Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Rotterdam 18-10-01.

  A. v. Velsen
  Pa. Mathennesse dijk 223 F
  3027 BL ROTTERDAM

  Index van bijgevoegde brieven ter ondersteuning van de diverse onderwerpen betreffende de problemen vanwege weigering rehabilitatie en schadeloosstelling door de overheid jegens mij.

  In onderstaande volgorde gebundeld; dd. 09-11-01 Blz 150 + 151 TA Brief aan de Staten Generaal

  Blz 093 + 094 TA Brief i.v.m. de wensen van Justitie wat ik nu eigenlijk wil.

  Blz 101 t/m 103 TA Juridische verklaring van de Secretaris generaal mr. Borghouts.

  Blz 115 t/m 117 TA mijn reactie hierop.

  Blz 104 t/m 107 TA Juridische uitleg van college va procureurs generaal(mr.Du Croux)

  Blz 109 t/m 111 TA mijn reactie hierop.

  Blz 112 t/m 114 TA Het advies aan de Politie van baron P.R.F. Groeninx van Zoelen.

  Blz 132 + 132 a TA Persbericht ondeskundige zedenpolitie + vervolgen overheid.

  Blz 218 t/m 222 VD Gemanipuleerd gesprekverslag n.a.v. gespr. Korpsleiding/ v.Velsen

  Blz 223 t/m 229 VD Mijn reactie op dit gesprek

  Blz 237a VD Het niet ter zake doend antwoord van officier van Justitie mr. Mos Blz 167 t/m 172 VD Verzoek schade vergoeding i.v.m. hechtenis Blz 133 t/m 138 TA Beslissing schadevergoeding i.v.m. de hechtenis en de gevolgen. Blz 120 t/m 122 TA brief aan de ombudsman Blz 123 TA Brief aan de Rotterdamse Korpsleiding.( de heer C. M Ottevanger) Blz 139 t/m 142 TA Het gespreksverslag van de bespreking met de Secretaris generaal. Blz 43 t/m 45 TA De werkelijke schade als gevolg van de daden van de politie. Blz 131,132+143TA mijn reactie hierop. Blz 149 TA mijn reactie op het gespreksverslag aan de heer Ottevanger. Blz 152 TA Brief aan rechter mr. M.J. Stolwerk i.v.m. rechtvaardiging protest. Blz 153 a TA Overheid dient een rechtvaardige overheid te zijn. Blz 159 TA Protestbrief aan rechtsverkrachters Blz 160 TA Brief aan de Minister President. Onderwerp uit Vrij Nederland; Seks als Wapen Nummer 13, 1 april 2000.

  A. van Velsen

  Bijlage 1 dossier met 45 brieven.


  Blz. TA 153 AB

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland