Partijdigheid, vooringenomenheid en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Advocaten mogen liegen en lasteren in civiele zaken


IRM . . Antecedenten Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Waarom doet het Openbaar Ministerie niks met zoveel aangiften tegen de elite?

Verbijsterende vaststellingen over de gedragingen van ministers, politici, advocaten, rechters e.a.
Eureka! Rechter maakt tijdreis met 'n getekend openbaar vonnis. Albert Einstein zat goed fout !
Zie de lijst van organisaties die werden geÔnformeerd over die rechterlijke valsheid in geschrifte !


     Erik van den Emster (RvdR)                    Twan Huys (nieuwsuur)                      mr. J.W. Westenberg (ex-rechter)

mr. P. Kalbfleisch (ex-rechter)      Suzanne Terporten (Openbaar Ministerie)        Schipholwanbeleid (website)


IRM . . Juristen . . EU Grondwet <===> SDN . . Klokkenluider . . Ruud Rietveld

Aan de leden van de Staten-Generaal.

U allen bent al weken kennisdrager van ernstig strafbare feiten.

U als controlerend politiek orgaan laat op alle punten toe dat ondergetekende bijna is vermoord door gedragingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het UWV; en wel op een zeer geraffineerd wijze. Het UWV heeft toegestaan dat van het gezin Rietveld al het inkomen is weggeroofd door een crimineel advocatenkantoor, zodat niet eens de zorgverzekeringspremie betaald kon worden. Hierdoor ben ik nu als wanbetaler aangemerkt. Er komt spoedig een zware hartoperatie als gevolg van het laakbare en strafbare gedrag van Buitenlandse Zaken en de Ambassade in Jakarta. Het doel van Buitenlandse Zaken moest zijn (net als bij Willem Oltmans) om de zaken die ondergetekende in zijn archief heeft uit te schakelen.

In die 22 meter archief met bewijzen van fraude gepleegd door overheidsinstellingen en functionarissen ligt het motief om mij te willen uitschakelen, door mij negen maanden lang elke onmisbare medicatie te laten onthouden, waardoor ik als Parkinson-patiŽnt twee keer een levensreddende operatie heb moeten ondergaan, mede door de trombose als gevolg daarvan. Dat zijn zonder enige twijfel zware misdrijven gepleegd door personeel van Buitenlandse Zaken. Mijn medische specialisten vinden zelfs dat op mijn persoon Gestapo-praktijken zijn toegepast.

Vandaar mijn bericht met de aanzegging aan alle leden van de vaste Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie dat eenieder van u juridisch in de positie van kennisdrager verkeert, omdat het dossier met de bewijzen aan die commissie aangetekend is toegezonden. Lees verder op mijn website. Ook voor de leden bestaat namelijk de wettelijke verplichting om aangifte te doen van aan hen bekend strafbaar feit, gepleegd door een derde persoon, zoals vermeld in art. 160 Sv en 162 Sv van het wetboek van strafvordering.

Ir. R.A.A. Rietveld
Bakkummerstraat 58b
1901 HN Castricum
Getekend 3 oktober 2011:

Aan het Hof van Discipline te Utrecht.

geachte mevr. Schouwink,

Naar aanleiding van ons gesprek van vorige week, nadat ik van het Hof van Discipline een achterlijke verklaring heb gekregen kunt u zich toch wel voorstellen dat u en de overige leden van het Hof in een strafaangifte komen die wettelijk is vastgelegd in art. 160 Sv en 162 Sv van het wetboek van strafvordering.

Omdat u zich schuldig hebt gemaakt aan het strafbare feit om als kennisdrager te zwijgen over een ernstig misdrijf, begaan door advocaat G.R.M. van den Assum, waardoor bijna enkele mensen zijn overleden. U hebt dit willen afdoen door ondergetekende naar een Deken te verwijzen die nota bene dan door van den Assum als lid van de Raad van Discipline zijn eigen misdrijf kan laten verduisteren door een collega door weer ander lid van de Raad of Hof van Discipline. Ik heb gezegd: Van den Assum direct te royeren als misdadig werkende advocaat en als huidig lid van de Raad van Discipline. Voor het overige verwijs ik u naar de kopie van de aangifte die ik ook aan u zal toesturen. Lees verder op mijn website.

Ir. R.A.A. Rietveld
Bakkummerstraat 58b
1901 HN Castricum
Getekend 3 oktober 2011:

Geachte mr. Philippart

Uw verklaring in de brief wordt steeds onnozeler. U durft zelfs de in de wet vastgelegde art. 160 Sv en 162 Sv af te doen als geen reden om juridisch actie te ondernemen. U schendt daardoor niet alleen de wettelijke verplichting zoals aangegeven, maar ook uw ambtseed.

U, en alle andere kennisdragers waartegen aangifte is gedaan en nog zal worden, zit wettelijk muurvast samen met uw kortgedingrechter mr. W.J.J. Beurskens. U kunt en alle anderen die als kennisdrager van strafbare feiten zijn aangemerkt geen kant uit, dan alleen de goede. Dat dit consequenties heeft voor het functioneren van het rechtsbedrijf (Bedrijf? Met winst of inkomensoogmerk?) is kristalhelder. PvdA-fractievoorzitter Job Cohen is niet voor niets gevraagd de Advocatenwet aan te passen om de schandalige leugens en zwendelpraktijken van advocaten strafbaar te stellen. Hij weet dat dit een miljard euro per jaar aan bezuiniging gaat opleveren voor de begroting van Justitie door zo onnodige rechtsprocedures te vermijden. Andere wensen zijn: het direct afschaffen van de verplichte procesvertegenwoordiging en de levenslange benoeming van een rechter of raadsheer, zonder 5-jaarlijkse evaluatie van diens competentie.

Ir. R.A.A. Rietveld
Bakkummerstraat 58b
1901 HN Castricum
Getekend 3 oktober 2011:

Geachte CJIB eikel (nou ja, geachte?).

U hebt uw tekst aardig van tevoren ingestudeerd schat ik in, omdat deze namelijk vol staat met tegenstrijdigheden. Een echt doodzonde omdat u de euvele moed hebt ook nog eens te vermelden dat u weigert aangifte te doen van bewijsbaar strafbare feiten die zijn gepleegd door het CJIB zelf. Dat impliceert dat het CJIB grove fraude met boze opzet heeft gepleegd door ondergetekende doelbewust in de gemeentelijke basisadministratie onzichtbaar te laten maken met: 'Adres onbekend 00, en onbekend', terwijl ondergetekende ruim twee jaar op kerkpad 47 woonde te Emmen.

Verder het gezwendel met een reeks identieke verkeerbonnen die tot zelfs 7 maal terugkwamen, om die met bedreiging van gijzeling steeds weer opnieuw te laten betalen. Ik ben daarvoor in mei 2011 zelfs nog gegijzeld geweest en moest steeds weer dezelfde boete betalen. Bewijzen zijn alle aangereikt aan de buitengewoon opsporingsambtenaar in Castricum.

Ik schat in, verantwoordelijke functionaris, dat het inderdaad moeilijk is aangifte te doen tegen een zo belangrijk onderdeel van de overheid die zorg draagt voor het op degoutante wijze terroriseren van nette burgers. Zie mijn website en lees en bekijk wat plaatjes, ga dan zitten huiveren en daarna spoorslags ondergetekende met een enorm bedrag schadeloos stellen. De onderwereld kan nog in de leer voor hoe misdrijven op mensen toe te passen met bijna dode mensen als gevolg. Lees verder op mijn website.

Ir. R.A.A. Rietveld
Bakkummerstraat 58b
1901 HN Castricum
Getekend 3 oktober 2011:

 
    Het zal duidelijk zijn, dat niemand zich aan de wetten in ons land kan onttrekken, behalve advocaten, rechters, officieren van Justitie, deurwaarders, raadsheren, burgemeesters, wethouders en ambtenaren in functie ! Maar in de praktijk blijkt volgens de Pikmeer-arresten dat de voornoemde functionarissen daarvan zijn ontheven. Zoals is gesteld in het wetboek van strafvordering in de artikelen 161 Sv en 162 Sv geldt dat voor elke burger, met uitzondering van de hiervoor genoemde personen in in functie en opdracht van de overheid. Elke burger heeft weliswaar het recht en de politie heeft de plicht aangifte van een kenbaar strafbaar feit op te nemen en door te geleiden naar het Openbaar Ministerie, maar in de praktijk wordt daarmee de hand gelicht om opportuniteiterfgronden. Ofwel ambtelijke en justitiŽle willekeur.

Brief aan premier Rutte en Dhr. S.A.E. Schrover, directeur Rijksvoorlichtingsdienst
De Omerta van de Raad van (Non-) Discipline blijkt weinig minder dan een doofpot
Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de benoeming van hun rechters
Rechters aanvaarden gedragscode om onpartijdigheid van magistraten te waarborgen
Gebrek aan onpartijdigheid kan het vertrouwen in de rechtspraak zelfs ondermijnen
Rechter in Nederland heeft vaak te veel petten op en lijkt daarom niet onafhankelijk
Rechters moeten ook aansprakelijk worden om schade te kunnen verhalen op rechters
Kwaliteit van de rechtspraak lijdt onder de werkdruk en het zeer grote aantal zaken
Antecedentenregisters van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren
Integriteit van de advocatuur staat ter discussie zegt advocaat mr. Mic van Bremen
Terug naar het begin

Steun SDN op bankgiro NL93 RABO 0339 9134 44 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mail:
sdn@planet.nl
Internet site: http://www.sdnl.nl/mailing-tweede-kamercommissie-justitie.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: 06-17125374