Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Driebergen 05-5-01

  A. v. Velsen
  P/a Laan v. Vollenhove 63
  . 3705 CB ZEIST

  Aan de Min. V. Justitie Mr. A.H. Korthals.
  Schedeldoekshaven 100
  2511 EX. Den Haag.

  Onderwerp;

   protest actie tegen het onwettig tolereren van ontoelaatbaar politiegedrag en
   opwerpen van hindernissen en discriminerend overheidsbeleid ter verhulling hiervan.


  Geachte heer Korthals,

  Vaak vraagt de rechter op een zitting aan de veroorzaker van een misdrijf, of deze excuus heeft aangeboden, en een schade regeling heeft getroffen met het slachtoffer.Het antwoord aan de rechter zal de dader respect of minachting opleveren bij het oordeel van de rechter.

  Door een aantal reeds onderzochte en gegrond verklaarde ontoelaatbare overheidsdaden, waaronder diefstal en fraude in proces verbaal door de politie en Justitie, ben ik nu genoodzaakt om, mede door het uitblijven van behoorlijke excuses en een reŽle aanbieding om een relevante schadevergoeding te regelen, tot protestacties over te gaan.

  De Justitie en politie dienen een voorbeeld te zijn voor de burger, haar topfunctionarissen het visitekaartje voor de rechtstaat, doch het resultaat is dubbel, discriminerend en immoreel gedrag en heeft tot gevolg dat geloof en respect in de overheid verdwijnen, en terecht. De talloze schandalen en het vernederende, respectloze en asociale gedrag richting burger van de in mijn klachten genoemde hoge functionarissen, geven weer dat zij volledig voorbijgaan aan het nut en de doelstelling van een regering. Regeringen zijn ingesteld ter verzekering van rechten en plichten onder haar burgers.

  Waarom nu ik juist protesteer? Onrechtvaardig toeschuiven van gemeenschapsgelden aan overheidspersoneel wat niet functioneert of op andere wijze verdwijnen moet, en de medewerking van de overheid om obstakels hiertoe door onderonsjes en duistere regelingen te ontgaan staan in duidelijke tegenstelling tot hetgeen mij is gepasseerd. Bij de overheid ligt grove schuld aan mijn huidige situatie, en zij blijkt niet bereid om mij fatsoenshalve rechtvaardig te behandelen, terwijl de Procureur-Generaal Mr. de Wijkerslooth in de zaak Rene Lance waar de politie zich niet schuldig had gemaakt aan diefstal uit zijn woning binnen enkele maanden tot een regeling overging. Er was een verschil, Lance was overheidsfunctionaris. Waarom maakt de overheid mijn leven tot een hel, en continueert zij onrecht en discriminatie? Hiertegen protesteer ik, het maakt mij niet uit wat er gebeurt maar ik protesteer.


  Hoogachtend,

  A. van Velsen


  Blz. 251

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland