Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Driebergen 17-07-01.

  A. v. Velsen
  P/a Soesterbergse straat 6b
  3768 EH Soest


  Uw kenmerk; 5100012/501 /AJ. Onderwerp ; Gedrag Rotterdamse Politie.

  Aan; Secr. Gen. H.C.J.L. Borghouts. P.B. 20301 2500 EH 's GRAVENHAGE


  Geachte heer Borghouts ;

  Op Maandag 16-07-01 ben ik zoals tel. aangekondigd aan Uw secretaresse Mevr. Kunst, de Off. v. Justitie en de korpsleiding, bij het stadhuis te Rotterdam geweest, dit om mijn ongenoegen over het optreden van de politie, en het uitblijven van vervanging van de mij door toedoen van de politie verloren gegane woonruimte kenbaar te maken.

  Gevolg van dit van mijn zijde vreedzame protest middel was dat ik zonder verdere problemen in de cel belande, maar na enkele minuten verplicht gezelschap kreeg van een verslaafde meneer, die vertelde dat hij Karel Prade was, uit Suriname afkomstig en 61 jaar is. Hierna vertelde hij mij o.a., dat hij aan TBC, lijdt. Deze kwestie leg tevens ik aan het G.G.D. voor. Ondanks mijn verzoek om preventieve hechtenis werd ik verplicht om na enige tijd heen te gaan, ik heb er de politie nogmaals op gewezen dat ik door toedoen van haar ontoelaatbare daden zonder woonruimte ben geraakt, U heeft mij terecht verwezen naar de gemeente Rotterdam, waar ik hoopte met medewerking van de politie, gezien de onhoudbare situatie, eindelijk aan woonruimte geholpen te worden.

  Zowel de verantwoordelijken op het stadhuis als de politie en justitie zijn op de hoogte van de ernst van hetgeen mij is overkomen, en wat aannemelijk is, zich bewust zijn van het feit dat een behoorlijke woning een van de elementaire levensbehoeftes is, die bij het ontberen hiervan het functioneren van eenieder negatief beïnvloed, zo ook mijn functioneren. Vandaag zal ik weer mijn bezoek aan het stadhuis aankondigen bij de betrokken instanties, en de klachten welke door de politie ondanks de verplichting hiertoe geweigerd worden om op te nemen zal ik rechtstreeks richten aan de huisadressen van de leden van de hoge raad der Nederlanden.

  De mededeling tijdens het verhoor en opname van het proces verbaal dat ik niet serieus wordt genomen door de politie is mij in het verkeerde keelgat geschoten en heeft de verstandhouding geen goed gedaan.

  Hoogachtend, vriendelijke groet,

  A. van Velsen

  C.c. De betrokken instanties


  Blz. TA 47gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland