De Nuloptie tegengewerkt! Wakker worden...!!

Edelchemie. . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

De Nuloptie mag van de Nederlandse overheden nog steeds niet worden bevorderd

De Gestolen Toekomst
The Stolen Future


Daalzicht 37, 6097 EK Heel en Panheel
Panheel, 21 januari 2000

   Ir. L. M. M. Nevels


De Nuloptie tegengewerkt!

WAKKER WORDEN ..!!

De Nuloptie is DE duurzame verwerkingstechniek voor hoogproblematische afvalstoffen, maar mag van de Nederlandse overheden nog steeds niet worden bevorderd. Ook al is dit de technologie met de laagste totale milieubelasting.

Wij hebben al gehad:

 1. Het slib verkregen van het schoonwassen van spoordijken ballast, samen verwerken met de giftige bielsen. Prima duurzaam verwerkbaar met de Nuloptie (1994)
 2. Zuiveringslib van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Prima verwerkbaar (1987)
 3. Rookgasresiduen en vliegas van AVI's. Prima verwerkbaar (1996)
 4. Kwik-cadmiumhoudende resten van TL-buizen en TV-buizen. Prima verwerkbaar (1996)
 5. Assen van gewolmaniseerd hout. Prima verwerkbaar (1994)
 6. Kwikhoudend laboratoriumafval van Kjeldalbepalingen. Prima verwerkbaar (1992)
 7. Hardingszouten van de oppervlaktebehandeling en harding van gereedschappen. Prima verwerkbaar (1998)
 8. Resten van fotografisch gevaarlijk afval. Prima verwerkbaar (1986)
 9. Onderwaterslib. Na afscheiding van 90% schoon zand kan de rest prima verwerkt worden.
 10. Ontelbare andere hoogproblematische afvallen

Bij de serie kunne wij voegen: de oude autobanden. De vereniging Band en Milieu heeft misschien nog nooit gehoord van de Nuloptie. De duizenden mensen van provincies en rijksoverheden, van RIZA, TNO, RIVM, Milieu-inspecties weten wél van 't bestaan van de Nuloptie, maar zwijgen hierover. De Nuloptie moet immers worden geblokkeerd, tegengewerkt. De Nuloptie móet wel een bedreiging zijn voor de enorme Milieu-geldpomp met honderden aftakkingen!

Onvoorstelbaar dat collusie; d.w.z. belangenverstrengeling, gekoppeld aan politiek beleid zo ver gaat. In Nederland is dit alles nog beter gecamoufleerd dan in Italië (Craxi), Duitsland (Kohl), Spanje (Gonzales), Frankrijk (Mitterrand), etc.

  Nederland:

  • kampioen borstkanker
  • kampioen WAO
  • kampioen collusie

  JEUGD WORDT WAKKER !

Vergunning verwerking gevaarlijk afval volgens de minimumstandaard en Nuloptie-Technologie
Stolen Future, een aanklacht tegen de hebzucht
Een artikel van Ir. Leo Nevels in Milieudefensie
Brabants Dagblad signaleert een inval door de politie bij Edelchemie
Eind 20e eeuw beginnen opvattingen m.b.t. openheid en verantwoording afleggen door te dringen
Reactie op het niet-plaatsen van een artikel in de NRC
Politiek in Frankrijk zwijgt oorverdovend over rel rond Europese Commissie
Politiek en Milieu als voornaamste doel: Duurzame Samenleving
De kwaliteit van een democratie
Wanneer worden de studenten aan onze universiteiten eindelijk wakker?
Brief aan NRC Handelsblad: Rapporten R.I.V.M. onjuist
Ir. Leo Nevels beschouwt het artikel van prof L. Reijnders als uitermate grievend
De Cobouw: Brussel beperkt emissie Europese cementfabrieken
Oproep aan de Limburgse en Speciaal Midden-Limburgse intelligentsia
Welke politicus of journalist kent nog het "Getal van Avogadro"
Plea to the European intellectuals, and especially to the Greens
Raad voor de Detailhandel en het importverbod van met koperverbindingen verduurzaamd hout
Vlak voor het einde van de twintigste eeuw zullen velen een balans opmaken
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar welke toekomst heeft de jeugd?
De Nuloptie tegengewerkt! Wakker worden...!!
Edelchemie nodigt studenten van de Agrarische Hogeschool uit om te komen kijken
Open brief aan de Kamer en voorzitter Wereld Waterforum Z.K.H. Prins Willem-Alexander
Brandbrief van ir. Nevels over overstorten in Limburg en vervuiling van drinkwater
De koningin had gesteld: 'Berichtgeving in de media is gebaseerd op leugens'
Einde van de minimumstandaard van de Nuloptie
Studenten, wordt wakker voor de ECO-Optie voor het duurzame milieu
Edelchemie en de Nuloptie-technologie als finale oplossing voor milieuvervuiling
Commentaar van ir. Nevels op de Milieu-klucht van het ministerie van VROM
Gelegaliseerde vergiftiging van het Nederlandse milieu.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar welke toekomst heeft de jeugd?
In Europa groeit belangstellingvoor de dreiging van 'n ontregelde natuur
Onrust over gezondheid veestapel. Volgens het CDA komt door onwetendheid. Zie deze site..!!!