Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Moet u rente betalen over nieuw geld van DNB?

De Staatsschuld: wat is geld eigenlijk? Weet u het, de politici, de media?

Geldpolitiek . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . CBS
"De Dag dat de dollar valt !". En wat zijn onze investeringen in de VS dan nog waard ?
China en Japan kunnen een wereldrecessie voorkomen met schuldverlichting 3e wereld
Vragen, géén vragen voor het Symposium Nulpunt Energie van 19 april 2009 - video 1

Staatsschuld . . . Pensioenen . . . Geld . . . Privatisering

Het CDA blijft toch bij 't zeer naïeve dogma dat de staatsschuld moet worden afgelost
met massale verpaupering van de ouderen met pensioen, door wegvallen van de rente !
Antwoord van minister van Financiën op vragen en erkenning van geldschepping DNB

Wil je weten hoe de geldschepping er bij staat, dan is de volgende link aan te bevelen :
Verborgen Geldmechanismen - De Ernst v/d situatie in Ogenschouw. Schuld aan WIE?


Aan de Nederlandsche Bank NV (zie ook onderaan)

De econoom dr. Sjef de Jong (directeur Dickensmuseum) reageert op mijn bericht over het functioneren van de nutsbank die ABN-Amro nu bijna is en dat ook moet blijven. ABN-Amro moet als staatsbank de financiering op zich te nemen voor bedrijven en particulieren, die nu binnen normale normen niet gefinancierd worden door andere banken. Dit tegen een iets hogere rente dan andere banken. Zie: www.sdnl.nl/wouter-bos-slippertje.htm

Het probleem is dat er GEEN VRAGEN worden gesteld, ook niet door Integriteit vertegenwoordigers van het volk met een schadeloosstelling die ver af staat van wat de armen in dit land (meer dan genoeg) moeten meemaken, met een verslechtering met de "Hervormingen" in het verschiet. De soevereiniteit van de geldstructuur en monetaire politiek ligt gezien de erkenning daarvan door Klaas Knot van de Nederlandsche Bank NV in het NOS-journaal op 29 maart 2012 volledig bij de buitenlandse geldmarkten en speculanten. Kan dat zomaar? Wie heeft het hier voor het zeggen? Een land met alleen maar overschotten aan kapitaal en vermogen, behalve een zeer beperkte staatsschuld die gemakkelijk geherfinancierd kan worden tegen een lagere rente. Maar ik hoor niks over voorstellen daarvoor. De staatsschuld van de Verenigde Staten en Japan lijken geen probleem te zijn voor een Triple A-status.

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
E-mail: sdn@planet.nl
Website: www.sdnl.nl
Tel. 035-5268153

From: Sjef de Jong

Sent: Thursday, March 29, 2012 12:46 PM
To: 'SDN'
Subject: RE: Uit de brief aan minister Melanie Schultz van Haegen. www.sdnl.nl/melanie-schulz.htm

ABN mag NIET meer naar de beurs. Moet ONZE bank blijven! Eigen schuld dikke bult.  dr. Sjef de Jong (econoom)

Van: SDN [mailto:sdn@planet.nl]
Verzonden: woensdag 28 maart 2012 19:03
Aan: e.r.engelen@uva.nl
CC: Boot A.W.A.
Onderwerp: Uit de brief aan minister Melanie Schultz van Haegen. www.sdnl.nl/melanie-schulz.htm

Geachte Prof. Dr. E.R. (Ewald) Engelen,

Ik ben het hardgrondig met u eens. Al eerder verzocht ik aan Wouter Bos als minister van FinanciŽn om de ABN-Amro als staatsbank de financiering op zich te laten nemen voor bedrijven en particulieren die binnen normale normen nu niet gefinancierd worden door de andere banken. Dit tegen een iets hogere rente dan andere banken. Zie: http://www.sdnl.nl/wouter-bos-slippertje.htm

(C) M.vr.gr.
 
R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
E-mail:
sdn@planet.nl
Website: www.sdnl.nl
Tel. 035-5268153

From: SDN
Sent:
Saturday, March 17, 2012 10:17 AM
To:
argos@vpro.nl
Subject:
Uit de brief aan minister Melanie Schultz van Haegen. www.sdnl.nl/melanie-schulz.htm

Aan Argos,

Uit de brief aan minister Melanie Schultz van Haegen. www.sdnl.nl/melanie-schulz.htm en www.sdnl.nl/arnoud-boot.htm Kortom, ik probeer het nog weer eens om iemand met politiek gezag het onderwerp geldpolitiek en de structuur van het geld in een openbare discussie te krijgen. Daar hebben we allemaal belang bij, maar kost wel wat prestige. Wat is naar uw mening belangrijker? Klagen over die rente of het zwijgen over de structuur van ons monetair systeem? Van de media verwacht ik niets. De journalisten gaan liever naar Afghanistan om er verslag te doen van de oorlog met een klein risico om tegen een kogel op te lopen, dan de zekerheid te moeten aanvaarden van een Oltmans-fatwa met Berufsverbot, omdat hij of zij een onwelgevallig onderwerp in de media aan de orde heeft gesteld. Mijn ervaring is niet anders. Zie hiervoor het verbod van de parlementaire pers om vragen te stellen over de Rietveld-affaire: www.sdnl.nl/rietveld-censuur-rvd.htm

(C) M.vr.gr.

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
E-mail: sdn@planet.nl
Website: www.sdnl.nl
Tel. 035-5268153

Geachte heer Knot,

In het Algemeen Dagblad van 30 maart 2012 vond ik uw interview met Maarten van Wijk. U stelt:

"Bezuinigingen hebben een positief effect".

Een heldere uitspraak, maar ik vraag dan direct: Voor wie? Ik weet zeker dat voor alle mensen die hun baan verliezen met die door u zo positief beoordeelde bezuinigingen helemaal niet blij zijn met die maatregelen om de staatskas en de begroting op orde te brengen. Zij verliezen niet alleen hun baan, maar mogelijk ook hun eigen huis, en de pensioenopbouw met een breuk daarin; en worden wanneer zij wat ouder zijn als oud vuil aan de kant gezet. Het ophogen van de pensioenleeftijd is daarvoor geen oplossing; in tegendeel.

Ik weet dat er financiële problemen zijn, en dat er meer uitgaven zijn dan inkomsten voor de staat. Maar moet de conclusie niet zijn dat er meer inkomsten moeten worden gegenereerd i.p.v. uitgaven beperkt? Het recept voor financieel herstel is altijd hetzelfde: afknijpen bij de werknemers en de mensen met een uitkering of met pensioen. Een andere oplossing lijkt nooit bespreekbaar, terwijl de soevereiniteit van ons monetair stelsel geheel ligt binnen het rechtsgebied van Nederland en van Europa. De internationale geldmarkt heeft toch geen zeggenschap over onze geldpolitieke structuren? U stelt veel te serviel dat dit wel zo is. Europa met vijfhonderd miljoen inwoners kan heel gemakkelijk de Londense City en Wall Street op de achterbank zetten. Alleen maar een besluit nemen om dat te doen. Dat lijkt een risico maar is het niet.

De rest van de wereld zal wel uitkijken om de economische en financiële relatie met de EU op het spel te zetten. De protesten van de City in Londen spreekt boekdelen wanneer de Europese Commissie nadenkt over het invoeren van de Tobin-tax. Aangezien we in ons land geen journalisten hebben en volksvertegenwoordigers die met name die aspecten in een openbare discussie durven brengen, blijft het gedonder met onze begrotingen. Met name bij de economisch zwakke landen als Griekenland en Spanje over het begrotingscriterium van drie procent zal de bezuinigingspsychose aanwakkeren. Het herfinancieren van de Europese staatsschulden met een kaasschaafwetje voor de EU zal het probleem helemaal kunnen oplossen. Maar aangezien er geen economen, bankiers en politici zijn die kennis hebben van de structuur van ons geldstelsel en van de munt, zal de crisis nog wel decennia kunnen voortduren.

Een groot gevaar is de privatisering van de infrastructuur van vooral landen in de knel, die meer en meer onder druk van de financiële markten gedwongen worden die in de uitverkoop te doen, waarbij de economische macht over de infrastructuur van bijvoorbeeld water, energie, communicatie, gezondheidszorg, onderwijs en sociale bescherming ook in buitenlandse handen komt; en de afhankelijkheid van het buitenlandse grootkapitaal steeds knellender toeneemt. Ook wij in Nederland verkopen meer en meer de infrastructuur aan buitenlanders, waarbij het gevaar ontstaat van een neokoloniale invloed op ons leefpatroon en een vorm van slavernij ontstaat, via een omweg, die de welvaart in ons land laat afkalven. De lage lonen rukken steeds verder op naarmate de baanvastheid verdwijnt. De vakbeweging weet er ook al geen raad mee.

Ik ben benieuwd naar uw commentaar en van andere wetenschappers over mijn visie en oplossingen.

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
035-5268153
Mail: sdn@planet.nl

P.s.: Hoe rijk is ons land met bezit in het buitenland? De Nederlandsche Bank liet eindelijk iets zien.