Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Soest 18-07-01.

  A. v. Velsen
  P/a Soesterbergse straat 6b
  3768 EH Soest

  Aan; de Rotterdamse korpsleiding Postbus 70023 3000 LD Rotterdam.

  L. S.

  Via Rechercheur B. Boom vernam ik tijdens de uitvoering van mijn protestactie van heden dat de korpsleiding bereid is om de specificatie (bijlage TA. 43+44+45) van de door mij geleden schade te bestuderen. Hieruit mag ik opmaken dat de daden door de politie gepleegd, erkend worden en onder haar verantwoordelijkheid vallen.

  Hierachter treft U de bijlage (gemerkt als Blz. TA 21) aan die in alfabetische volgorde de schadeonderwerpen rangschikt zoals hieronder. Ook treft U in de onderwerpen verwijzingen aan naar nader verklarende bijlagen.

  A, FL. 5.700,- B, FL. 64.910,99 C, FL. 157.200,- D, FL. 91.915,-- E, FL. 9.950,-- Uitleg van politie aan stadhuis kan veel betekenen voor woonruimte. F, FL. 60.000,- G, FL. 57.903,01 H Aan dit inhumane feit kan de politie snel een eind maken, d.m.v. Visum. I 5 In behandeling bij de Secretaris- Generaal Mr. Borghouts. j 3 in behandeling bij de Secretaris- Generaal Mr. Borghouts. K, FL. 2.421,- FL. 450.000,ó geleden materiŽle en immateriŽle schade.

  De middelen die ik gebruikt heb om dit bezit te verkrijgen heb ik verdiend met hard werken, waarover belastingen zijn betaald, waardoor het afhouden van belastingen niet correct en onacceptabel is.

  Verrekeningen met eventuele nadelige gevolgen voor politie of justitie vanwege mijn acties om de waarheid en een rechtvaardige gelijke persoonsbehandeling te verkrijgen, zijn eveneens onacceptabel daar dit de prijs betreft die betaald wordt om door de politie en justitie begane beleidsfouten en ontoelaatbare overheidsdaden te corrigeren. Ook ik heb kosten gemaakt om bij te dragen aan verbetering van inzicht in het beleid van justitie op gebied van aanhoudingen vanwege verkrachtingen en andere verdachtmakingen binnen de intieme relatiesfeer. Deze kosten zijn niet in de schade opgave opgenomen.

  I.v.m. de door mij niet gewenste zitting omtrent de schade, verzoek ik om voor 26 juli te reageren voor opmerkingen en op 2 augustus 's middags een beslissend gesprek in overleg met de heer P.R.F. Groeninx van Zoelen (tel 06-53179442) te verwezenlijken.

  Uitziende naar een oplossing wijs ik weer op woongelegenheid en vakantievisum van relatie.

  Hoogachtend,

  A. van Velsen


  Blz TA 50gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland