Groene stroom verhult subsidiemisbruik. De overbodige € 1,3 miljard subsidie moet naar de duurzame Nuloptie van Edelchemie

Ir. Nevels: Plea to European intellectuals and sepecially to the greens

Edelchemie. . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

The intellectuals in Europe have not been able to prevent poisenous food


The Stolen Future


Daalzicht 37, 6097 EK Heel en Panheel
Panheel, 18 juni 1999

Plea to the European intellectuals and sepecially to the greens

Ir. L. M. M. Nevels

PLEA TO THE EUROPEAN INTELLECTUALS AND ESPECIALLY TO THE GREENS

Last week, electorate went to the polling stations to choose representatives for a new European Parliament. One remarkable fact about these elections has been that the majority of voters have not bothered to register their vote at all. Those who have, are turning their hopes and votes in ever larger numbers to the Green Parties.

The intellectuals in Europe have not been able to prevent that the food produced in Europe had deteriorated significantly in quality as a consequence of diffuse micro pollution. The development and promotion of large scale food production by the bio-industry can be regarded as one of the main policy errors in recent decades. The mixed farms of the 60's are disappearing quickly, taking with them an important cultural aspect of our societies.

The Belgian dioxine scandal is one of many symptoms indicating the rapidly deteriorating environmental health situation. The Greenhouse Effect is continuing; two islands in the Pacific Ocean have now completely disappeared, many more will follow as the sea level continues too rise and the whether systems become increasingly unstable.

North Sea fishing, one of the key economic activities in Europe, is also threatended as the heavily contaminated by dredgings from the Rhine, Meuse and Scheldt are going to be dumped in enormous depots situated in the delta areas of these rivers. These depots must be regarded as ticking boms. Who knows, North Sea fishing may have become impossible in 2050.

Instead of separating the clean sand (> 90%) from these dredgings and treating the contaminants
through thermal virtification (i.e. Nature already does this; glazing), we are laying an enormous
new burden on our children's and grandchildren's future.


    STOLEN FUTURE LET IT NOT BE TRUE !

      Ir. L.M.M. NevelsJEUGD WORDT WAKKER !

Vergunning verwerking gevaarlijk afval volgens de minimumstandaard en Nuloptie
Stolen Future, een aanklacht tegen de hebzucht
Een artikel van Ir. Leo Nevels in Milieudefensie
Brabants Dagblad signaleert een inval door de politie bij Edelchemie
Eind 20e eeuw beginnen openheid en verantwoording afleggen door te dringen
Reactie op het niet-plaatsen van een artikel in de NRC
Politiek in Frankrijk zwijgt oorverdovend over rel rond Europese Commissie
Politiek en Milieu als voornaamste doel: Duurzame Samenleving
De kwaliteit van een democratie
Wanneer worden de studenten aan onze universiteiten eindelijk wakker?
Brief aan NRC Handelsblad: Rapporten R.I.V.M. onjuist
Ir. Leo Nevels beschouwt het artikel van prof L. Reijnders als uitermate grievend
De Cobouw: Brussel beperkt emissie Europese cementfabrieken
Oproep aan de Limburgse en Speciaal Midden-Limburgse intelligentsia
Welke politicus of journalist kent nog het "Getal van Avogadro"
Plea to the European intellectuals, and especially to the Greens
Raad voor de Detailhandel en het importverbod van met CCA verduurzaamd hout
Vlak voor het einde van de twintigste eeuw zullen velen een balans opmaken
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar welke toekomst heeft de jeugd?
De Nuloptie tegengewerkt! Wakker worden...!!
Edelchemie nodigt studenten van de Agrarische Hogeschool uit om te komen kijken
Brief aan de Kamer en Z.K.H. Prins Willem-Alexander van Wereld Waterforum
Brandbrief van ir. Nevels over Limburgse overstorten en vervuiling van drinkwater
De koningin had gesteld: 'Berichtgeving in de media is gebaseerd op leugens'
Einde van de minimumstandaard van de Nuloptie
Studenten, wordt wakker voor de ECO-Optie voor het duurzame milieu
Edelchemie en de Nuloptie-technologie als finale oplossing voor milieuvervuiling
Commentaar van ir. Nevels op de Milieu-klucht van het ministerie van VROM
Gelegaliseerde vergiftiging van het Nederlandse milieu.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar welke toekomst heeft de jeugd?
In Europa groeit belangstellingvoor de dreiging van 'n ontregelde natuur
Onrust over gezondheid veestapel. Volgens het CDA komt door onwetendheid