Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Stichting Boshuis


Zwartboek Kinderbescherming . . Jan Hop . . . St. Sociale Databank Nederland . . . Arlette . . . Jeugdzorg . . . IRM

Deze gegevens zijn bijgewerkt tot  08-08-2000 12:29:50                                                                 

                                                                                                                        

Dossiernummer: 41035476      Blad 00001                                                                                

                                                                                                                        

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken                                            

voor Flevoland                                                                                                          

____________________________________________________________________________                                           

Rechtspersoon:                                                                                                  

Rechtsvorm                  :Stichting                                                                                 

Statutaire naam             :Stichting Vrienden van het Boschhuis                                                      

Verkorte naam               :Stichting Vrienden van het Boschhuis                                                      

Statutaire zetel            :Lelystad                                                                                  

Adres                       :Karveel 3915, 8231DN Lelystad                                                             

Akte van oprichting         :14-02-1984                                                                                

Akte laatste statuten-                                                                                                  

 wijziging                  :05-11-1992                                                                                

----------------------------------------------------------------------------                                           

Bestuurder(s):                                                                                                         

                                                                                                                        

Naam                        :Gooren, Paul Louis / 6                                                                    

Geboortedatum               :29-08-1929                                                                                 

Adres                       :Witte de Withlaan 12, 3941WS Doorn                                                        

Infunctietreding            :05-11-1992                                                                                 

Titel                       :Voorzitter                                                                                

Bevoegdheid                 :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders,                                              

                             zie statuten)                                                                             

Aanvang (huidige) vertegen-                                                                                            

 woordigingsbevoegdheid     :05-11-1992                                                                                

                                                                                                                       

Naam                        : Holwerda-Kuipers, Janneke / 7                                                             

Geboortedatum en -plaats    :01-03-1946, Groningen                                                                      

Adres                       :Rhijnvis Feithlaan 14, 8021AK Zwolle                                                      

Infunctietreding            :05-11-1992                                                                                 

Titel                       :Secretaris                                                                                

Bevoegdheid                 :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders,                                              

                             zie statuten)                                                                             

Aanvang (huidige) vertegen-                                                                                            

 woordigingsbevoegdheid     :05-11-1992                                                                                

                                                                                                                       

Naam                        :van Breugel, Cornelis Peter / 9                                                           

Geboortedatum en -plaats    :10-05-1942, Lekkerkerk                                                                    

Adres                       :Koninginneweg 56, 2012GP Haarlem                                                          

Infunctietreding            :01-07-1995                                                                                

Titel                       :Penningmeester                                                                             

Bevoegdheid                 :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders,                                              

                             zie statuten)                                                                              

Aanvang (huidige) vertegen-                                                                                            

                                                                                                                        

19,00 08-08-2000             Blad 00002 volgt.                                                                         

Dossiernummer: 41035476      Blad 00002                                                                                 

____________________________________________________________________________                                           

 woordigingsbevoegdheid     :01-07-1995                                                                                 

____________________________________________________________________________                                           

Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening.                                                     

                                                                                                                        

  19,00                      Woerden, 08-08-2000                                                                       

                                                                                                                        

                             Voor uittreksel                                                                           

                                                                                                                        

 

Bron: Uittreksel-informatie Internet. Geldt niet als uittreksel in de zin van artikel 15 lid 1 van de Handelsregisterwet 1996.

 


Macht is recht, een samenvatting van het Zwartboek kinderbescherming op internet:

Kinderdieven Wetteloze praktijken
Andere tijden Hoe wordt het raadsrapport geschreven?
De zaak Admiraal/Vermaas De zaak J. Zander
De zaak Jansen/Vermeulen De zaak J. Hop
Problemen met de Raad voor de Kinderbescherming, (gezins)voogdij-instelling of Bureau Jeugdzorg?
Bel 06-21943139 / E-mail: j.hop3@chello.nl