Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

Ook de media discrimineren vooral de nieuw partijen met uitsluiting van debatten

Kiesraad . . . Advies . . . De Groenen . . . SDN . . . Mens & spirit . . . EuroStaete

Betekenis van het stopbord op de kiesraadlijst

De vraag die elke kiezers zich zou moeten stellen is:

Is een kandidaat van een partij die aan u het inspraakrecht weigert wel democratisch ?
Is een politieke partij die aan u het inspraakrecht weigert wel democratisch ?
Is het huidige politieke systeem echt democratisch, of lijkt dat alleen maar zo ?
Waarom wordt er alleen maar gepraat over de toekomst en niet over het verleden ?
Mag deze regering trots zijn op het ontstaan van voedselbanken ?
Zijn de argumenten van de lijsttrekkers te controleren en hoe, of zijn het sprookjes ?
Is de presentatie in de media eigenlijk wel kritisch genoeg ? Zo niet, waarom niet ?
Waarom spreekt niemand in de politiek over misstanden bij Justitie ? (Handelingen)
Vraagt u zich dan af op welke partij u wat democratie betreft wel kunt stemmen ?

Wanneer u geen bevredigend antwoord krijgt op de vragen aan de kandidaat of politieke partij van uw voorkeur, dan kunt o.i. helaas GEEN stem uitbrengen op die partij of kandiaat. Men schoffeert dan uw burgerrechten....!!

Want ook wat betreft het onwettige procesmonopolie heeft geen advocaat en/of rechter het lef gehad om commentaar te geven op dit 'kartel' en bleven alle brieven onbeantwoord. Dit met uitzondering van prof. mr. J.M. Barendrecht en prof dr. H.J.R. Kaptein, die wel het lef hadden om in bedekte termen het gelijk te erkennen. Zelfs Hare Majesteit Koningin Beatrix, die bij haar inauguratie plechtig zwoer aan het Nederlandse volk om de grondwet te zullen onderhouden en handhaven, blijkt hier lak aan te hebben. Men kreeg van hare Majesteit geen antwoord op de brief van 3 mei 2006. De zogenaamde rechtsstaat Nederland is wat betreft de grondwettelijke rechten van rechtzoekenden een schertsvertoning geworden. De wet wordt door rechters en advocaten aan de laars gelapt. Rechters hebben hiermee hun recht om recht te spreken compleet verspeeld en kunnen hun vonnissen en dagvaardingen linea recta de prullenmand in. (zie de analyse van Prof. A. van Putten)

Ook politieke partijen die nog niet zijn ingeschreven bij de kiesraad vindt u op overheidslinks.nl

Kamerzetel 151 ©®

Elke dinsdag, wanneer in de Tweede Kamer een zetel genaamd "Kamerzetel 151" formeel is toegelaten als inspraakrecht, kan aan drie Nederlanders elk drie minuten gelegenheid worden geboden om het parlement en de regering toe te spreken over een onderwerp naar actuele democratische inbreng.

In een enkele dagen later daarop aansluitende televisie-uitzending van een uur wordt teruggekeken en gedebatteerd door een wisselend panel van mensen die zelf ook een onderwerp naar voren willen brengen onder leiding van een presentator. Aanmelding hiervoor kan tijdens en na het programma worden gedaan.

In de eerste helft van het programma wordt antwoord gegeven door de uitgenodigde ministers, parlementariërs of functionarissen, die reageren op opmerkingen en vragen die de dinsdag daarvoor in het vragenuurtje aan de orde werden gesteld door drie eenmalig afgevaardigde burgers.

In het tweede deel zal een voorbereidende discussie worden gevoerd door een groep mensen die zich met een onderwerp, probleem of oplossing hebben aangemeld. Uit die discussie worden met een stemming de drie beste onderwerpen en/of vragenstellers gekozen voor het bezetten van 'Kamerzetel 151' op de daarop volgende dinsdagmiddag tijdens het vragenuurtje. De afgevaardigden kunnen ook een onderwerp kiezen dat niet per se van henzelf afkomstig is, maar waarvoor zij als verwoorder zijn uitgenodigd.

Het resultaat zal zijn dat de kloof tussen het parlement en bevolking gedicht kan worden met de actuele inbreng van volksvertegenwoordigers van de dag. Ik verwacht dat zowel het Vragenuurtje in de Tweede Kamer als het programma 'Kamerzetel 151' ®© een hoge kijkdichtheid zal halen, omdat de bevolking zelf het programma creëert en het de pers de gelegenheid biedt om in te haken op dat wat in de Kamer en in het programma aan onderwerpen naar voren wordt gebracht.

Aangezien de nieuwe media als internet een belangrijke rol spelen, is het wenselijk een verbinding te maken met de website "©®" voor 'online' reacties vanuit de bevolking. Een panel van drie mensen vangt de reacties uit de samenleving via internet op en leggen die voor aan de deelnemers van de discussie voor presentatie in de week daarop. Uit deze reacties - ook via de post - wordt dan een keuze gemaakt om mensen uit te nodigen eerst aan het programma 'Kamerzetel 151' mee te doen en daar gekozen te worden als een van de drie afgevaardigden van het Nederlandse volk en zitting te nemen in het actuele parlement met een spreektijd van drie minuten.

Copyright Stichting Sociale Databank Nederland©®