Nederland ontbeert een Grondwettelijk Hof als enig land in Europa. Rechterlijke willekeur is dan ook dagelijkse praktijk

Pikmeer-arresten en ambtelijke immuniteit voor strafvervolging

EKC . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Sommige categorieën Nederlanders niet aan strafvervolging kunnen worden blootgesteld

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


  't Achterom 9a,
  5491 XD Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

Persbericht

Pikmeer-arresten

Geachte Lezer,

Naar aanleiding van de rampen in Enschede en Volendam is wederom pijnlijk duidelijk naar voren gekomen dat sommige categorieën Nederlanders niet aan strafvervolging kunnen worden blootgesteld, ja daarvoor immuun zijn als gevolg van de PIKMEER-arresten nr. I en nr. II.

Het betreft overheidsfunctionarissen en bewindslieden.

Niet alleen lijkt mij dat in strijd met artikel 1 van de Grondwet, maar naar mijn mening is het een schandaal omdat dit misbruik van macht in de hand werkt. Immers: mensen die bij voorbaat weten dat zij niet ter verantwoording geroepen kunnen worden voor strafbaar handelen, zullen veel eerder geneigd zijn te vervallen tot zulk gedrag en meer.

Daarmee is het belang van de bevolking niet gediend. Integendeel; het heeft ook al op ruime schaal geleid tot milieumaffia. Daarom heb ik mij gewend tot de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad met een verzoek om cassatie in het belang der wet. Zie bijgaand schrijven d.d. aan Mr. T.B. ten Kate, PG bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Gaarne zou ik van u vernemen wat U van plan bent hieraan te doen.

Hoogachtend,Hoogachtend,

  Ing. A.M.L. van Rooij

  Milieu- en VeiligheidskundigeC.c.
 • Mevr. Sorgdrager, Minister van Justitie, te den Haag.
 • Vaste commissie voor Justitie van de Tweede Kamer, te Den Haag.
 • Mr. A.W.H. Docters van Leeuwen, voorzitter van het College van Procureurs-generaal te Den Haag.

Zie ook: Sociale Databank Nederland: www.sdnl.nl/pikmeer.htm

St. Oedenrode, januari 2001