Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


De overheid dient een rechtvaardige overheid
te zijn die de burger voorgaat in oprechtheid
en er geen dubbele praktijken op na houdt.

Dat het ministerie van justitie, bij uitstek de
beschermer van waarden en normen in onze samenleving,
deze elementaire regel aan haar laars lapt, is hoogst ongelukkig.

  Bijlage behorende bij brief aan de 2e kamerleden d.d. 18 oktober 2001.

  Inhoud 45 kopieŽn.

  Samenvatting van standpunten in het conflict omtrent ontoelaatbare overheidsdaden n.a.v. mijn arrestatie i.v.m aangifte van verkrachting,poging doodslag en weder rechtelijke vrijheidsberoving

  In verband met mijn protestacties is het mogelijk dat ik vastgenomen wordt, daar ik niet in een maatschappij wens te leven waarin een Justitie apparaat op de op mij toegepaste behandeling omgaat met onterecht behandelde burgers.

  In dit geval ben ik bereikbaar via de Rotterdamse plv. korpschef de heer C.M. Ottevanger
  tel.: 010-2747728 of de secretaris-generaal van Justitie mr. H.C.J.L. Borghouts. 070-3706883

  A. van Velsen
  Tel. 06-17036320
  Pa. Mathenesserdijk 223 f
  3027 BL Rotterdam

  Bijlage 1 dossier met 45 brieven.


  Blz. TA 151

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland