Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Rotterdam, 05-10-01.

  A.v. Velsen.
  P/a Mathenesserdijk 223 F
  3027 BL ROTTERDAM

  Aan Sandra v. Velsen,

  Lange tijd geleden werd ik geconfronteerd met een misdadige aanslag op ons gezin, waar op een onzinnige wijze s`nachts praktisch ons hele huis werd leeggehaald.De mensen die je over de waarheid hebben misleid omtrent de gebeurtenissen die vooraf gingen aan het feit dat jouw moeder ons gezin in de steek liet toen je net kon lopen, waren hiervoor verantwoordelijk

  Ik ben volkomen verrast geweest omdat ik in groot vertrouwen in de toekomst van mijn gezin, rechtsreeks op een achterbakse wijze belazerd ben geweest, maar dat kon niet anders want het is immers erg eenvoudig om, indien je, je hart aan iemand hebt verpand te worden bedrogen.Je hebt ruim een jaar na hetgeen je bij Cristina en mijn gezin had aangericht je excuus aangeboden, waarbij je zij dat je het kon begrijpen als ik je niet meer wilde zien. Ik heb je vergeven omdat ik mij realiseerde dat de oorzaak lag in het hierboven vermelde.

  Om ook voor jou duidelijkheid te brengen in hetgeen destijds is gebeurd heb ik je inzage gegeven in alle papieren uit die tijd. Later gaf je aan een heel ander beeld van de werkelijkheid gekregen te hebben. Ik heb geruime tijd voor je de eerste keer naar Cuba kwam overwogen of en wanneer ik je zou inlichten over de gebeurtenissen want de relatie met je moeder en Jeroen zou waarschijnlijk problematischer worden dan al het geval was. Om die reden heb ik te lang gewacht om je deze papieren te geven.

  Cristina is een mentaal zwakkere vrouw die door jouw vreselijke verhalen over vroeger die door je moeder uit pure en ongegronde haat, zoals je uit de papieren las, aan jou zijn verteld, volkomen de kluts is kwijtgeraakt, en het vertrouwen in mij verloor. Zij kon onmogelijk geloven dat jij als mijn dochter zulke verhalen over mij zou kunnen fantaseren, nu weet zij beter, maar ons huwelijk en een erg fijne tijd zijn hierdoor stuk gelopen.

  Zeven jaar heb ik in alle geluk en in grote liefde geleefd met mijn gezin aldaar, een boerderij gekocht en een goed en mooi bestaan met een positieve toekomst opgebouwd. Ondanks de voortdurende weerstand van de gemeente driebergen om mij na de scheiding van Ineke als woningzoekende in driebergen in te schrijven zodat ik hier een nieuw bestaan met behoorlijke woonruimte kon opbouwen waarin ook jullie thuis konden zijn.

  Na je eerste bezoek in Cuba deden vreemde verhalen de ronde die alleen van jouw konden komen. Ik dacht eerst dat het wel mee zou vallen maar toen je weer kwam en je vriend Johan meebracht en hem vrijwel direct zeer vernederend behandelde en inruilde voor Emilio begon de ongerechtvaardigde en belachelijke verkrachting van mijn gezin door jouw pas goed. Het eind van deze episode was dat Cristina in de war door jou en anderen met hun belachelijke verhalen opgestookt, en gelovend in die onzin dacht dat het goed was dat ik opgepakt en in de gevangenis zou komen, gesterkt door mijn geuite wens hieromtrent, i.v.m. mijn huisvestingsprobleem hier.

  Wij hebben een nieuwe start gemaakt waarbij ik aannam dat je je best zou doen om je te gedragen, ik kreeg de indruk dat het redelijk ging, vooral toen ik kennis maakte met je nieuwe vriend Martijn uit Gouda. Jullie konden het goed hebben samen, maar het was je weer niet goed genoeg, het resultaat was een enorme asociale ruzie en een door jouw schuld bedroevend en vernederend eind aan die relatie.

  Je kwam op zondagmorgen 15 juli na een telefoontje diep verontwaardigd vanwege het feit dat er weer een "klootzak" jouw pad had gekruist, naar Amsterdam waar ik was bij een kennis met de mededeling dat je niet meer naar Gouda zou gaan en een auto nodig had om naar je werk te gaan anders kon je ontslagen worden. Ik heb direct een auto voor je gekocht en verzekerd, ik wilde dat je die auto op jouw naam overschreef om mogelijke problemen te voorkomen, jij moest tenslotte rijden zodat je naar je werk kon maar na 2 weken bleek dat je weggegaan was bij je werkgever vanwege problemen, hoe kon het ook anders.

  Vanwege je geldverspillende levenswijze was duidelijk dat je snel zonder geld zou zitten, ondanks dat je geen huur en slechts een deel van de kost moest opbrengen, zowel bij Martijn als bij mij was dat het geval. Jij leende mij wel eens geld zoals jij ook bij mij deed wat, dat moet ik toegeven altijd op zijn pootjes terechtkwam. Van je laatste salarisgeld kocht je de laatste week van augustus een waterpistool bij Blokker en daarna wist je het niet meer, begreep schijnbaar niet dat je weer werk moest zien te vinden en wat geld moest zien te verdienen om je kamer in te richten, je wilde immers bij mij in Rotterdam wonen.

  Plannen om alles in huis zonder mijn mening te vragen in te richten had je genoeg, maar verder kwam het niet, je meende de rechten om de grootste slaapkamer te gebruiken te hebben maar dat viel je tegen want ik accepteerde dat niet.Al snel werd mij duidelijk dat het probleem wat zich regelmatig in jouw leven aandient als je jou zin niet helemaal krijgt zich nu tussen ons zou plaatsen. Inderdaad zaten wij al snel op het politie bureau waar ik om jouw ogen en van de politie te openen aangifte tegen je deed, ik wist dat daar niets van terecht zou komen, maar wilde je op deze wijze wel laten zien wat je allemaal presteert.

