Groene stroom verhult subsidiemisbruik. De overbodige € 1,3 miljard subsidie moet naar de duurzame Nuloptie van Edelchemie

Oproep aan de Limburgse en Speciaal Limburgse intelligentsia

Edelchemie. . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Het ontstaan van visie op de toekomst heeft wortels in het verleden

Pinksterboodschap

Daalzicht 37, 6097 EK Heel en Panheel
Panheel, 12 mei 1999

Open brief, oproep aan de

Limburgse en Speciaal Midden-Limburgse intelligentsia


Ir. L. M. M. Nevels

Wij schrijven: St. Pancratius, een van de ijsheiligen. Pinkstertijd.

Op de eerste plaats vraag ik mij af wat ik wil verstaan onder het woord "intelligentsia". Ik bedoel daarmee de groep mensen, die in Limburg aanzien genieten, door hun functie, door hun bezit, door hun imago, door hun boord of stropdas, diegenen die voorop lopen of willen lopen, wetenschappers, leraren en onderwijzenden, mensen met een brede algemene ontwikkeling, met een gezond boerenverstand, die vooruit kunnen zien. Vooral mensen die van zich zelf menen, dat ze belangrijk, wijs en verstandig zijn. Ik, en wie ben ik, nietige onnozele mede-Limburger vind dat jullie de toekomst van onszelf, onze kinderen, onze komende generaties onvoldoende veilig stellen, wellicht stelen!

Het ontstaan van visie op de toekomst heeft wortels in het verleden; je moet nog veel weten van hoe het er vroeger uitzag, op maatschappelijk, economisch en technisch gebied. Hoe de natuur eruit zag, hoe de mens dier en planten met elkaar omgingen. Je moet vervolgens meegemaakt hebben, hoe alles, op alle terreinen in perioden van 75, 50, 25, 10 jaar is veranderd. wat er is verbeterd, wat er is verslechterd, wat er is verdwenen. Vervolgens kijk je ver en breed in Europa en de wereld om je heen. Dan zie je overeenkomsten, je kunt vergelijken. Hoe meer en intensiever je jezelf zo algemeen ontwikkelt op alle niveaus, des te duidelijker wordt je zicht op de toekomst. Zo ontstaat visie.

De laatste 25 jaar vooral hebben er zich in Midden Limburg bijzonder ingrijpende verandering voorgedaan, Het Limburgs Volkslied is nog bekend bij een uiterst klein gedeelte van onze jeugd.

  • "Waar in bronsgroen eikenhout, het lied der nachtegaal klinkt",
  • "Waar de brede stroom der Maas", etc.

Geluidsoverlast, natuurverstoring, het "temmen" van de brede stroom, etc. heeft praktisch aller waarover het Volkslied zingt, vernietigd.

Ca. 25 jaar geleden kreeg de roofbouw op het Limburgse Maasgebied een climax in het ontgrindingsproject Panheel. Fase A, B en C. De machtige Provincie met haar bijzondere intelligentsia zou Midden Limburg veel rijker en mooier maken. De familie Stakenborg, een schoolvoorbeeld van een welvarend, gemengd boerenbedrijf runnende familie, met het spreekwoordelijke gezond boerenverstand in hun vaandel waren praktisch de enigen die zich verzetten tegen de aanslag op de natuur en zijn rijkdom, Alleen, in de steek gelaten door een actiegroep, zijn zij letterlijk ten onder gegaan aan hun verzet. Bij velen knaagt hun geweten.

Van de gemaakte afspraken is niets terecht gekomen. De intelligentsia had geen belangstelling, noch tijd, noch visie. Ca. 25 jaar geleden werd de Midden-Limburgse intelligente jeugd opgeleid voor leidinggevende functies aan het Roemruchte Bisschoppelijk College in Roermond en Weert. Een bloeiend, vormend inspirerend onderwijs werd meegetrokken in de z.g. mammoetwet-storm. Het begin van een catastrofe op onderwijs gebied. Onbegrijpelijk, dat die zich begon af te spelen onder de dekens van de intelligentsia. Thans wil zelfs bijna niemand meer leraar zijn, een van de mooiste en waardevolle functies die een mens kan bekleden.

Deze mammoetziekte heeft zich uitgebreid naar de universiteiten. Academici, wat zijn dat? vragen vele studenten zich af. Dat is helaas soms lachwekkend, hoe nu universiteiten proberen om nog voldoende studenten te lokken. 25 Jaar geleden bestonden er nog vele heilige wetten en normen. Vooral de oudere generatie wilde vasthouden aan datgene wat zekerheid, vertrouwen en verwachting inhield voor de mens, vooral de zwakke, de zieke, de ouder wordende mens. Ze steunden trouw de K.V.P., immers de machtige en invloedrijke kerk had zich sterk verbonden met deze intelligentsia. Zo sterk, dat ze te laat begreep, dat ze werd gemangeld door deze politieke intelligentsia. Vele christenen hebben in een slepend proces hun waarden en normen opgegeven en vervangen door...,

    wat eigenlijk ?

Thans speelt de kerk nog een belangrijke rol als houvast voor de wanhopige mens, vooral als hij dood gaat. 25 Jaar geleden bestonden er nog vele kleine zelfstandige kernen, op de eerste plaats de familie, de vele winkels, werkplaatsen, kunstenaars, boerenbedrijven, elk met hun verenigingen, feesten, kermissen, gebruiken. Cultuuruitingen vormden dit. Nu vergapen wij ons aan. oude ambachten. Steeds meer zoeken wij in toeristische attracties naar deze uitingen van een welvarende maatschappij. Een maatschappij met ruime economische en vooral geestelijke inhoud.

De technische mogelijkheden zijn op alle fronten toegenomen, denk aan mobiliteit, communicatiesnelheid, computers, fax, satelliet TV. . De mogelijkheden om informatie over te dragen zijn enorm gestegen. En toch, wat is er gebeurd met de brede algemene kennis onder ons ? Zijn wij beter, breder geïnformeerd dan 25 jaar geleden ? Zeker is, (lat dit niet zo is. Wij worden misleid, bedrogen, misvormd. Steeds minder mensen blijken in staat zich visie eigen te maken. Ze hebben geen tijd, geen zin, het kan hen niets schelen, althans nu niet, ze vinden het te lastig en vervelend stil te staan bij hetgeen er onder hun neus aan het gebeuren is. Na alles wat er in 25 jaar is gebeurd, bezit Midden-Limburg nog unieke mogelijkheden.

    Mijn visie voor de toekomst van Midden-Limburg;

Een prachtig woongebied, waar honderdduizenden mensen in de 21ste eeuw komen verpozen en genieten. van een unieke natuur met parken, speelweiden, botanische tuinen, waterpartijen, visvijvers, fiets- en wandelpaden, zonder files en uitlaatgassen van pretparkbezoekers, zonder spektakelkermissen. Waar educatie voorop staat. Met ecologisch verantwoorde boerenbedrijven, waar plaats is voor vogels, dieren, wilde planten, bloemen.

Een gebied waar typische Limburgse gerechten en lekkernijen worden gemaakt en geconsumeerd. waar een algemene groene scholengemeenschap bestaat, verdeeld in diverse groepen van onderwijs, compleet met laboratoria en praktijkfaciliteiten. Dit alles vergt nu beleidsbeslissingen en moeten plannen worden omgebouwd anders verstrikt het een het andere. Over 5 jaar is het te laat en kan er van bovenstaande visie zo goed als niets meer terecht komen. Dit alles hangt af van het gedrag, de moed, de persoonlijkheid van de velen, die zich tot de intelligentsia rekenen. Dit hangt niet af van ondergetekende, die verandert alleen niets, die heeft al 25 jaar zijn visie naar voren durven brengen en heeft storm en wind geoogst. Het is de intelligentsia van Midden Limburg, die verantwoordelijk is voor de toekomst van ook haar jeugd.

    Ir. L.M.M. Nevels    JEUGD WORDT WAKKER !

Vergunning verwerking gevaarlijk afval volgens de minimumstandaard en Nuloptie
Stolen Future, een aanklacht tegen de hebzucht
Een artikel van Ir. Leo Nevels in Milieudefensie
Brabants Dagblad signaleert een inval door de politie bij Edelchemie
Eind 20e eeuw beginnen openheid en verantwoording afleggen door te dringen
Reactie op het niet-plaatsen van een artikel in de NRC
Politiek in Frankrijk zwijgt oorverdovend over rel rond Europese Commissie
Politiek en Milieu als voornaamste doel: Duurzame Samenleving
De kwaliteit van een democratie
Wanneer worden de studenten aan onze universiteiten eindelijk wakker?
Brief aan NRC Handelsblad: Rapporten R.I.V.M. onjuist
Ir. Leo Nevels beschouwt het artikel van prof L. Reijnders als uitermate grievend
De Cobouw: Brussel beperkt emissie Europese cementfabrieken
Oproep aan de Limburgse en Speciaal Midden-Limburgse intelligentsia
Welke politicus of journalist kent nog het "Getal van Avogadro"
Plea to the European intellectuals, and especially to the Greens
Raad voor de Detailhandel en het importverbod van met CCA verduurzaamd hout
Vlak voor het einde van de twintigste eeuw zullen velen een balans opmaken
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar welke toekomst heeft de jeugd?
De Nuloptie tegengewerkt! Wakker worden...!!
Edelchemie nodigt studenten van de Agrarische Hogeschool uit om te komen kijken
Brief aan de Kamer en Z.K.H. Prins Willem-Alexander van Wereld Waterforum
Brandbrief van ir. Nevels over Limburgse overstorten en vervuiling van drinkwater
De koningin had gesteld: 'Berichtgeving in de media is gebaseerd op leugens'
Einde van de minimumstandaard van de Nuloptie
Studenten, wordt wakker voor de ECO-Optie voor het duurzame milieu
Edelchemie en de Nuloptie-technologie als finale oplossing voor milieuvervuiling
Commentaar van ir. Nevels op de Milieu-klucht van het ministerie van VROM
Gelegaliseerde vergiftiging van het Nederlandse milieu.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar welke toekomst heeft de jeugd?
In Europa groeit belangstellingvoor de dreiging van 'n ontregelde natuur
Onrust over gezondheid veestapel. Volgens het CDA komt door onwetendheid