Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie

Hoe krijgt de overheid ook via de AIVD het voor elkaar om iedereen het zwijgen op te leggen?


Brockhus . . Politiek . . Kamerzetel <===> SDN . . Klokkenluider . . Video

De werkloosheid is voor de regering 'n probleem dat niet oplosbaar lijkt

Ministerie van Algemene Zaken
dbvsecretariaat@minaz.nl;
dpcsecretariaat@minaz.nl;
s.nejal@minaz.nl;
a.pleyte@minaz.nl;
s.plasman@minaz.nl;
rvd.pers.kh@minaz.nl;
websiteregister@minaz.nl;
teaminkoop@minaz.nl;

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
ariane.balledux@minienm.nl;
elif.bagci@minienm.nl;
info@kimnet.nl;
jaap.stuurwold@minienm.nl;
karin.van.rooijen@minienm.nl;
kimpublicaties@minvenw.nl;
laura.kwakernaak@minienm.nl;
marianne.wuite@minienm.nl;
mc.reusken@minienm.nl;
sjirk.kuijper@minienm.nl;

Ministerie van Economische Zaken en Landbouw en Innovatie
b.j.m.rijs@mineleni.nl;
b.visser@mineleni.nl;
c.gelinck@mineleni.nl;
c.m.heijdra@mineleni.nl;
e.benschop@mineleni.nl;
f.m.mijnlieff@mineleni.nl;
j.s.vandiepen@mineleni.nl;
l.neves@mineleni.nl;
m.d.m.vanson@mineleni.nl;

Ministerie van Financiën
gfp@minfin.nl;
a.g.clerx@minfin.nl;
bbs@minfin.nl;
begrotingopinternet@minfin.nl;
bz.rhb@minfin.nl;
bz.ric.lendep@minfin.nl;
c.m.a.balm@minfin.nl
cie-snb@minfin.nl;
ckb@minfin.nl;
collectieven@maror.nl;
dsta.garanties@minfin.nl;
dsta.secretariaat@minfin.nl;
dsta@bloomberg.net;
e.wilders@minfin.nl;
gfp@minfin.nl;
i.c.tijsseling@minfin.nl;
n.c.spaans@minfin.nl;
n.j.nahuis@minfin.nl;
p.a.nijsse@minfin.nl;
puvo@minfin.nl;
s.n.boitelle@minfin.nl;
sbr@minfin.nl;
schatkistbankieren@minfin.nl;
ssb.betalingsverkeer@minfin.nl;
uitnodigingen@minfin.nl;

Ministerie van Veiligheid en Justitie
c.menten@minvenj.nl;
conf@rwbic12.nl;
e.m.messchaert@minvenj.nl;
huisstijl@minjus.nl;
info@justid.nl;
j.a.oosterveer@minvenj.nl;
j.s.t.fransman@minvenj.nl;
j.van.de.sande@minvenj.nl;
j.van.opstal@minvenj.nl;
m.de.vink@minvenj.nl;
m.p.bruinsma@minvenj.nl;
scpv@minvenj.nl;
stopdeovervaller@minvenj.nl;
w.alkema@minvenj.nl;
w.kortman@minvenj.nl;

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
ffennema@minszw.nl;
heltalhaui@minszw.nl;
info@minszw.nl;
inkoop@minszw.nl;
inoordenbos@minszw.nl;
mdvetten@minszw.nl;
nmokveld@minszw.nl;
rweide@minszw.nl;
sbraun@minszw.nl;
svgils@minszw.nl;
uitnodiging@minszw.nl;

Ministerie van Onderwijs en Wetenschap
a.j.lubbinge@minocw.nl;
f.j.hermie@minocw.nl;
f.l.manche@minocw.nl;
facturen@minocw.nl;
j.slok@minocw.nl;
k.vaneerde@minocw.nl;
m.t.vantartwijk@minocw.nl;
o.j.geerligs@minocw.nl;
protocol@minocw.nl;
s.vandam@minocw.nl;
s.verhallen@cve.nl;

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
a.d.bruin@minvws.nl;
f.kassi@minvws.nl;
gh.koolen@minvws.nl;
i.freriksen@minvws.nl;
k.ijzendoorn@minvws.nl;
m.wakelkamp@minvws.nl;
roelof.janssens@minvws.nl;
ruben.vandorssen@minvws.nl;

Ministerie van Buitenlandse Zaken
aad.meijer@minbuza.nl;
cc.prommersberger@minbuza.nl;
christophe.kamp@minbuza.nl;
djz-br@minbuza.nl;
djz-ir@minbuza.nl;
dso-ga@minbuza.nl;
DVB-facebook@minbuza.nl;
hans.akerboom@minbuza.nl;
ingesprekmetBZ@minbuza.nl;
job.frieszo@minbuza.nl;
rebekka-van.roemburg@minbuza.nl;
rita.tesselaar@minbuza.nl;
roel-vander.meij@minbuza.nl;
saskia.gaster@minbuza.nl;
ward.bezemer@minbuza.nl;

Ministerie van Binnenlandse Zaken
elaine.boer@minbzk.nl;
frank.wassenaar@minbzk.nl;
info@his.wmrijk.nl;
Kennis-enInformatiecentrum@minbzk.nl;
richard.gielen@minbzk.nl;
sander.eijk@minbzk.nl;
tijs.manten@minbzk.nl;
vera.hoogendoorn@minbzk.nl;
vincent.steen@minbzk.nl;

Ministerie van Defensie
COID@mindef.nl;
p.margry@mindef.nl;
persvoorlichting@mindef.nl;
procurement.dvvo@mindef.nl;