Public Domain Correspondence

Rubrieken . . . . . SDN <====> Schandpaal . . . . Archief . . . English section

Tekst voor Jaap van der Scheur van Solidair '93

Rotterdam, 13 maart 1996

Gemeenteraad van Rotterdam
Coolsingel
3000 XX Rotterdam

    Betreft: sociaal beleid


Geachte gemeenteraad,

Het marktgerichte, prikkelende, activerende beleid van de successievelijke regeringen heeft met het hoogtepunt van de verpaupering met 'PAARS' geleid tot een toenemende ontwrichting van de levenssituatie van veel minima. (Landelijk inmiddels miljoenen mensen.) Daarom zijn wij van Solidair '93 zeer ingenomen met de voorstellen van het BOD, om de individuele financiële ondersteuning toegankelijker te maken en een globaal kwijtscheldingsbeleid van gemeentelijke heffingen voor te stellen.

Met name willen wij attenderen op de absolute ontoelaatbaarheid van een bezuinigingsbeleid van de overheid - landelijk, danwel plaatselijk - die de criminaliteit in de praktijk bevordert. In Rotterdam hebben we inmiddels de wrange vruchten van dat beleid op ons bord gekregen. De voorstellen, hoe nobel ook, zullen uiteindelijk toch 'n druppel op de gloeiende plaat blijken te zijn. Het is natuurlijk terecht dat de Rotterdammers, die het kunnen betalen, de maatschappelijke kosten voor hun rekening moeten nemen; al was het maar om een verdere verloedering van de stad te voorkomen. Van de mensen die niks meer bezitten, hebben wij al veel te veel gevraagd, en het is onverantwoord om de armen in onze stad op te laten draaien voor een 'economische herstel' dat alleen maar met een forse verhoging van de koopkracht aan de onderkant gerealiseerd kan worden. Alle argumenten om de zaken anders voor te stellen dan ze werkelijk zijn, is bestuurlijk en maatschappelijk uit den boze.

Wij zullen als gemeente aan de politiek Den Haag klip en klaar duidelijk moeten maken, dat het afgelopen moet zijn met het verschuiven van de lasten van de rijken naar de armen. De reactie van mensen zonder enig perspectief, om met onwettige - door de Haag onwettig verklaarde - noodoplossingen alsnog wat extra inkomen te verwerven, en op die manier de deurwaarder van de deur trachten te houden, is dan ook voor de hand liggend. Natuurlijk kunnen wij nog meer gevangenissen bouwen om bijverdienende armen op te sluiten, maar bij Solidair denken ze dat dat wel paard achter de wagen spannen betekent.

Ons voorstel is om onmiddellijk uitvoering te geven aan de beleidsnota van het BOD, en een duidelijk politiek signaal af te geven. Zowel aan Den Haag als aan de rechterlijke macht. Met onze betrokkenheid met de armen zouden wij rechters kunnen oproepen partieel te gaan staken, wanneer zaken van steunfraude door de sociale dienst worden voorgelegd. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de sociale dienst, die principieel zou moeten weigeren om nog meer mensen in een criminele positie te doen belanden door klakkeloos de Haagse voorstellen uit te voeren, kan in een gezamenlijke actie via de VNG tot resultaat hebben dat de koopkracht van de minima op korte termijn kan worden verhoogd. De kosten van een gevangenis zonder tralies - de armoedeval - zijn uiteindelijk lager dan die van een gevangenis met tralies. Mensen zullen hoe dan ook willen ontsnappen aan de armoede die hen door de landelijke politiek door de strot wordt gedrukt. Zij kotsen op hun manier het politieke wanbeleid van Den Haag uit. Wij in Rotterdam zullen er daarom alles aan moeten doen om onze stad leefbaar te houden. Dat begint met een heel duidelijk signaal: Den Haag tot hier en niet verder!!

    Tekst: R.M. Brockhus
    Westkade 227
    1273 RJ Huizen - 035-5244141