Meneer Kok, mijn vraag: Tot hoever heeft de corruptie zich in de top genesteld ?

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . H. Klomp

Bestuurders vragen zich af waar die maatschappelijke verloedering toch vandaan komt

H.C. Klomp

Postbus 153
5670 AD NUENEN

Eindhoven, 17 oktober 2000.

.

Faxbericht aan: Minister President W. Kok
via faxnummer: 020 - 6156784
Faxbericht van: H.C. Klomp
via faxnummer: 040 - 2982329


Excellentie,

Reeds bijna 10 jaren word ik door de Nederlandse Overheid op een zeer mensonwaardige manier behandeld. Voor informatie daarover wil ik U verwijzen naar mijn internet site www.sdnl.nl/klomp.htm

Bij mij rijst de vraag: Tot hoever heeft de corruptie zich in de top genesteld ?

Steeds zie ik op TV en lees ik in de Dagbladen dat de bestuurders zich hoofdbrekens maken waar die maatschappelijke verloedering toch vandaan komt. Een zoektocht naar de bekende weg. Men weet het maar al te goed.

Het zaad van de verloedering is naar mijn stellige overtuiging te vinden in deze corruptie. De burger is zeer ontevreden, wordt onverschillig door het onmenselijk gedrag van de verantwoordelijken, vervolgens doet de verloedering haar intrede.

Verder wil ik U verzoeken tevens kennis te nemen van de informatie op internetadres http://www.sdnl.nl

B.v. de site van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., de kwestie Burhoven Jaspers, enz. enz. Te barbaars om waar te zijn.

Persoonlijk ken ik mensen die zich daardoor het leven hebben benomen en vele verkeren in ernstige nood. Diegene die een noodlijdende kan helpen is daartoe verplicht (Een wettelijke verplichting).

Mijnheer Kok ik wil mijn ongerustheid uitspreken. Zo kan het niet verder. De verloedering zal steeds ergere vormen aannemen en rest ons enkel nog een politiestaat en de afgrond.

Mag ik U oprecht vragen;

  1. Weet U dit alles niet ?
  2. Zou U hier iets aan willen doen ?

Alle economische zaken zijn van belang. Ik weet het, maar er zijn nog meer dingen in het leven "menselijk gedrag".

Veel prijs stel ik op Uw serieus en inhoudelijk antwoord.

Met de Meeste Hoogachting,

Hoogachtend,

H.C. Klomp


Uw reactie gelieve te richten aan;

H.C. Klomp
EINDHOVEN
E-mail: hcklomp@yahoo.com
Telefoon: 040-2810110 Faxnummer: 040-2982329


Open brief Minister President W. Kok over openheid en zuiverheid