Dubbele prijzen na privatisering gezondheidszorg

Index SDN . . . . . SDN homepage <======> Schandpaal . . . . Sociale onderwerpen

Privatisering van de gezondheidszorg drijft de kosten drastisch omhoog

Huizen, 22 februari 1996

Kopie voor Minister Borst
Kopie aan Bouwmans (FNV)

 • Ziekenfondsraad
  Prof. Bavincklaan 2
  1183 AT Amstelveen

Geachte raad,

  Vandaag vergadert u opnieuw over de problemen van de financiering van de gezondheidszorg. Let daarbij dan wel op het gegeven dat in Nederland de kosten van de gezondheidszorg ca. 8,9% van het BBP bedragen, terwijl in de Verenigde Staten van Amerika de burger rond de 15% kwijt is voor dezelfde voorzieningen. Daarbij is twintig procent van de Amerikaanse bevolking helemaal niet verzekerd, en nog eens twintig procent is zwaar onderverzekerd.

  De financiële problemen bij ernstige ziekte zijn voor de particulier verzekerde in de praktijk gigantisch. Het moeten verkopen van het eigen huis is bijna regel om de rekeningen van het ziekenhuis tijdig te kunnen betalen; want anders stopt de zorg. Verzekeringsmaatschappijen keren uit concurrentieoverwegingen zo laat en zo weinig mogelijk uit. Ik wens de Amerikaanse verpaupering, met alles wat daarbij aan criminaliteit ontstaat, te voorkomen. U hebt de bestuurlijke verantwoordelijkheid om een dergelijke ontworteling te voorkomen.

  In de VS is de gezondheidszorg geprivatiseerd. Hoeveel ellende en doden brengen u en de politiek tot het bewustzijn dat de overheid de beste en goedkoopste zorgverzekeraar van alle is?

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
035-5244141