af te dwingen.

  De gepleegde daden zijn door mij duidelijk kenbaar gemaakt aan politie en justitie, liggen voor aan de ombudsman en nu aan de politieke partijen, waar ik mijn laatste hoop op rechtvaardigheid op heb gevestigd. Voor iedere betrokkene, en diegenen die ingelicht zijn omtrent het gebeurde mag duidelijk zijn dat pertinente politieke en justitiŽle onwil en verregaande juridische manipulaties schuldig zijn aan deze kwestie waar allen voor verantwoordelijk zijn. Niemand kan zeggen wij hebben het niet geweten.

  Hoogachtend,

  A. van Velsen

  Bijlagen; Brief Politie 218/222, reactie brief 223/229, Antwoord Justitie 237f.


  Blz. TA 155 B


  Rotterdam 24-10-01.

  A. v. Velsen
  Pa. Mathennesse dijk 223 F
  3027 BL ROTTERDAM

  Aan de 2e kamer der Staten Generaal
  T.a.v. S.P. fractie dhr. Lucien Stöpler
  Postbus 20018
  2500 EA Den Haag.


  Onderwerp; bijlagen v. brief d.d. 18-10- 2001

  Geachte heer Stöpler,

  Aanvullend op de brief met bijlagen die ik U overhandigde betreffende de problemen rond de onverkwikkelijke zaak welke wij op 19 oktober '01 reeds bespraken, doe ik U nog een aantal bijlagen toekomen.

  Brief "218/222" betreft een gesprekverslag van de Rotterdamse politie over een gesprek welke tot doel had tot een mogelijke oplossing te komen. Omdat dit verslag een verkeerd beeld schetst van het besprokene heb ik mijn reactie " zie brief 223/229 " hierop gegeven.

  De officier van Justitie reageerde hierop met de brief "237f " en bleef aldus een voor beroep en verweer vatbaar antwoord schuldig, mijn herhaaldelijke verzoeken en toezegging van de rechter tijdens de behandeling van het schadeloosstellingverzoek ten spijt.

  Het door de Secretaris generaal Mr. H.C.J.L. Borghouts schriftelijk aan de officier van Justitie Mr. H.F. Mos gedane verzoek ter beantwoording van de vragen in mijn brief mocht ook niet leiden tot een rechtvaardig en fatsoenlijk antwoord van de officier van Justitie.

  Ook hier komt weer naar voren hoe hypocriet en moreel ongerechtvaardigd politie en Justitie haar machtsoverwicht misbruikt om deze kwestie in de doofpot te doen belanden.Het is misdadig te noemen dat deze heren die in dienst van de rechtvaardigheid staan, de rechtstaat verkrachten omwille van hun imago. Een imago welke ten koste gaat van rehabilitatie van onterecht in hechtenis genomen personen. Hiermee zijn mijn vrijheid, leven en gezondheid ondergeschikt geworden aan de dringende noodzaak een eerlijke behandeling af te dwingen.

  De gepleegde daden zijn door mij duidelijk kenbaar gemaakt aan politie en justitie, liggen voor aan de ombudsman en nu aan de politieke partijen, waar ik mijn laatste hoop op rechtvaardigheid op heb gevestigd. Voor iedere betrokkene, en diegenen die ingelicht zijn omtrent het gebeurde mag duidelijk zijn dat pertinente politieke en justitiŽle onwil en verregaande juridische manipulaties schuldig zijn aan deze kwestie waar allen voor verantwoordelijk zijn. Niemand kan zeggen wij hebben het niet geweten.

  Hoogachtend,

  A. v. Velsen  Bijlagen: Brief Politie 218/222, reactie brief 223/229, Antwoord Justitie 237f.

  Blz. TA 155 B


  Rotterdam 25-10-01.

  A. v. Velsen
  Pa. Mathennesse dijk 223 F
  3027 BL ROTTERDAM

  Aan de 2e kamer der Staten Generaal
  PVDA-fractie t.a.v. dhr. C. Glorie
  Postbus 20018
  2500 EA Den Haag.

  Onderwerp; betrokken referenties.


  Geachte heer Glorie,

  Ontoelaatbare overheidsdaden en ondeskundig onderzoeksgedrag van zedenrechercheurs met als resultaat ernstige gevolgen zoals zelfmoord, hetgeen reeds is voorgekomen bij de veelal onterecht gearresteerde verdachten van zedendelicten binnen de relatiesfeer waren onderwerp van het telefonisch gesprek wat wij voerden.

  Zoals afgesproken doe ik U enige informatie toekomen welke betrekking heeft op hetgeen mij op dit gebied is overkomen, alsmede de hieronder vermelde adres en telefoongegevens van de personen welke betrokken zijn bij de gesprekken.

  Indien U wenst kunt U via deze gegevens contact opnemen, daar deze zijn verstrekt met toestemming van de betrokkenen.

  De advocaten mw. mr. M.M. Strengers (tot Mei 2001) en mr. C. Veraart,
  tot heden alleen tel. Advies.

  PB. 318 3760 AH Soest Tel. 035-6015080
  PB. 212 AE Alkmaar Tel. 072-5157474

  De heren Groeninx van Zoelen en Matthijsen zijn als vertrouwenspersonen opgetreden in de diverse gesprekken met politie en de Secretaris Generaal van Justitie om te pogen tot een oplossing te komen.

  S.J. Matthijsen, psychiater-psychotherapeut,
  O. Nassaulaan 43. 3708 GC Zeist Tel. 030-6920231

  P.R.F. baron Groeninx van Zoelen
  Dorpsstraat 73 3299 BB Maasdam
  Tel. 078-6761418 - mobiel 06-53179442 en Fax 078-6765888

  De heer G. Veldhuisen als bemiddelaar tijdens de gesprekken met de officier van Justitie in Rotterdam.

  G. Veldhuisen directeur T.C.A. Tanktransporten Amsterdam
  Sloterweg 1049 1066 CD Amsterdam
  Tel. 020-4083151 - mobiel 06-51376848 - Fax 020-6152522

  Mevrouw L.M. Hooft is als vertaalster betrokken bij en op de hoogte van de gebeurtenissen.

  L.M. Hooft vertaalster J.C.
  Bendorpstraat 26, 3343 DJ Hendrik Ido Ambacht
  Tel 078-6840341 mobiel 06-22842637 fax 078-6840344

  Deze mensen hebben zich enorm ingezet om bij te dragen tot het vinden van een oplossing, hetgeen mede met Uw hulp kan leiden tot verbetering van deze voor ex verdachten onmenselijke bejegening.

  Bij voorbaat dank.

  A. van Velsen


  Blz. TA 155 C

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland