De Staatsschuld: wat is geld eigenlijk? Weet u het, de politici, de media?

Leef bewust . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . MenS

Spiritualiteit van de mens is een evolutionaire verworvenheid

De evaluatiedag van Partij voor Mens en Spirit in de Hof van (h)Eden
Vier youtube films en een oude van nummer 11 op ook Lijst 14 in 2006

Lea Manders (lijsttrekster) - Vrindha Mekel (WAO) - Wil-Braakman (agrariër) Rob Brockhus (redacteur)

Rob Brockhus wil innovatie in de democratie Lea Manders en haar visie op de politiek

Politiek vanuit het hart (kandidaten)

Kernpunten om journalisten en politici goed te kunnen antwoorden

Staatsschuld per land in de wereld en binnen de Europese Unie


Lea Manders van de politieke Partij voor Mens & Spirit is voor het hervinden van vertrouwen en integriteit


Martijn Holtslag rapt u naar de Vrijheidsparade op 26 sept. In Den Haag met de zorgen voor morgen