Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Bosch en Duin, 22-08-01.

  A. v. Velsen
  Bosch en Duin
  P/a Soesterbergsestraatweg 6 D
  3768 EH SOEST

  Aan het Ministerie van Justitie T.a.v. Secr. Gen. H.C.J.L. Borghouts. P.B. 20301 2500 E.H. `s GRAVENHAGE

  Uw kenmerk; 5111117/01/BSG..

  Onderwerp ; Opbiechten moreel verval Justitie door de officier v. Justitie Mr. Mos, en melding verzoek excuus op privé adressen.

  Weigering tot onderwerpen aan crimineel overheids beleid.

  Geachte heer Borghouts ;

  In een telefonisch gesprek met de secretaresse van de off. v. Justitie Mr. H.F. Mos, verzocht ik of de hoofdofficier Mr. H.A. van Brummen zo vriendelijk wilde zijn contact met mij op te nemen, dit in verband met de schaamteloze behandeling van de Justitie jegens mij.

  Anders dan hetgeen ik heb verzocht ben ik gebeld door de officier Mos, die mij na de gebruikelijke discussies over het asociale politie en Justitie gedrag mededeelde dat ik niet anders dan bezig was met een "MORELE CHANTAGE". Ik wil duidelijk stellen dat ik wel moreel bezig, maar niets met chantage te doen heb, ik strijd met open vizier, en vertel vooraf hoe en waarom ik bepaalde functionarissen aanval op hun gedrag.

  Dat ik hun in hun thuissituaties aanspreek komt louter omdat zij zich op een hypocriete asociale en achterbakse wijze afdoen van een zaak waar zij op een ontoelaatbare wijze in betrokken zijn geraakt, en mij dank zij hun gedrag onacceptabel en meer dan zwaar hebben getroffen.

  Indien Mr. Mos meent dat ik mij aan chantage, moreel of niet, schuldig maak moet hij mij laten aanhouden en mij voor de rechter brengen, die zich over de kwestie kan buigen, en niet alleen de Rotterdamse rechter, maar ook in hoger beroep en cassatie.

  Ik heb per open brief ten huize van de hoofdofficier Mr. Van Brummen verzocht om politie en Justitie te bewegen om op een fatsoenlijke manier excuus aan te bieden voor hetgeen zij bij mij aangericht hebben, en zoals normaal is de schade te vergoeden, zodat zij zich uiteindelijk nog kunnen onderscheiden van de georganiseerde misdaad en onontwikkeld rapaille.

  Tevens maak ik van deze brief gebruik U te verzoeken Mr. H.F. Mos te vragen om antwoord op de door mij geschreven brieven te geven, zoals op de terechtszitting is besproken.

  Ook meld ik dat ik mij niet langer onderwerp aan de overheid, daar deze een moreel onrechtvaardig crimineel en leugenachtig hypocriet beleid voert betreffende slachtoffers van ontoelaatbare overheidsdaden, en slechts de eigen "soort" in dergelijke gevallen rehabiliteert.

  Hoogachtend,

  A. van Velsen


  C.c. Hoofdofficier v. Justitie, ombudsman, Rotterdamse korpsleiding. Thuis en bekendenkring

  Blz. TA 91

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland