Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Bosch en Duin, 17-08-01.

  A. v. Velsen
  Bosch en Duin
  P/a Soesterbergsestraatweg 6 D
  3768 EH SOEST

  De Nationale Ombudsman
  T.a.v: Mevr. Muller
  Pb. 29729
  2502 LS s` GRAVENHAGE

  Onderwerp; Bijlage v. verzoek tot instellen van onderzoek naar ontoelaatbare overheidsdaden.
  Dossierno 200101717

  Afd.2. t.a.v. mevr. Muller.

  Geachte Ombudsman,


  Ter voorbereiding op mijn actie waarvan ik U de bedoeling reeds per telefoon mededeelde heb ik de vice- president v/d rechtbank en de hoofdofficier van Justitie op 14, resp. 17 augustus '01 een brief geschreven waarin ik mijn actie en motivatie hiertoe alsmede een klacht omtrent het gedrag van de officier kenbaar maakte.

  Ik houd U graag op de hoogte van mijn correspondentie met de betrokkenen, zodat misverstanden voorkomen kunnen worden.

  Hoogachtend,

  A. van Velsen


  Bijlage,

  1. kopie brief aan vice-president v/d rechtbank Mr. S.J. van Klaveren
  2. kopie brief aan de hoofd officier van Justitie Mr. H.A. Brummen
  3. kopie kranten artikel Rotterdamse krant van 10 augustus 2001.

  Blz. TA 90

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland