Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Soest, 14-05-01

  A. v. Velsen
  P/a Laan v. Vollenhove 63
  . 3705 CB ZEIST

  Aan de Minister van Justitie, Dhr. Mr. A.H. Korthals
  Slotlaan 36
  3062 PR ROTTERDAM.

  Geachte heer Korthals,

  Sinds 12-12-2000 wordt mijn actie tegen de asociale en onrechtvaardige overheids gedragingen, die met medeweten en toestemming van een aantal gezagdragers hebben plaatsgevonden, ook met Uw medeweten gecontinueerd. Hierbij deel ik U mede dat de onmenselijk onrechtvaardige situatie die absoluut niet past in de rechtstaat verergerd is door de categorische weigerachtigheid van Justitie om een aangifte op te nemen, waarvoor ik al sinds 9 maanden de deur platloop bij de politie en Justitie. Een enorm aantal brieven mijnerzijds hebben aanleiding gegeven tot een gesprek met officier van Justitie Mr. Mos, waarna hij als enig resultaat van de bespreking toestemming gaf voor de aangifte.De andere klachtpunten zijn ondanks mijn rechtvaardige standpunten niet herzien.

  De vele zaken die niet gelopen zijn zoals had gemoeten, worden zodoende op een crimineel misdadige en hypocriete wijze voortgezet, waarbij ik mag opmerken dat U, sinds ik op woe. 09-05-2001 heb gesproken met mevrouw Heeren van Uw secretariaat, op de hoogte bent van deze gang van zaken. De onfatsoenlijke wijze waarop de verantwoordelijke functionarissen zich ten gevolge van de misstappen van een recherche team gedragen, is schandalig en zou bij de behandeling door de rechter van een burger in een dergelijk geval, een negatief oordeel tot gevolg hebben.

  De beoordeling van 9 maanden weigering, de hier opvolgende toestemming met de inmiddels 6 weken durende vertragingstactiek om aangifte tegen de valse aangifte te doen, en het negeren van mijn standpunten en klachten om de kwalijke en asociale gedragingen van de functionarissen te verdonkermanen, geeft mij nu aanleiding om mijn acties wat serieuzer en in Uw richting te verleggen. Het spijt mij buitengewoon, doch mij rest niets anders dan dit middel om rechtsongelijkheid en dubbel gedrag, waardoor ik enorm gedupeerd, ben als wapen te gebruiken. Ik zie mij in deze situatie als een persoon die ten koste van alles recht wil krijgen, en niet als een neurotisch persoon die zich afreageert op functionarissen. Ondanks alles hoop ik nog steeds op inzicht en een rechtvaardige finale.

  Ik meen nu voldoende te hebben aangetoond dat ik grondige reden heb om niet meer te collaboreren met deze overheid die mij herhaaldelijk onrechtvaardig hebben benadeeld, dit niet willen beamen en geen stappen ondernemen om de schade te vergoeden, deze mogelijkheid zelfs frustreren. Mijn wens om in de gevangenis te komen, zodat ik, hoe mager dan ook van U kan profiteren, zal ik realiseren door U en andere hoge functionarissen die hier verantwoordelijk voor zijn in werk en privé situatie aan te vallen.

  Hoogachtend,

  A. van Velsen


  Blz. 255 A

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland