Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Driebergen 07-5-01

  A. v. Velsen
  P/a Laan v. Vollenhove 63
  . 3705 CB ZEIST

  Aan de Min. V. Justitie Mr. A.H. Korthals.
  Schedeldoekshaven 100
  2511 EX. Den Haag.

  Persoonlijk in handen van de Minister.

  Aan de Min. V. Justitie Mr.A.H. Korthals.
  Schedeldoekshaven 100
  2511 EX. Den Haag.

  Onderwerp; Verzoek om gesprek.

  Geachte heer Korthals,

  Naar aanleiding van het tel gesprek met Uw secretaresse Mevrouw Heeren doe ik U nogmaals een "kort" overzicht toekomen omtrent mijn hechtenis en de gevolgen hiervan, alsmede een verzoek om een gesprek, met als doel uit deze onverkwikkelijke impasse te komen, en gezamenlijk een definitieve oplossing te vinden.

  Tevens mag ik U mededelen dat dhr. Baron P.R.F. Groeninx van Zoelen, met Uw goedvinden bereid is om als bemiddelaar een bijdrage te leveren om uit deze situatie te komen.

  Eventuele brieven omtrent dit onderwerp kunt U richten aan;

  Dhr. Baron P.R.F. Groeninx van Zoelen.
  Dorpsstraat 73.
  3299 BB. Maasdam.
  Tel.mobiel. 06-53179442.

  Of aan ondergetekende.


  Hoogachtend,

  A. van Velsen


  Blz. 252

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland