Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Welke toekomst heeft de jeugd?


Edelchemie . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

Edelchemie Panheel BV


De Gestolen Toekomst

The Stolen Future

Daalzicht 37, 6097 EK Heel en Panheel
Panheel, 29 maart 2002

  Ir. L. M. M. Nevels


2002 PAAS - OPROEP AAN DE JEUGD !

Meisjes - Jongens, jullie toekomst staat op het spel. Wordt wakker !

  Heb belangstelling voor hetgeen om je heen gebeurt, verzamel informaties, neem waar, leer berichten met elkaar in verband brengen.

  Wij leven nu in een schijndemocratie. Vóórlichting aan de democraten is meestal onvolledig, onjuist, uit 't verband gelicht, gecensureerd, misleidend. Dit is het grootste gevaar voor onze democratie. De echte democraat kan zich geen juist beeld vormen van de situatie en neemt geen standpunt in of kiest een verkeerd standpunt. Hij verliest alle lust om nog te stemmen.

  Democratisch bestuur kent vele spelregels, o.a. inspraak, het geven van 'n zienswijze. Er bestaat geen enkele zekerheid of en hoe rekening wordt gehouden met ingebrachte zienswijze. Overheden kunnen daarmee doen wat ze willen, er bestaat geen onafhankelijke toetsing. Soms is er een schijnvertoning via rapportages van afhankelijke instituten. Belangenverstrengeling en corruptie zijn altijd verbonden met dit systeem. Netwerken van "old boys" spelen een cruciale rol. Provincies zoals Limburg, spannen op dit terrein, al eeuwen de kroon.

  Belangenverstrengeling, corruptie, schijndemocratie en daarvan afgeleid onbehoorlijk bestuur en machtsmisbruik zijn de grootste bedreiging van een duurzame samenleving.

  Ir. L.M.M. Nevels
  directeur Edelchemie Panheel BV