Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Doorn, 21-5-01.

  A. v. Velsen
  Pa. L. v. Vollenhove 63
  3706 CB. ZEIST

  Aan de; Gemeente Rotterdam.
  t.a.v. Wethouder J. v.d. Tak.
  P.b. 70012.
  3000 KP. ROTTERDAM.

  Onderwerp; ontoelaatbare overheidsdaden.

  Geachte heer van der Tak,

  N.a.v. het tel. gesprek vandaag met Uw secretaresse, doe ik U een map toekomen waaruit een groot aantal ontoelaatbare overheidsdaden vermeld worden, waardoor ik erg ben geschaad.

  Weliswaar zijn deze daden in principe geheel toegegeven door de Burgemeester, doch met de grootste minachting en met gebruikmaking van bedrieglijke verdraaiingen met als doel de verantwoording van de gebeurtenissen op een moreel en sociaal onaanvaardbare wijze te ontkennen.

  De handelswijze van de burgemeester, politie en Justitie druist in tegen datgene wat de rechtstaat voorstaat, en staat in schrille tegenstelling tot de moraalprediking van B&W van Rotterdam ten aanzien van het gedrag wat de oud Burgemeester Bram Peper presenteerde.

  Om welke reden verwachten B&W van de burger, o.a. Bram Peper, teruggave van onterecht ontvangen gelden op grond van morele principes, terwijl diezelfde B&W alle fatsoensnormen en morele beginselen die ons land met het predikaat "RECHTSTAAT" hebben bestempeld, in mijn geval asociaal en onhumaan negeren.

  De ernst van de gebeurtenissen hebben mij doen besluiten om dit onrecht in geen geval te accepteren, wat het offer ook zal zijn. Tweemaal heb ik op een punt gestaan om mijn leven te geven om op dit gebied een meer rechtvaardiger beleid tot stand te helpen brengen, doch kennissen gaven aan dat het resultaat de prijs niet waard was. Te weinig hoge functionarissen waren persoonlijk betrokken bij dit schandaal, hetgeen nu anders ligt, bovendien ligt het excuus dat ik gek zou zijn nu wezenlijk moeilijker.

  Hierbij leg ik de verantwoording voor de gevolgen van de onbestrafte strafbare feiten door de politie begaan de door incompetentie en vooringenomenheid tot stand gekomen onterechte aanhouding en arrestatie, en het ongepaste stilzwijgen en de onwil van de Burgemeester als korpsbeheerder om deze kwestie op een eerbare wijze op te lossen, in handen van B&W.

  Ondanks moeilijkheden en tegenwerking ga ik door en hoop op Uw medewerking,

  Bij voorbaat dank, vriendelijke groet,

  Hoogachtend,

  A. van Velsen


  Bijlage 1 verslag.

  Blz. TA 12

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland