Het MAI-verdrag stelt de macht van de multinationale ondernemingen boven de soevereiniteit van ons land

Geheimzinnig MAI-verdrag is slecht voor Nederland


Snuffelhoekje . . . . . SDN homepage

Actie in Tweede Kamer tegen MAI-verdrag

De Aarde met haar bodemschatten behoort toe aan alle levende wezens

Van: Fabel v.d. Illegaal lokabaal@dsl.nl

Onderwerp: Actie in Tweede Kamer tegen MAI-verdrag

Datum: maandag 6 april 1998 19:17 - Ander Europa lijst


- PERSBERICHT - PERSBERICHT - PERSBERICHT -


MAI maait alles weg, Sociale rechten en milieubescherming bedreigd
Op dinsdag 7 april vanaf 14:00 uur zal de actiegroep "MAI niet gezien?!" tijdens het wekelijkse 'vragenuurtje' een actie houden in de Tweede Kamer. Bij deze nodigen wij verslaggevers, fotografen en cameramensen uit om hierbij aanwezig te zijn. "MAI niet gezien?!" zal met deze actie de Tweede-Kamerleden ter verantwoording roepen vanwege hun stilzwijgen over het MAI, dat staat voor Multilaterale Akkoord inzake Investeringen. Tweede-Kamerleden hebben tot nu toe veel te weinig aandacht besteed aan en kritiek geuit op dit investeringsverdrag, waarover al 2 jaar wordt onderhandeld. Met deze actie willen wij de windstilte rond het MAI doorbreken.

Eind 1996 lekte uit dat de 29 rijkste landen ter wereld in het geheim een nieuw verdrag voorbereiden. Dit verdrag dreigt vergaande rechten te geven aan grote bedrijven, met rampzalige gevolgen voor mens en milieu. Het hoofddoel van het MAI is om de belemmeringen voor buitenlandse investeringen zoveel mogelijk op te heffen. Het verdrag is zo alomvattend dat het al "de grondwet voor de wereldeconomie" wordt genoemd. De betrokken regeringen willen al op korte termijn bindende afspraken maken over het verdrag. Na ondertekening zullen landen voor minimaal 20 jaar aan het MAI vastzitten, ook als de bevolking massaal tegen is. Hieronder volgen enkele hoofdpunten uit het MAI.

  1. Multinationale ondernemingen kunnen overheden aanklagen voor een internationaal tribunaal. Omgekeerd kunnen overheden of maatschappelijke belangenorganisaties geen bedrijven aanklagen die zich misdragen.

  2. Internationale investeerders kunnen onder het MAI landen binnenkomen en weer weggaan hoe en wanneer ze maar willen. Zij zullen bedrijven kunnen opzetten in alle sectoren, behalve politie en leger. Maatregelen om speculatie tegen te gaan en om investeringen ten goede te laten komen aan de bevolking worden verboden.

  3. Gemeenschappen verliezen het recht om zelf hun ontwikkelingsmodel te bepalen en de lokale economie te beschermen. Alle overheidsmaatregelen die het midden- en kleinbedrijf beschermen tegen multinationale ondernemingen, kunnen onder het MAI worden beschouwd als "discriminatie" en daarom worden verboden.

  4. Gesubsidieerde openbare voorzieningen als gezondheidszorg, onderwijs, nutsbedrijven, openbaar vervoer, media en culturele instellingen dreigen onomkeerbaar geprivatiseerd te worden tot commerciële bedrijven.

  5. Alle nieuwe overheidsmaatregelen die de (toekomstige) winsten van multinationale ondernemingen aantasten kunnen op basis van het MAI worden beschouwd als "onteigening". Overheden zullen aan multinationals schadevergoeding moeten betalen voor winstderving.

  6. Overheidsboycots als die tegen het voormalige apartheidsregime in Zuid-Afrika of tegen de huidige militaire dictaturen in Birma en Nigeria zullen onder het MAI worden verboden.

Het verzet tegen het MAI wordt breed gedragen. Het Europese Parlement, de Wereldraad van Kerken en ruim 600 non-gouvernementele Organisaties (NGO's) uit meer dan 70 landen (waaronder Friends of the Earth International, World Wide Fund for Nature International, Third World Network, Public Citizen (USA), Council of Canadians, World Devolopment Movement (GB), Greenpeace Nederland, Milieudefensie en Oikos) hebben fundamentele kritiek geuit op het MAI. In februari van dit jaar werd de Peoples' Global Action (PGA) opgericht, als wereldwijd samenwerkingsverband tegen vrijhandelsverdragen, zoals het MAI. De PGA verenigt vele grote sociale en politieke bewegingen van alle continenten, zoals de Movement for Survival of the Ogoni People (Nigeria), de Movimento Sem Terra (Brazilië) en de Indiginous Women's Network (Noord-Amerika & de Pacific).

Ondanks de breedgedragen oppositie tegen het MAI is er in Nederland nog nauwelijks sprake van een openbare publieksdiscussie over het verdrag. Een groot deel van de inwoners heeft zelfs nog nooit van het verdrag gehoord, laat staan dat ze op de hoogte zijn van de inhoud en consequenties ervan. De tijd dringt. De kans is groot dat tijdens de ministeriële conferentie van de OESO op 27 en 28 april van dit jaar in Parijs bindende afspraken zullen worden gemaakt over het MAI. Dit zal vergaande consequenties hebben en het voor de toekomst bemoeilijken om het MAI te stoppen.

Het MAI zal rampzalige gevolgen hebben voor mens en milieu, en is een regelrechte ontkenning van het recht van mensen om zelf de politieke, sociale en economische ontwikkeling van hun samenleving te bepalen. Wij accepteren deze multinationale machtsovername niet en eisen dat het MAI volledig van tafel gaat.

Voor de korte termijn roepen wij de Tweede Kamer op om het mandaat van staatssecretaris van Economische Zaken voor de OESO-conferentie in te perken, zodat er geen bindende afspraken over dit rampzalige verdrag kunnen worden gemaakt.

Voor meer informatie: MAI niet gezien?! Tel: 071-5173019 of 071-5127619

Verzonden aan:


Disclaimer