In de jeugdzorg blijkt het belang van ouders en kinderen ondergeschikt aan de financiële belangen en formatieplaatsen!

Problemen met de jeugdzorg eist veel slachtoffers en is oorzaak van veel leed
In het kader van OTS en uithuisplaatsing werd een petitieaangeboden aan de Tweede kamer

Jeugdzorg . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <==> SDN . . Jan Hop . . Conferentie

In alle provincies zal een conferentie worden gehouden over de problemen met de jeugdzorg en medische fouten
N-Brabant - Z-Holland - Groningen - Limburg - Gelderland - Zeeland - Friesland - N-Holland - Utrecht - Flevoland - Drenthe - Overijssel

Op 10 februari 2010 werd in de Rode Hoed een symposium gehouden over de jeugdzorg
Politici, prominenten, wetenschappers en hulpverleners gaven hun ervaring en visie hierover
In de uitzending van Das je goed recht van John van den Heuvel komt het drama goed tot uiting


__Mr. Dick van Reekum (kinderrechter)______Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer


mr. Ferre Dijkers (advocaat ouders Jeremy)___ Maureen Mansro (Eigen Kracht Centrale)


Prof. Jo Hermanns (Hoogleraar opvoedkunde UVA __ Wiel Janssen, oud-directeur Bureau Jeugdzorg A'dam


Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg (CDA) ___Tweede Kamerlid Naïma Azough (GroenLinks)


André Fleeré legt de vinger op de zere plek: het grote geld dat verdwijnt
In de NCTV-uitzending over de 'jeugdzorg' bleek dat de kinderrechters
toch zwichten voor de druk uit de samenleving voor meer openheid over
de methoden van behandeling en de financiering daarvan. Zie: Rapport.

Merkwaardige feit is dat veel jeugdzorginstellingen uit Nederland een vestiging hebben op o.a. Curaçao
Welke behalve financiële reden kan daar achter zitten? Toch niet het belang van het kind of van de ouders?
Bureau Jeugdzorg valt onder aansturing en verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie. Weet u dat ?
Er gaat ca. drie miljard euro om in de hulpverlening, waarbij een geval tussen de 50.000 en 170.000 euro kost aan
de belastingbetaler. Het belang van de hulpverleners is wat betreft formatieplaatsen en hun inkomen uitermate groot.

Madelijne van Toorenburg en Naïma Azough,

De video's van de discussie in de Rode Hoed staan bij de SDN op het internet. Dat was een hoop werk. Jullie politieke bijdragen staan in video 7 achter de foto van Madelijne van Toorenburg. Zie: www.sdnl.nl/jeugdzorg.htm

Laat mij weten of er iets mee gaat gebeuren. Ik verwijs ook naar de forumdiscussie van deskundigen buiten de professie op: www.sdnl.nl/jeugdzorg-conferentie.htm

En de bijzondere constructies op de Antillen zoals op Curaçao. Zie: www.sdnl.nl/jeugdzorg-curacao.htm wat een parlementaire enquête meer dan waard is.

M.vr.gr.

R.M. Brockhus

Er zijn meer deskundigen op het gebied van de jeugdzorg