Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Driebergen, 29-05-01.

  A. v. Velsen
  Pa. L. v. Vollenhove 63
  3706 CB. ZEIST

  Lijst van punten die van belang zijn voor de aangifte tegen mijn vrouw ; Ana Cristina Bover van Velsen . geb. 14-08-1966. te Havanna Cuba. Na 2 eerdere huwelijken met mij gehuwd te Havanna op 07-12-1993.

  Op 27 en 28 december 1999 heeft mijn vrouw bij de politie te Rotterdam aangifte gedaan tegen mij van verkrachting en wederrechtelijke vrijheidsberoving.De aangifte op zich vermelde tevens ; poging tot doodslag , doch later bleek dat dit er uit vooringenomenheid en piŽteit voor het "schijnbare slachtoffer", door de hulp officier van Justitie dhr. Harrold Stap bij gefantaseerd was, om mijn situatie als verdachte nadelig te beïnvloeden.

  De aangifte bestaat uit een groot aantal leugens en verdraaide weergaves van feiten met als doel mij in de gevangenis te doen belanden. De motivatie van deze daad is om de door mij betaalde boerderij in Cuba (zie foto`s) zonder mijn verdere bemoeienis in handen te krijgen (door de moeder van het z.g. slachtoffer).

  Om de waarheid omtrent de aangifte boven tafel te krijgen heb ik t.b.v. mijn verdediging commentaar gegeven op de aangifte ( bijl. Rood, blz 8 t/m 19) Ook van de verklaringen van (?? de getuigen ??) Bianca van Zutphen (bijl. Rood, blz. 20 t/m 24) en Klaas Dronkers ( bijl. Rood, blz. 30 t/m 33) heb ik een commentaar gemaakt ( bijl. Rood, resp. blz. 25 t/m 28 en blz. 34 t/m 37).

  Aanvullend op het commentaar op de aangifte, en het daaropvolgend getuige verhoor, wat reeds vol- doende zegt over de betrouwbaarheid van aangeefster,heb ik een aantal brieven van aangeef- ster, haar kinderen en een groot aantal omwonenden en functionarissen bijgevoegd, die anders verklaren omtrent mijn gedrag en karakter t.o.v. mijn vrouw en haar kinderen.( bijl. Zwart ) Hoofd off. v. Justitie Mw. Mr. A. Travieso (Zwart 15). Onze huishoudster Felina Hernandez (Zwart 14). Stadsraadslid Mw. Dolores Mendez (Zwart 13).Een verklaring van Mw. Cristina van Velsen Leon ( zij weigert hier de naam "Bover" van haar vader te gebruiken) met een vreemde weergave van een in haar ideeŽn gepasseerd voorval, de tekening en de scheldwoorden zijn een voorbeeld van wat er in haar hoofd omgaat. (bijl Zwart 12)

  De tegenstrijdige verklaringen omtrent het gebruik van verdovende middelen en pillen geven aanleiding om de resten van peuken en de asbak met de voor hetzelfde doel gebruikte fanta blikjes voor onderzoek of confrontatie met de betrokkene aan te bieden.(zie bewijsmiddel 1). Ontkenning van haar gebruik van verdovende middelen wordt tevens ontmaskerd als leugen door de verklaring van dhr. Jhr. J.J.G. Groeninx van Zoelen,(bijl. Zwart blz 61), de verklaring van mevrouw. Teresa Izquierdo die medicijnen studeerde en een zeer behulpzame vriendin van Cristina is.(bijl. Zwart blz 3+4) en van Sandra mijn dochter ( bijl. Zwart blz 5 + 8 ).

  Blz 027 A

  Hetzelfde geldt voor de kalmeringspillen (zie bewijs 2), en een cassettebandje (zie vertaald bewijs 3) waarin zij uitgebreid over deze onderwerpen sprak, wat veelal werd bijgewoond door een wederzijdse vriend, de heer Willem Peters. (bijl. Zwart blz 6 +9 ).

  Haar later toegegeven leugenachtigheid omtrent het "ontsnappingsverhaal" kan ik nog verder onderbouwen door de buskaart op de dag dat wij samen van huis gingen naar het station op 2e kerstdag, en het feit dat haar vrienden verklaren dat zij op 21 Dec. af hadden gesproken om op de dag van de "ontsnapping" met Cristina elders een kerstdiner (galgenmaal) te houden. ( bijl. Rood blz 22 punt 18).

  Aangeefster zou hebben gevochten en geschreeuwd tijdens de vermeende misdaden, alvorens te kunnen vluchten. Dit word weerlegd door het feit dat,ondanks de dagen durende vermeende misdaden, geen geschreeuw of andere vreemde geluiden gehoord zijn door de omwonenden.

  Er zijn geen kleren of meubelen beschadigd (bijl.Blauw blz 2 ), ook heeft zij geen pogingen gedaan te vluchten toen wij enige malen naar Cuba hebben getelefoneerd in de tel. cel op straat, tijdens het bezoek aan de supermarkt , of toen wij bij de chinees eten gingen halen en zij een Chinese waaier kreeg. (zie bewijsstuk 4).

  Het OM. is wettelijk verplicht om alle bewijs,zowel ten nadele als ten voordele van verdachte, te verzamelen.(bijl. Blauw blz.1-A t/m 1-E ). In tegendeel Politie en Justitie hebben het onderzoek gefrustreerd.

  In tegenstelling tot hetgeen aangeefster verklaard, geeft mijn dochter, waarvan de recherche verwachte dat zij een verklaring tegen haar vader zou afleggen, een totaal andere visie van de gebeurtenissen weer.( bijl. Zwart blz. 8 ).

  De vader van de aangeefster geeft in zijn verklaring weer dat hij naar Nederland wil komen om nader te verklaren.Zijn verklaring geeft met name weer dat aangeefster reeds eerder omtrent dit onderwerp medisch werd behandeld. (bijl. Zwart blz 7 )

  De uitwijzing uit Cuba, die ondanks mijn dringende vragen hierover tot nu toe zonder enige reden is gebleven, maakt duidelijk welke belangen en invloed de moeder van aangeefster beweegt en benut om, nu ik niet in de gevangenis terecht ben gekomen, mij met alle middelen uit Cuba te weren, ter behoud van de van mij afgenomen bezittingen (zie brief aan de Cubaanse Ambassade en kopie van ticket en retour bewijs (i.v.m. beschadigde bagage).(bijl. Zwart blz 10 )

  Bianca (Rood, zie blz 22 punt 19) en alsmede Klaas (Rood zie blz 32 punt 36) verklaren wederom dat zij reeds op 21 dec. afgesproken hadden dat aangeefster op 2e kerstdag naar haar vrienden zou terugkeren. Ook het verhaal over het "bepaalde treinstation in Utrecht" en zij hieruit begreep dat Klaas, Cristina daar op zou halen is samen met de afspraak om bij hun kennissen te gaan eten en overnachten in Alphen aan de rijn, bewijs te noemen dat de z.g. ontsnapping of welke benaming men er ook aan geven wil, een vooraf geplande afspraak is geweest.

  Hoogachtend,

  A. van Velsen


  Bijlage 1 verslag.

  Blz. TA 027B

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland