Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Zeist, 12-05-01

  A. v. Velsen
  P/a Laan v. Vollenhove 63
  . 3705 CB ZEIST

  Aan v.d. Goen Advocaten.
  T.a.v. Mr M.M. Strengers.
  Pb. 318.
  3760 AH. Soest.

  Geachte mevrouw Strengers,

  Met alle respect voor uw standpunt het niet met mij eens te zijn wat betreft mijn denkwijze omtrent het betrekken van de resultaten van mijn aangifte tegen de aangeefster in deze zaak, blijf ik, en tevens de officier, van mening dat vervolging van aangeefster de zaak, ook met betrekking tot schaderegeling en sepot 01, een belangrijk andere kijk op de zaak zal geven.

  Dat het een met het ander verweven is, bleek uit het schade vergoedingsverzoek dat U indiende bij de rechtbank, daar zaten nl. ook reis en andere kosten in verwerkt die niets met de aanhouding maar alles met de gevolgen op langere termijn te maken hadden. Ook de gevolgen van het latere gedrag van politie en Justitie wat betreft ongerechtvaardigde ontkenning, leugen en diefstal waar ik mij zeer druk over heb gemaakt, is duidelijk van invloed op de formulering van het schadeverzoek, wat thuishoort in een ander verzoek tot schadevergoeding.

  Zoals de Officier tijdens de zitting terecht naar voren bracht zijn er een aantal zaken die niet relevant zijn aan de directe schade als gevolg van de hechtenis, en tevens niet goed onderbouwd zijn. Dit kan nadelig zijn, omdat enerzijds de rechtbank de schade niet zal toekennen, en anderzijds tijdens een relevante verhaalsprocedure de kans bestaat dat het niet word toegekend omdat, het reeds vermeld word in deze procedure.

  U stelde mij voor om mij bij te laten staan door Mr. Luipen daar U zelf verhinderd was, en dat wij voor aanvang der zitting nog een korte voorbespreking zouden hebben. Ik heb U zoals gemeld in mijn brief van 26-04-01 van mijn voornemen op de hoogte gesteld, en meende dat de voorbespreking mede over dit onderwerp zou gaan.Dat deze zaak geen makkelijke zaak is doordat ik nu eenmaal rechtvaardigheid zoek en hierin tot het uiterste ga is reeds lang bekend, maar wat mij zeer verbaasd is dat u Uw jas aan de kapstok hangt exact 1 dag voor de zitting en hierover geen overleg met mij heeft willen voeren, terwijl de zaak al gewonnen is, alleen de vlag moet er nog op wat erkenning betreft. Het is niet Uw, een beetje mijn, en veel schuld van Justitie die in haar weerzin om tot rechtvaardige schaderegelingen over te gaan deze ondemocratische en discriminerende barricaden heeft opgeworpen voor de burger.

  Wat betreft de ontoelaatbare daden van de politie en de vertraagde vervolging van aangeefster is de zaak inmiddels persoonlijk in handen van de minister. I.v.m. de eisen van de rechtbank omtrent de tekortkomingen in het schadevergoedingsverzoek zal ik e.e.a. zelf toelichten, en hoor ik graag zo spoedig mogelijk wanneer de dossiers opgehaald kunnen worden.

  Vriendelijke groet,

  A. van Velsen


  Blz. 254

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland