Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Doorn, 14-8-01.

  A. v. Velsen
  P/a Soesterbergse straat 6 d
  3768 EH SOEST

  Tel 06-17036320.

  NETWERK Bureau Redactie. Postbus 23000 1202 EA. HILVERSUM.

  Onderwerp ; Onterechte hechtenis door ontoelaatbare overheids daden.

  Geachte heer/mevrouw,

  Sinds 2e kerstdag 1999 knok ik mij een versuffing om rehabilitatie vanwege een onterechte arrestatie en hechtenis. Diefstal door de Rotterdamse politie uit mijn woning en fraude in een aanhoudingsbevel door een officier van Justitie en vele andere misstappen van de politie hieruit voortvloeiende.

  Inmiddels heb ik uit protest vele malen politie bureau`s en Justitie gebouwen, alsmede hoge politie en Justitie functionarissen thuis bezocht om hun onder aandacht te brengen wat politie en Justitie hebben aangericht. Enig sneuvelen van computers, auto`s ramen en een bril kon hierbij niet voorkomen worden. Dit heeft mij tweemaal voor de rechter gebracht, waarbij ik schuldig werd bevonden zonder strafoplegging, hetgeen voorkwam dat ik in hoger beroep kon gaan.

  Inmiddels is door de persoonlijke bemoeienis van Zijne excellentie secretaris- generaal van Justitie de heer H.C.J.L. Borghouts toegegeven dat naar aanleiding van deze en de zaak Lancee uit Schiermonnikoog inmiddels het beleid is gewijzigd wat betreft aangiftes van zedendelicten binnen de relatiesfeer. Ook gaf de heer Borghouts eerlijkheidshalve toe dat ook hij er van overtuigd was dat ik het niet gedaan had, m.i. een logische, moedige en nobele uitspraak.

  Grote aantallen verklaringen van o.a. een off van Justitie uit Cuba en een aantal uit Nederland leggen het bewijs neer dat de aangifte uit een groot aantal leugens bestaat, en dat er een duidelijk motief voor aangeefster en haar familie en vrienden is om mij onterecht voor twaalf jaar in de gevangenis te krijgen.

  Vrijdag 10 augustus heeft er een stukje in de Rotterdamse krant gestaan i.v.m. een zitting ter behandeling van de schade die ik heb geleden door de aanhouding en de hechtenis en de gevolgen daarvan. Gezien de vijandige houding van de officier vanwege mijn onomwonden melding van het hypocriete en asociale gedrag van politie en Justitie is er ook weinig hoop op een goede afloop.

  Bijgaand treft U een aantal kopieŽn aan, het is ondoenlijk om alle papieren zonder persoonlijke uitleg aan U voor te leggen, zodat ik volsta met een greep uit het geheel. Ik zou het bijzonder op prijs stellen indien U hier de zo broodnodige aandacht aan wilt schenken.

  Hoogachtend,

  A. van Velsen


  Bijlage 1 verslag.

  Blz. TA 87

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland