Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Zeist 23-04-01

  A. v. Velsen
  P.a. Laan v. Vollenhove 63.
  3706 CB ZEIST


  L.S.

  Onderbouwing van mijn verzoek tot preventieve hechtenis tijdens de raadskamer zitting te Rotterdam op 25-04-01.

  Door misbruik van machtsoverwicht, wegnemen zonder toestemming of medeweten van de eigenaar van zijn goederen uit zijn woning, liegen, fraude en/of het manipuleren van een aangifte met als doel de positie van de verdachte te bezwaren, heeft de politie in feite alle normen en waarden van de z.g. rechtstaat overtreden.

  Voor mij doet het er niet toe of deze criminele resultaten tot stand zijn gekomen door de kwalijke diensten van ervaren rechercheurs, of door een stel incompetente amateurs, zij zijn in staat geweest om ernstige fouten te produceren die tot nu toe van tafel geveegd worden, door hen en hun chefs. Hetgeen hier gebeurd is een aanfluiting voor de rechtstaat.

  Ik haat het, een ding slechts half te doen. Als het goed is doe het dan met stoutmoedigheid. Indien het verkeerd is, doe het dan niet. (Giplin).

  Volgens een Hoofdofficier in Enschede is het eigenlijk onmogelijk om bestuurders te vervolgen, dat betekend dat zij maar aan kunnen rotzooien, en naar eigen goeddunken hun ondergeschikten immuniteit kunnen verschaffen als zij hebben gefaald of zich hebben schuldig gemaakt aan wat voor strafbare feiten dan ook.

  In mijn geval is het een feit dat er door politie en Justitie een groot aantal zaken niet zijn gelopen zoals had gemoeten, ik heb hen de kans gegeven om op een eerlijke wijze tot een vergelijk te komen door duidelijk alle feiten op een rij aan hen voor te leggen, doch i.p.v. eerlijk toe te geven werden tal van uitvluchten en verzinsels gebruikt om de verantwoordelijkheid naast zich neer te leggen. Nauwkeurigheid is de tweelingzuster van eerlijkheid. (C. Simmons ).

  Buiten het feit van grove schending van de rechten als verdachte, ging de officier van Justitie er zelfs toe over om voor te stellen om mij in een ziekenhuis op te laten nemen, heeft de politie en vervolgens de Justitie geweigerd om mij de kans te ontnemen om mijn onschuld te bewijzen door het onmogelijk te maken om aangifte van valse aangifte te doen. Dit om hun ontoelaatbaar gedrag wat ik reeds in de klachten noemde, niet in opspraak te brengen. De kunst om het verkeerde zodanig op te dissen dat het smaakt naar recht is nooit meer beoefend als hier en nu. (George Herbert ).

  Blz. 235 A.

  Meer dan 10 jaar is er al een onrechtvaardige situatie met betrekking tot mijn woonsituatie, in feite zwerf ik dakloos rond, in 1996 ben ik volkomen onterecht uit een door mij gehuurde woning gezet door de politie uit Gendringen in het belang van de veiligheid was het gemakkelijker om mij te verwijderen dan een stel gewapende woonwagenbewoners, ondanks mijn huurovereenkomst en mijn woonverguning, die de woonwagen lui niet hadden.

  Justitie heeft 3 jaar mijn huwelijks situatie verstoord door zelfs vakantie van mijn vrouw, laat staan een verblijfsvergunning te weigeren, op grond van een volkomen uit de lucht gegrepen fantasie van het bureau schijnhuwelijken ( dhr. Perquin).

  Deze onrechtvaardige criminele activiteiten van de overheid hebben mijn vrouw en mijzelf uiteindelijk tijdelijk in Rotterdam gebracht, waarna 6 dagen verblijf de volgende tragedie zich afspeelde, met als resultaat de klachten en de reacties van de bestuurders met hun oordelen. In de mate, waarin gij uw plicht tracht te doen, zult gij weten wat in u is. Doch wat is uw plicht? De eis van het ogenblik. ( Goethe).

  Ik heb gewerkt voor mijn gezin, belasting betaald en mij behoorlijk gedragen gezien de omstandigheden en de noodzakelijke protesten t.b.v. mijn situatie. Ik ben niet van plan om mij weer te laten belazeren door de overheid en kies bewust om rustig in de gevangenis te zitten om geen kans meer te lopen om weer met die lieden te maken te krijgen. Ik geloof niet meer in de mogelijkheid opnieuw iets op te kunnen bouwen en een doel na te streven zonder door de overheid gestoord te worden. Voor onderbouwing van dit standpunt verwijs ik naar Blz 194 en229 van de verhalenbundel van Arie van Velsen over de listige hypocriete despoten van politie en Justitie te Rotterdam.

  In dit soort gevallen kan alleen een onafhankelijk onderzoek van de rijksrecherche voor een goed oordeel zorgdragen. De wetgever voorziet hier niet in, ik kan geen rechtszaak afdwingen en het enige dat despotisme en machtsmisbruik in de weg staat is morele rechtvaardigheid, wat ik zonder meer bij de betrokken functionarissen binnen hun prive situaties aan de kaak zal stellen. Het hoogste geluk van de mens is, geboren te zijn voor een werkkring, welke hem bezigheid en vreugde geeft, ongeacht of hij manden maakt dan wel slagzwaarden smeed, of hij kanalen graaft dan wel standbeelden ontwerpt of gedichten vervaardigd. (Emmerson).

  Ik zal even hard zijn als waar, even onbuigzaam als rechtvaardig. Het is mij ernst, ik zal niet om de waarheid heen draaien, en niet verontschuldigen, geen duimbreed teruggaan. Ik wil gehoord worden.( William Lloyd Garrison).

  Aannemend is dat betrokken functionarissen kennis hebben opgedaan van bovenstaande persoonlijkheden, des temeer komt hier karakterloosheid tot uitdrukking.

  Ik laat mij niet belazeren, ik ben het zat. (Arie van Velsen).

  Hoogachtend, A. v. Velsen.

  Blz 235 B

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland