Groene stroom verhult subsidiemisbruik. De overbodige € 1,3 miljard subsidie moet naar de duurzame Nuloptie van Edelchemie

Het duurzame Nederland verzuipt letterlijk in onuitvoerbare regelgeving

Edelchemie. . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Door subsidies zijn deze instituten gehee1 afhankelijk geworden van de overheid

Rapporten R.I.V.M. onjuist

Edelchemie Panheel b.v.
Postbus 5008 - 6097 ZG Heel
St. Antoniusstraat 15 6097 ND Panheel

Aan de redactie van NRC Handelsblad
Postbus 8987
3009 TH Rotterdam


Onze Ref: Panheel, 22.01.1999 15/99/LN/kc

Betreft: Rapporten R.I.V.M. onjuist.

    Geachte Redactie,

In bovenbedoeld artikal in uw blad van 21.01.1999 wordt zeer terecht aandacht gevraagd voor een bijzonder slechte en alarmerende situatie die is ontstaan in ons land op het terrein van zwaar gesubsidieerde milieu-instituten, zoals het "gezag-hebbende R.I.V.M.

Door subsidies zijn deze instituten gehee1 afhankelijk geworden van de overheid. Nu gebleken is, dat ook onze Tweede Kamer faalt bij de controle op het gevoerde beleid, kunnen zich mistoestanden ontwikkelen met enorm nagatieve yevolgen voor milieuland Nederland. Nederland is in de ogen van de wereld blijven steken in papieren regels en wetten. Praktische milieu-technologie is op enkele uitzonderingen daargelaten, niet van de grond gekomen. Er is daardoor een ontstellend tekort aan uitvoerbare kennis op miliengebied ontstaan. Dit is verergerd door de "aparatski" van "gerenommeerde" instituten.

Het duurzame Nederland verzuipt letterlijk in onuitvoerbare regelgeving, vriendjespolitiek, belangenverstrengeling, voortkomend uit onkunde. Gelukkig steekt er een briesje op in het bijna slaafs geworden medialand. In een democratie is foutieve informatieverschaffing, en dat op "gezag" van vroeger gerenommeerde instituten, fataal. Alleen een breed gedragen actie onder de studerende jeugd kan het meer van onkunde en belangenverstrengeling doen golven. Doe een oproep in uw krant, opdat de jeugd ontwaakt uit het luxe-bed en wakker wordt, want haar toekomst wordt gestolen!

Een jaar geleden liet het R.I.V.M op verzoek van het R.I.M.H. een rapport verschijnen over de veronderstelde emissies van chinon-hydrochinon door Edelchemie. Dit rapport (een z.g. simulatie-onderzoek) had ertoe moeten leiden, dat de Nuloptie-technologie (95 internationale patenten), volledig in overeenstemming met de Meerjaren-plannen Verwerking Gevaarlijk Afval, was verdwenen. Dit volstrekt onjuiste (door daadwerkelijke metingen gebleken) rapport is een van de vele complete missers van het R.I.V.M. Zo zijn er vele complete, uiterst schadelijke missers van het R.I.V.M.

Dat Dr. Ir. de Kwaadsteniet, na zo lang wachten, het niet meer kon volhouden en naar buiten trad, spreekt boekdelen en getuigt van persoonlijke moed en karakter. Er zijn honderden wetenschappers in Nederland die graag de wantoestanden op milieugied aan het volk willen kenbaar maken, maar daarbij vrezen voor hun baan en financiële situatie.

Het E.K.C. (Ecologisch kennis Centrum) in Sint-Oodenrode kan U eveneens de nodige bewijsstukken met betrekking tot uit de duim gezogen rapporten bezorgen. Ik beschouw deze reactie als een open brief, en ik hoop dat U verder onderzoek zult doen, naar deze voor ons allen uiterst schadelijke toestand in welvarend Nederland


Met vriendelijke groeten
directeur Edelchemie Panheel b.v.

Ir. L.M.M. Nevels


Bijlage: artikel    JEUGD WORDT WAKKER !

Vergunning verwerking gevaarlijk afval volgens de minimumstandaard en Nuloptie
Stolen Future, een aanklacht tegen de hebzucht
Een artikel van Ir. Leo Nevels in Milieudefensie
Brabants Dagblad signaleert een inval door de politie bij Edelchemie
Eind 20e eeuw beginnen openheid en verantwoording afleggen door te dringen
Reactie op het niet-plaatsen van een artikel in de NRC
Politiek in Frankrijk zwijgt oorverdovend over rel rond Europese Commissie
Politiek en Milieu als voornaamste doel: Duurzame Samenleving
De kwaliteit van een democratie
Wanneer worden de studenten aan onze universiteiten eindelijk wakker?
Brief aan NRC Handelsblad: Rapporten R.I.V.M. onjuist
Ir. Leo Nevels beschouwt het artikel van prof L. Reijnders als uitermate grievend
De Cobouw: Brussel beperkt emissie Europese cementfabrieken
Oproep aan de Limburgse en Speciaal Midden-Limburgse intelligentsia
Welke politicus of journalist kent nog het "Getal van Avogadro"
Plea to the European intellectuals, and especially to the Greens
Raad voor de Detailhandel en het importverbod van met CCA verduurzaamd hout
Vlak voor het einde van de twintigste eeuw zullen velen een balans opmaken
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar welke toekomst heeft de jeugd?
De Nuloptie tegengewerkt! Wakker worden...!!
Edelchemie nodigt studenten van de Agrarische Hogeschool uit om te komen kijken
Brief aan de Kamer en Z.K.H. Prins Willem-Alexander van Wereld Waterforum
Brandbrief van ir. Nevels over Limburgse overstorten en vervuiling van drinkwater
De koningin had gesteld: 'Berichtgeving in de media is gebaseerd op leugens'
Einde van de minimumstandaard van de Nuloptie
Studenten, wordt wakker voor de ECO-Optie voor het duurzame milieu
Edelchemie en de Nuloptie-technologie als finale oplossing voor milieuvervuiling
Commentaar van ir. Nevels op de Milieu-klucht van het ministerie van VROM
Gelegaliseerde vergiftiging van het Nederlandse milieu.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar welke toekomst heeft de jeugd?
In Europa groeit belangstellingvoor de dreiging van 'n ontregelde natuur
Onrust over gezondheid veestapel. Volgens het CDA komt door onwetendheid