  Blz. TA 127 A

  Nadat wij de zaak aan elkaar hadden uitgelegd zijn wij nog wat in de stad gaan drinken, waarna wij de andere dag weer van allerlei problemen kregen. Ten slotte ben je na overleg met Theo weggegaan, Ik heb je nog wat spullen achterna gebracht en de rest wilde je met Theo komen halen. Ondertussen vroeg ik je ook of je de auto nog nodig had want bleek mij, dat je weer in je eigen auto kon rijden. Je had hem niet meer nodig en ik kon hem op mijn naam laten zetten. Ik probeerde dat direct op 1 oktober maar om administratieve reden ging dat niet. Je geloofde dat niet en vond dat ik je beloog en voelde jezelf belazerd, maar ik vertelde je alleen de waarheid. Dat dat niet was wat jij niet graag wilde geeft je niet het recht om dan maar te zeggen dat ik lieg. Je wantrouwt namelijk iedereen. Je mag wel alert zijn maar op een goede wijze, zoals jij doet wek je weerzin op.

  's Woensdags heb ik weer wat spullen voor je mee terug gebracht en toen zette je mij weer voor leugenaar, waar ik niet van gediend ben. Afgelopen vrijdag heb ik je nogmaals spullen gebracht en toen zei je mij dat wij naar het postkantoor moesten om de auto over te schrijven, je geloofde totaal niet wat ik je zei maar ik ging maar mee en op het postkantoor bleek dat ik toch gelijk had. Ik gaf je een kopie van wat ik aan de rijksdienst wegverkeer geschreven had en waarmee jij gevrijwaard bent, en ben vervolgens kwaad omdat je mij niet vertrouwd weggereden. Ik was het eindelijk spuugzat geworden.

  Zaterdag bel je een soort van woedend op dat je onderweg bent om de rest van je spullen op te halen met Theo. Nu ben ik ook wel eens druk en dat is nu met alle papieren boel om de schadeafwikkeling rond de kwestie Cristina en justitie het geval. Bovendien is het normaal dat je even had gebeld vooraf. Ik moest weg en had nog van alles te doen, je kwam dus ongelegen en onaangekondigd, het ging dus niet door en ik maakte met Theo een afspraak voor volgende week na dinsdag.Theo, die bij je in de auto zat zei dat jullie naar huis gingen en hij zou later bellen. Ik ben weggegaan en via het politiebureau gegaan om het voorval te melden, zoals afgesproken met de recherche. Hierna ging ik nog even naar huis om een stekker van de computer te halen, en merkte daar dat het slot van mijn woning was geforceerd, waarna ik weer naar het bureau ging voor aangifte.

  Hier trof ik jou aan met Theo die meteen begon te vertellen dat ik niet te vertrouwen was omdat ik er nog was, ik moest immers weg zijn naar Amsterdam zoals ik ook van plan was. Ik laat graag aan jullie over wie er in dit opzicht niet te vertrouwen zijn, ik was immers gehinderd om weg te gaan en wel door jullie die zonder toestemming in mijn woning wilden gaan, en ondanks dat ik ook gezegd had dat het woning bedrijf er inmiddels andere sloten in had gezet toch het slot hebben geforceerd.

  Er ontstond weer een asociale woordenwisseling waarbij weer werd gezegd dat ik een leugenaar zou zijn en waarbij zelfs door jou de beschuldiging werd geuit dat ik gebruik maakte van een vals rijbewijs, de politie ging hierop desgevraagd niet eens op in. Bovendien blijkt ook o.a. uit het document wat je hebt gekregen op het postkantoor vanwege de poging tot het overschrijven van de auto dat mijn rijbewijs goed is, en dus niet vals.

  Apart van alle ophef begrijp ik niet wat het probleem is, buiten het feit dat je geen vertrouwen in mij hebt doordat jij nu eenmaal je hele leven bent opgestookt door je moeder dat ik niet zou deugen, en aldus bang bent dat je nadeel aan deze kwestie zal ondervinden.Angst en gebrek aan vertrouwen zijn beide ongegrond. Ik heb voor jou, jouw zus en de kinderen van Cristina goed gezorgd, zo tevens blijkt uit rapportage van de raad v. kinderbescherming, diverse artsen en veel andere verklaringen. Reeds in 1984 voorzagen psychologen dat indien jij bij jouw moeder zou worden geplaatst je op later leeftijd zou ontsporen. Een profetische voorspelling.

  Verder is het document van het postkantoor samen met mijn kopie brief aan R.D.W. en mijn woord voldoende om aan te tonen wie dat na 1 oktober '01 verantwoordelijk is voor de auto.

  I.v.m. de schade aan mijn woning door vernieling stel ik jou " S.M.M. van Velsen" namens het woningbedrijf Rotterdam aansprakelijk voor de kosten. Je gedrag is voor mij onacceptabel, indien het milieu waarin je bent opgegroeid niet dusdanig geschikt bleek om jou een fatsoenlijke en humane opvoeding te garanderen, zou je, daar iedereen de grondbeginselen van het verschil tussen goed en kwaad en humaan gedrag van nature bezit, hieraan zelf een bijdrage hebben kunnen leveren, hetgeen de kwaliteit van jouw leven veel beter zou maken.

  Als je wilt ben ik nog steeds je vader die je kunt vertrouwen, maar in oprechtheid. Je hebt dan veel uit te leggen.

  Je vader die van je houdt.

  Hoogachtend,

  A. van Velsen


  Blz. TA 127 B

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland