Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Soest 18-07-01.

  A. v. Velsen
  P/a Soesterbergsestraat 6b
  3768 EH Soest
  Tel. 06-21248710

  Uw kenmerk; Velsen.

  Geb. 02-09-1949. Onderwerp: VERKLARING.

  Geb. 02-09-1949. Asociaal, crimineel en laag bij de gronds gedrag van de Rotterdamse korpsleiding na mijn onterechte arrestatie wegens verkrachting, poging doodslag en vrijheidsberoving en de daarbij gepleegde ontoelaatbare overheidsdaden.

  L.S.

  Na de vreemde gedragingen van de Rotterdamse zedenpolitie tijdens en na mijn arrestatie was het normaliter te verwachten dat, na het vinden van de waarheid, de politie onder leiding van de korpschef met een excuusbrief en een verklaring zou komen die mijn rehabilitatie en vergoeding van de schade kan onderbouwen. Anders dan dit wentelde de korpsleiding met aan het hoofd chef Ludken zich in een modderpoel van leugen en bedrog om de waarheid te verdonkermanen en onder haar morele en rechtvaardige verplichtingen vandaan te komen.

  Onderdeel van deze verplichtingen is medewerking bij het vinden van een geschikte woning zodat ik weer kan proberen om een normaal leven op te bouwen. Door de mensonwaardige behandeling ben ik immers ook mijn woning kwijtgeraakt, en wie anders dan de Rotterdamse politie zou meer overtuigd dienen te zijn van verantwoordelijkheid in deze kwestie.

  Nu meer dan anderhalfjaar na het gebeurde zwerf ik nog rond en kan ik mijn dochter niet datgene bieden wat een vader aan zijn kinderen verplicht is, n.l. een thuis. Om deze reden is door mij de heer Tak gemeenteraadslid CDA in kennis gesteld van het gebeurde, waarna de informatie is doorgegeven naar de Heer Littooij, die ik enige tijd later tel. vroeg of er via deze weg kans op een oplossing te vinden was. De heer Littooij melde mij dat hij niets met de zaak te maken had, de papieren naar de verantwoordelijke korpsleiding had gestuurd ( die al zoals bekend tientallen exemplaren in bezit hebben), en ik moest maar bij de politie gaan klagen.

  Zoals bekend heb ik mij op maandag 16 juli 2001 gemeld op het stadhuis om opheldering van deze gedragingen en om woonruimte te vragen, dit heeft tot lokaalvredebreuk geleid. Na overleg met de Secretaris- Generaal van Justitie die zich persoonlijk met de zaak bemoeit, en telefonisch verzocht heeft aan de heer Littooij om hierin behulpzaam te zijn, heb ik zijn raad opgevolgd en ben op 17-juli weer naar het stadhuis gegaan om te spreken met deze meneer Littooij. Na aan de bode te hebben gevraagd om deze meneer te vragen om met mij te spreken vroeg men mij te gaan zitten en de heer Littooij werd gevraagd om te komen.

  Meneer Littooij kwam kwaad aanlopen, liep mij voorbij terwijl ik opstond om hem te begroeten maar tot mijn verbazing gaf hij opdracht aan de bode om mij te verwijderen. Dit werd door mij geweigerd waarna de politie mij meenam en aanhield. Naar waarheid en beste weten opgemaakt. Hoogachtend, A. v. Velsen.

  A. van Velsen


  Blz. TA 49gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland