Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  SPOED, PERSOONLIJK IN HANDEN VAN DE DIRECTEUR

  Driebergen 09-07-Ol

  A.v. Velsen
  P.a.. Laan v Vollenhove 63
  3705 CB ZEIST

  Fax 030-2712490 Per fax bericht; 0229-215069

  Aan de Directeur v. P.I. De Eenhoorn.
  Postbus 81 1620 AB. HOORN.

  Onderwerp; Klachten.

  le Fysieke en mentale ontoelaatbare overheidsdaden, 2e Het niet reageren op mijn klachten. Verzoek; Informatie i.v.m. onaangekondigd bezoek echtgenote.

  Geachte heer/mevrouw,

  Op 01-03-1999 heb ik in de door U geleide inrichting tien dagen onterecht in hechtenis gezeten, waarbij ik uit protest vanwege wantoestanden binnen de inrichting weigerde te eten en drinken. Dit was de oorzaak dat de adjunct directeur die de door mij ingediende klachten zou verder leiden besloot tot drastische maatregelen. Op zijn initiatief en toezicht werd ik beetgepakt door 4 bewaarders en de verpleger en vervolgens onder een steenkoude douche gehouden met mijn gezicht omhoog terwijl een man mijn mond brak door met zijn duimen mijn wangen door mijn kiezen te duwen en mij zodoende dwong om water en mijn eigen bloed te drinken. De adjunct directeur verklaarde mijn klacht hieromtrent niet relevant omdat ik tenslotte zelf onder de douche wilde gaan.

  Later werd ik als gevolg van dit optreden per ambulance naar het ziekenhuis in hoorn gebracht Er is op geen enkele wijze gereageerd op de door mij ingediende klachten, die ik binnen de inrichting aan de daarvoor aangewezen personen heb afgegeven.

  Graag zou ik van U weten wanneer ik hieromtrent bericht van de verantwoordelijke instantie kan verwachten. In verband met een geheel andere aangelegenheid die van belang is bij de bespreking met de heer Mr. Borghouts verzoek ik U om mij te bevestigen dat mijn echtgenote en dochter, tijdens mijn detentie onaangemeld geprobeerd hebben contact met mij te krijgen door domweg aan de poort te verzoeken om binnen te mogen komen met de koffers van mijn echtgenote, die hiervoor speciaal uit Cuba was overgekomen op 3 of 4 maart. Van dit voorval is melding gemaakt bij de poort en heeft mij bereikt via een van Uw kantoormedewerksters die ook niet wist wat zij er mee aan moest.

  In afwachting van uw spoedig bericht,

  Hoogachtend;

  A. v. Velsen.


  Blz. TA 036

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland