Oproep om misdrijven te plegen en Uw macht op weerzinwekkende manier te gebruiken

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . H. Klomp

Oproep om straffeloos misdrijven in Eindhoven te kunnen plegen

H.C. Klomp

Postbus 153
5670 AD NUENEN

Eindhoven, 1 december 2000.

OPROEP

Om straffeloos misdrijven te plegen door:
Advocaten, Officieren van Justitie, rechters, doktoren, politiebeambten, enz. enz.

Ik roep U alle op om misdrijven te plegen en Uw macht op weerzinwekkende manier te gebruiken. Er zal U niets gebeuren omdat alles wordt afgedekt. Het blijft onder de pet.

Wel moeten Uw misdaden aan het volgende voldoen. Uw misdaden moeten volksverlakkend zijn, onmenselijk, meedogenloos en het liefst tot de dood er op volgt.

Verder moet het dienen de bevolking haar rechten te ontnemen, maar danwel in het geniep, zodat het niet teveel opvalt. Reeds vele lafaards gingen U voor. De volgende personen zijn Uw voorgangers

 1. J.A.P. van Hooff advocaat Waalre
 2. C.N.M. Dekker advocaat Amsterdam
 3. M. Moszkowicz Sr. advocaat Maastricht
 4. J. Stadig advocaat Eindhoven
 5. F.P.M. Sanders advocaat Nuenen
 6. M.F.P. van Dijk advocaat Helmond
 7. B.A. van Mens advocaat Helmond
 8. P. Lakeman advocaat Amsterdam
 9. E.H. Swaab Deken Amsterdam
 10. H.M.J. van Boxtel advocaat Eindhoven
 11. I.K. Kolev advocaat Eindhoven
 12. J.Ch. Lang advocaat Helmond
 13. A.J.L.M. v.d. Wildt advocaat Amsterdam
 14. H.F.P.D. Oey advocaat Nieuwegein
 15. S. Berendsen advocaat Helmond
 16. C.C.C.A.M. Kuijken advocaat Eindhoven
 17. E.G.J.M. Bogaerts Deken Boxtel
 18. H.J.Th. van Stokkom directeur (oplichtersbedrijf)
 19. J.B.A. Steenbakkers politie Helmond
 20. J.A. Velenturf advocaat te Breda
 21. E.W.M. Stokmans off. v. Justitie te Den Bosch
 22. v.d. Velden voorzitter Gerechtshof Den Bosch
 23. Mr. Wetzels en Hulleman rechters bij gerechtshof Den Bosch
 24. J. Hermans fungerend president rechtbank Den Bosch
 25. G.R. Anderé de la Porte president rechtbank Den Bosch
 26. Mr. Ten Kate procureur generaal Hoge Raad den Haag
 27. Mr. Jurgens president gerechtshof Den Bosch
 28. Drs. Branje psycholoog verbonden aan justitie Den Bosch
 29. G.P.M. Sanders advocaat te Eindhoven / Oirschot
 30. H.G.J.M. Ras notaris te Eindhoven

De voorgaande personen waren acteurs met een misdadigersrol in het psychodrama wat op deze website beschreven is. Bijna alle soorten van strafbare feiten zijn gepleegd door de bovengenoemde personen o.a. Oplichting, valsheid in geschrifte, medewerken aan een misdrijf, bedrog enz, enz.

Voor de aankomende misdadigers nogmaals; Er kan U niets gebeuren, U hoeft U niets aan te trekken van wetten. Alles wordt afgedekt door:

 1. De Minister van Justitie.

 2. De vaste Kamer Commissie van Justitie in de Tweede Kamer.

 3. Alle Kamerleden.

Dus iedereen met macht kan aan dit verderfelijke spel meedoen.
Diegene die dit leest zal misschien denken: Wat is hier in godsnaam aan de hand.
Ik kan mij die gedachte voorstellen.
Alles wat in het verhaal staat opgeschreven ondervond ik aan den lijve.

Ik ben dus ervaringsdeskundige.

U allen gegroet,

Hoogachtend,


Uw reactie gelieve te richten aan;

H.C. Klomp
EINDHOVEN
E-mail: hcklomp@yahoo.com
Telefoon: 040-2810110 Faxnummer: 040-2982329