Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant

Hoorzitting Provinciale Klachtencommissie Jeugdhulpverlening


Zwartboek Kinderbescherming . . Jan Hop . . . St. Sociale Databank Nederland . . . Arlette . . . Jeugdzorg . . . IRM


Macht is recht, een samenvatting van het Zwartboek kinderbescherming op internet:

Kinderdieven Wetteloze praktijken
Andere tijden Hoe wordt het raadsrapport geschreven?
De zaak Admiraal/Vermaas De zaak J. Zander
De zaak Jansen/Vermeulen De zaak J. Hop
Problemen met de Raad voor de Kinderbescherming, (gezins)voogdij-instelling of Bureau Jeugdzorg?
Bel 06-21943139 / E-mail: j.hop3@chello.nl