Klankbord voor de slachtoffers van de Bijlmerramp
bijlmerramp/bylmer00.htm"> Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Kamerzetel 151 . . Doemvlucht <==> SDN . . Heijboer

Namens Het Klankbord, de onafhankelijke belangenorganisatie voor slachtoffers

Het Klankbord

De onafhankelijke belangenorganisatie voor slachtoffers, nabestaanden, hulpverleners en omwonenden van de Bijlmer vliegramp d.d. 04 oktober 1992. Het Klankbord houdt zich momenteel voornamelijk bezig met onderzoek en voorlichting aan burgers en politiek.

Getuigenverklaringen...
chronologisch overzicht...

Het Klankbord
Postbus 374
1115 ZH Duivendrecht
Telefoon: 020-6991886
Mobiel: 06-55750860

P e r s v e r k l a r i n g

Namens Het Klankbord, de onafhankelijke belangenorganisatie voor slachtoffers, nabestaanden, hulpverleners en omwonenden die te maken hebben gehad met de Bijlmer vliegramp. Vandaag, 6 jaar na de vliegramp is er helaas nog steeds geen duidelijkheid over de ware toedracht en de gevolgen van de Bijlmer vliegramp.

Volgens de diverse overheden gedenken wij hier nog steeds slechts 43 slachtoffers, hoewel dit aantal intussen al flink is toegenomen. Zijn de mensen die ten gevolge van deze vliegramp na een ziekbed zijn overleden dan geen slachtoffers van deze ramp?

Hebben wij het hier over het bewust laag houden van het aantal slachtoffers, of willen wij onze ogen sluiten voor de vermoedelijke werkelijkheid dat het uiteindelijke slachtoffer aantal tot een veelvoud zal kunnen oplopen.

  Vergeten slachtoffers

Vandaag willen wij U dan ook met nadruk vragen om ook diegenen te herdenken die inmiddels al tot de vervolgslachtoffers behoren, de slachtoffers die dubbel het slachtoffer werden van de tragedie die zich hier 6 jaar geleden afspeelde. Het gaat hier om de slachtoffers die:

 • eerst een ramp voor hun kiezen kregen,
 • daarna een ziekte te verwerken kregen,
 • tegen muren van onbegrip liepen,
 • voor psychische patiënten werden versleten,
 • door de omgeving voor aanstellers werden aangezien,
 • zich volgens diverse overheden slechts wilden verrijken aan het leed van anderen,
 • daadwerkelijke medische zorg moesten ontberen,
 • na deze strijdt het leven hebben gelaten.

Wat moeten de nu nog in leven zijnde slachtoffers denken van een overheid die hier op de vierde oktober de "43" slachtoffers komt herdenken en tegelijkertijd omwille van de goede betrekkingen met de aanstichter nog steeds het aantal slachtoffers opvoert.

 • Een Nederlandse overheid die de vervolg slachtoffers tot heden ten dage niet wil erkennen.
 • Een Nederlandse overheid die haar burgers tot heden ten dage medische zorg onthoudt.
 • Een Nederlandse overheid die niet voor de belangen van haar eigen burgers wil opkomen.
 • Vindt U het nog gek dat er in de loop der tijd steeds meer PTSS slachtoffers ontstaan?

  Oproep aan Overheid

Wij roepen bij deze de Nederlandse overheid op om nu daadwerkelijk over te gaan tot het nemen van actie.

  Slachtoffer erkenning

Tot enkele maanden terug waren er volgens minister Borst op 1 na geen medische slachtoffers ten gevolge van de Bijlmer vliegramp. Nu met een meldpunt van het AMC blijken er 840 meldingen te zijn binnen gekomen. Naast het meldpunt van het AMC kwamen er 130 meldingen binnen bij het meldpunt van Stichting Visie, deze meldingen zijn niet bij het AMC onderzoek betrokken. Uit eigen ontvangen meldingen hebben wij vernomen dat vele slachtoffers zich niet hebben aangemeld omdat zij geen papieren onderzoek willen, maar opteren voor een medisch onderzoek. Een tweede reden voor het niet aanmelden was de angst voor het verliezen van werk, omdat de gezondheidsklachten telkens weer werden verwezen naar het verhaal "tussen de oortjes".

  Medische zorg

Tot op heden worden de gezondheidsklachten van de slachtoffers niet serieus genomen. Het feit dat er steeds meer mensen zijn die geconfronteerd worden met:

 • afbraak van de nierfunctie
 • afbraak met de leverfunctie
 • afbraak van de gal functie
 • permanente ontsteking van de luchtwegen
 • diverse vormen van kanker,

wordt tot heden ten dage niet serieus genomen. De behandelend artsen geven telkens weer aan dat deze gegevens worden geconstateerd, echter men kan er geen oorzaak voor vinden. Men weet echter 1 ding zeker, het is niet afkomstig van de Bijlmer vliegramp, dus daar hoeft de oorzaak niet gezocht te worden. Ondanks het feit dat nu bekent is dat er vele giftige stoffen zijn vrijgekomen die mogelijk een oorzaak kunnen zijn van de gezondheidsklachten wordt er geen actie ondernomen in de vorm van bijvoorbeeld een medisch toxicologisch onderzoek van de betrokkenen.

  Laten we niet nog een jaar wachten, maar daadwerkelijk nu starten.

Experimenten hebben inmiddels uitgewezen dat er behandelingsmethoden zijn die in een aantal gevallen stabiliserend werken, echter voor vele slachtoffers zijn de daarvoor noodzakelijke middelen niet te financieren. Overheid hier ligt wederom een taak voor U.

  Opkomen voor landsbelangen

Laat Israël desnoods onder druk van bijvoorbeeld de veiligheidsraad bekent maken aan welke stoffen de burgers hier in de Bijlmermeer hebben bloot gestaan. Laat eens net als Israël het landsbelang boven de belangen van de goede betrekkingen gaan. Tot vandaag de dag zijn vele slachtoffers nog steeds niet schadeloos gesteld. Hierbij valt te denken aan derving van inkomsten, nog steeds afwachten van een uitkering voor materiële schade, het verliezen van werk etc. Er zijn nu nog steeds burgers die bijvoorbeeld door de gevolgen dakloos dreigen te worden of zelfs inmiddels dakloos zijn. Neem U verantwoording overheid.

  Mogelijke oorzaak PTSS

Er is volgens het AMC onderzoek een grootschalig PTSS syndroom onder de slachtoffers. Wat is hier de mogelijke oorzaak van? Volgens de tussen rapportage - zoals deze in de media wordt genoemd - van het AMC zouden vele mensen gezondheidsklachten ondervinden ten gevolge van PTSS. Is het niet noodzakelijk om ook eens te kijken wat de mogelijke oorzaak kan zijn van dit PTSS syndroom? Vele slachtoffers zijn na de vliegramp behandeld tegen dit PTSS syndroom, de oorzaak kan dus aan twee kanten liggen:

De behandeling is niet goed verlopen, hetgeen betekend dat daar dringend verbetering voor noodzakelijk is, want dan zijn de slachtoffers ziek geworden ten gevolge van de Bijlmer ramp omdat zij niet de juiste medische verzorging kregen. De mensen kregen gezondheidsklachten ten gevolge van de Bijlmer vliegramp en gingen het PTSS syndroom vertonen doordat deze gezondheidsklachten tot op heden nog steeds door de overheid worden ontkend. (Het bekende verhaal dat het allemaal tussen de oortjes zit)

  A.J.Bos (woordvoerder / Coördinator)

  Voor nadere info of reacties:

Het Klankbord
Postbus 374
1115 ZH Duivendrecht
Telefoon 06-55750860
E-mail: André Bos@het-klankbord.demon.nl
Homesite info: http://www.het-klankbord.demon.nl