Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Soest, 14-05-01

  A. v. Velsen
  P/a Laan v. Vollenhove 63
  . 3705 CB ZEIST

  Aan de Officier v. Justitie Mr. H.F. Mos
  Arrondissements Parket Rotterdam.
  Pb. 50956
  3007 BT ROTTERDAM.

  Geachte heer Mos,

  Per abuis is er een fax op 11 mei naar Uw faxadres verstuurt, deze was als brief bedoeld gemaakt om op 14-05 te worden verzonden met een begeleidend schrijven aan U, indien ik ten dezer tijde niets zou hebben vernomen van voortgang betreffende de aangifte tegen mevr. Bover.

  OP vrijdag 11- 05 ben ik echter om 13.15 op mijn mobiel no. gebeld door de heer Bakker die mij uitnodigde om de aangifte te komen tekenen, hierna is door de bewoner van het huis wat ik als postadres mag gebruiken, bij zijn thuiskomst de fax zonder mijn medeweten verzonden.

  Ik verzoek U deze fax als niet verzonden te beschouwen, en bied U bij deze hiervoor mijn excuses aan.

  Vriendelijke groet, hoogachtend,

  A. van Velsen


  Blz. 255 B

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland