De structuur van jeugdzorg is een probleem omdat er veel geld mee gemoeid is. Zie jeugdzorgsymposium

Problemen met de jeugdzorg eist veel slachtoffers en is oorzaak van veel leed
In het kader van OTS en uithuisplaatsing werd een petitie aangeboden aan de Tweede kamer

Jeugdzorg . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <==> SDN . . Jan Hop . . Kafka

In alle provincies zal een conferentie worden gehouden over de problemen met de jeugdzorg en medische fouten
N-Brabant - Z-Holland - Groningen - Limburg - Gelderland - Zeeland - Friesland - N-Holland - Utrecht - Flevoland - Drenthe - Overijssel

Merkwaardige feit is dat veel jeugdzorginstellngen uit Nederland een vestiging hebben op o.a. Curaçao
Welke behalve financiële reden kan daar achter zitten? Toch niet het belang van het kind of van de ouders?

Jeugdzorg - Curaçao

1

Stg. Pleeggezinnecentrale Curaçao

Adres: Scharlooweg 102

Tel.: 465-0755 / fax. 465-0744

2

Gezinsvoogdij-instelling Curaçao

Adres: Scharlooweg 102

Telefoon/Fax/E-mail:

3

Voogdijraad Curaçao

Adres: Waaigat 1

Tel.:4616166

4

Stg. Reclassing Curaçao, afd. Jeugd

Adres: Scharlooweg 102

Tel.: 09 4611832/ Fax. 09 4655105

5

Dienst Sociale Zaken, afd. Jeugdzorg

Adres: Martin Luther King blv.

Tel.: 465-4742 / fax. 465-3084

6

Drenta Numa

Adres: Witteweg 56

Tel.: 462 6755

7

Departementu Salu Mental, afd. Kinder- & Jeugdteam (Nu: PSI)

Adres: Rembrandtstraat 67

Tel. 462-6322 / fax. 462-7345

8

Kinder- en Zedenpolitie

Adres: Kaya Jos» (Joe) Pinedo z/n

Tel. 866 6344/fax. 866 6311

9

Stg. Kinderbescherming

Adres: Kaya Senior 6 te Scharloo

Tel. 461 3148 / fax. 461 8125

10

Stg. Mangusa

Adres: Flip 133

Tel. 864-1592 /fax. 864-1809

11

Stg. Kinder- en Jeugdtelefoon

Adres: Cas Coraweg 125a

Tel. 736 4844/ fax. 736 4655

12

Fundashon di Maneho I Adikshon

Adres: Salinja 108

Tel: 461-5977/Fax: 461-5810

13

Dr. Caprileskliniek (jeugd tot 24 jaar)

Adres: Mohikanenweg 8, P.O.Box 3074

Tel. 7374700 /Fax. 7369201

14

St. Elisabeth Hospitaal, afd. PAAZ (= Psychiatrische Afd Algemeen Ziekenhuis)

Adres: Breedestraat (O) 193

Tel. 4624900/ Fax. 4624739

15

Bureau Narcotica, politie

Adres: Kaya Joe Pinedo z/n

Tel. 866 6258/866 6306/866 6307

16

Gevangeniswezen Nederlandse Antillen

Adres: Pietermaai 33-35

Tel. 461-9753/fax. 461-9756

17

Federatie Antilliaanse Jeugdzorg

Adres: Santa Rosa 220,  PO.Box  3527

Tel.767-4911 / 767-5986 / fax. 767-5986

18

Huize Rose PelletierŮinternaat

Adres: Sta. Rosa 51

Tel: 767-8830/ 7678852 / Fax:767-8884 / E-mail:

19

Huize Sint Jozef Ů internaat

Adres: Sta. Rosa 51

Tel: 767-3075 / Fax:767-6095 / E-mail

20

Kinderoorden Brakkeput Ů internaat

Adres: Brakkeput Ariba 3

Tel. 767-1165 / 767-4135 / fax. 747-3056

21

Kas pa Hubentut Ů internaat

Adres: Groot Santa Martha 85

Tel: 864-2582/ 864-1871/ Fax:864-2849

22

Casa Manita Ů internaat

Adres: Grenadiersweg 2

Tel. 737-3291 / fax. 737-3291

23

Kas Broeder Pius Ů internaat

Adres: Kaya Aragua 83

Tel: 863-3744/ 868-3671/ Fax:868-3671

24

Gouvernements Opvoedings Gesticht Ů internaat

Adres: Incastraat 1

Tel: 737-4197 / Fax:736-8446 / E-mail:


Gehandicaptenzorg & Curaçao

25

Monsigneur Verriet Instituut

Adres: Salsbachweg 20

Tel.: Tel. 868-1728/ 868-1344/ Fax: 868-6275/

26

Oudervereniging Tototlika

Adres: Uteweg z/n

Tel. 737-8291 / 737-8824 / fax. 737-2609

27

Stg. Hulp aan auditief gehandicapten

Adres:

Tel.:

28

Stg. Zorg voor Geestelijk Gehandicapten

Adres: Christinalaan 11

Tel.: 737-3844 / fax. 737-3781

29

Stg. Blindenzorg Pro Bista

Adres: Corriweg 16

Tel. 737-9222/ Fax. 737-9758

30

Fufaphi (patiőntenvereniging voor lichamelijk gehandicapten)

Adres: Artillerieweg 24

Tel.: 736 5967/Fax. 736 3936

31

Stg. ter Rehabilitatie voor Gehandicapten

Adres: Prinses Margrietlaan 10

Tel. 736-8270 / fax. 736-9631 / E-mail: nelsonco@cura.net

32

Oudervereniging voor Autistische kinderen

Adres: Heuvelweg 4

Tel.: 868-7113 / Fax: 868-7113 / Email:eblom@refineriaisla.com

33

Oudervereniging voor kinderen met ADHD

Adres: Dr. Maalweg 6

Tel.:461 5958/ Fax. 461 5958/e-mail: norser@curinfo.an

34

Kinderherstellingsoord Siloam

Adres: P.O.Box4706

Tel.: 5600851/Fax. 8641300

Opvoedingsondersteuning Ů Curaçao

35

SIFMA

Adres: P.O.Box 4655

Tel.: Tel. 462-8300 /fax. 462-8302e-mail: sifma@cura.net

36

SEDA

Adres: Seru Fortunaweg 8

Tel.: Tel. 868 4647 /7673277Fax. 869 3526›› e-mail: seda@curinfo.an

37

Stg. Naschoolse Opvang Tera Cora

Adres: Soemboe 115

Tel.: 864 1851›› Fax. 864 1851

38

Dienst Educatie & Cultuur, afd. Jeugd- & Volwasseneneducatie

Adres: Kaya Wilson Papa Godett 160

Tel.: 461 5133 / fax. 461 5320

39

Sentro pa Guia Edukashonal (voorheen KEZ), afd. Voorschoolse Zorg

Adres:

Tel.:

40

Famia Plania Ů stg. tot bevordering van verantwoord ouderschap

Adres: Kortijn 5

Tel.: 461 1323 / 461 1487/Fax. 461 1024

 

41

Federatie Kinderopvang Curaçao

Adres: Kaya Charles Mafuro 12

Tel.: 7364644 /Fax. 736 4641

Fundashon Creche Bai Bini

Adres: Toltekenweg 2

Tel.: 7373801

Casa Cuna Koningin Juliana

Adres: Hoogstraat 16

Tel.: 4626290

Funadashon Cuido Infantil

Adres:

Tel.:

Fundashon Creche Suffisant EBG

Adres: Kaya Quito z/n

Tel.: 8692453

Kresh Dede Pikina

Adres: Kaya Regenboog 64

Tel.: 8689724

Kresh Sta. Rosa

Adres: Kaya Infrou z/n

Tel.: 7676002

Kresh Tera Kora

Adres: Kaya Tera Kora z/n

Tel.: 8648822

Fundashon Creche Montagne

Adres: Kaya Girasol

43

Casa Cuna Villa Maria

Adres: Wecoewaweg 2

Tel.: 462 3803 / fax. 462 1228

44

Stg. Naschoolse Opvang Curaçao (NOC)

Adres:

Tel.:


Onderwijs - Curaçao

45

Stg. Vormingscentrum voor Jeugdwelzijnswerk

Adres: Santa Rosa 222

Tel.: 767 8122 / fax. 767 8033 /e-mail: SVJ@interneeds.net

46

Fundashon Pro Alfa

Adres: Donderstraat 3

Tel.: 462 3855

47

Sentro pa Guia Edukashonal (voorheen KEZ) afd. Onderwijsondersteuning, Ontwikkeling & Support

Adres: Kaya Fraternan di Skerpene 1

Tel.: 747-2700 / Fax: 747-2722 / E-mail: onderst@cura.net

48

Servicio pa Asuntunan di Enseansa (voorheen KEZ), afd. Kwaliteitsbewaking & toetsing, sectie Leerplicht

Adres: Scchouwburgweg z/n

Tel.: 732-4280 / fax. 737-0277

49

KEZ, afd. Onderwijs & -ondersteuning, sectie Ontwikkeling & Support

Adres:

Tel.:

50

Stg. Taalplezier STAP

Adres:

Tel.:

51

RK Schoolbestuur, schoolmaatschappelijk werk

Adres: Kaya Fraternan di Skňrpňnňz/nPO. Box 4534Cur.

Tel.: Fax. 767 2214

Gezondheidszorg - Curaçao

52

Departementu Salu Hubenil

Adres: Van Leeuwenhoekstraat 15

Tel.: 462 7212

53

Stichting thuiszorg BandŪAbou (wijkverpleging Banda Abou)

Adres:

Tel.:

54

Fundashon Lechi di Mama

Adres:

Tel.:

55

Stg. WitGeleKruis ŽPr. Margriet voor thuiszorgŪ ,afd. Ouder- en Kindzorg

Adres: Sta. Maria 17

Tel.: 868-0222 / 737-1316 / Fax: 869-1966 / E-mail:tzwgkpmr@curinfo.an

56

Neutrale Wijkverpleging

Adres: Schottegatweg Noord 43 /POB 3619

Tel.: 869 1838 /fax. 869 1683


Sociale Wijkvernieuwing - Curaçao

57

Buurtcentrum Brievengat

Adres:

Tel.:

58

Buurtcentrum Buena Vista

Adres:

Tel.:

59

Buurtcentrum Groot Kwartier

Adres:

Tel.:

60

Buurtcentrum Janwe

Adres:

Tel.:

61

Buurtcentrum Zuid Bonam

Adres:

Tel.:

62

Sentro Vicante Montagne

Adres:

Tel.:

63

Buurtcentrum Santa Maria

Adres:

Tel.:

64

Buurtcentrum San Willibrordo

Adres:

Tel.:

65

Sentro Social Soto

Adres:

Tel.:

66

Buurtcentrum Tera Kora

Adres:

Tel.:

67

Fundashon Wishi Marchena

Adres:

Tel.:

68

Buurtcentrum Seru Fortuna

Adres:

Tel.:

69

Buurtcentrum Otrabanda

Adres:

Tel.:

70

Stichting Hubentut Juan Domingo

Adres:

Tel.:

71

Movimento Katholiko Pietermaai

Adres:

Tel.:

72

Stichting de Oleander

Adres:

Tel.:

73

Fundashon Desaroyo Hubentut Kurasoleno

Adres:

Tel.:

74

Stg. Sociaal Kuntureel Vormingscentrum St. Maria

Adres:

Tel.:

75

Fundashon Sentro Okutil

Adres:

Tel.:

76

Unidat di Bario

Adres: Roodeweg 92

Tel.: 4625507

77

I.P.K.

Adres: Conscientiesteeg 2

Tel.: . 4623682 Ů 4623787/Fax. 4623880

78

Fesebako (overkoepelend orgaan die buurthuizen beheert)

Adres: Ronde Klipweg z/n

Tel.: 736-9601 /fax. 737-9900e-mail: Fesebako@curinfo.an

79

rupo Pastoral Hubenil Katoliko žHoben E Piedra BibuÓ (kerk)

Adres:

Tel.:

80

Fundashon Ora pa Muchanan Uni (kerk)

Adres: Kaya Basralokuskavel C - 20

Tel.: 868 8376 / fax. 868 8376 / e-mail: melfried@curinfo.an

81

Stichting Bos di Hubentut (jongerenorganisatie)

Adres:

Tel.:

82

Initiatiefgroep žKultura PropioÓ

Adres: Conciőntiesteeg 2 (ie verdieping)

Tel.: 462 7073 / fax. 462 7073 / e-mail. ieteke@cura.net

83

Fundashon Hubenil Steering Committee Curaçao

Adres: Heintje Koolweg 2

Tel.: 869 0711/ fax. 869 0711/ e-mail: mailto:autas@attglobal.net

Cel. 561 0873

84

Sentro di Bario Sta. Rosa

Adres:

Tel.:

85

Limania Kooperativa di Servisio

Adres: BarberKaya B kavel 65

Tel.: 864 2755 / 562 4100


Arbeid & Scholing - Curaçao

86

FEFFIK

Adres: Kaya H. Sprock 4

Tel.: 736 3900/fax. 736 3777/e-mail: cjager@cura.net

87

Dienst Arbeidszorg, afd. Jobcenter

Adres: Roodeweg 13

Tel.: 462 5300 /fax. 462 5451

88

Dienst Arbeidszorg

Adres: Bellisimaweg 17

Tel.: 737 1200 / fax. 737 9700

89

Dienst Economische Zaken

Adres:

Tel.:

90

Centrum Voorlichting Antillianen

Adres: Kaya Charles Maduro 17c

Tel.: 736-4374 / 736-4375 / Fax: 736-4376 / info@cvacur.org

91

Arbeids Adviesdienst

Adres:

Tel.:


Sport & Recreatie - Curaçao

92

Sedreko

Adres: Landhuis Hel

Tel.: 461-4233 / fax. 461-4404

93

Curaçao Little Legue

Adres:

Tel.:

94

Stg. Jeugdcentrale Curaçao

Adres: Arowakenwg 41 A

Tel.: 7372605 /fax. 7372605

95

Stg. Kampeer- en Trainingscentrum Brakkeput

Adres:

Tel.:

96

Stg. Scout Shop

Adres:

Tel.:

97

?

98

Fund. Gogorobi

Adres: VanGentlaan 14

Tel.: 737-3292

99

Fund. Hubentut Social

Adres:

Tel.:

100

Hubentut de Savaan

Adres:

Tel.:

101

Stg. Zjozjoli

Adres:

Tel.:

102

Antilliaanse Jongens/meisjes Gilde

Adres:

Tel.:

103

Stg. Jeugd Luchtvaartbrigade NA

Adres:

Tel.:

104

Stg. de Jonge Wacht

Adres:

Tel.:

105

Kath. Verkenners Curaçao

Adres:

Tel.:

106

Padvindstersvereniging NA

Adres:

Tel.:

107

Vereniging Scouting Antiano

Adres:

Tel.:

108

SMC Padvindersgroep

Adres:

Tel.: 108

109

Victory Boys

Adres:

Tel.:

  In het kader van OTS en uithuisplaatsing werd een petitie aangeboden aan de Tweede kamer

  De burger heeft met name de hulp van de media en publicaties nodig
  om deze sectoren te dwingen over hun (ethisch) handelen na te denken

  Nieuwsblad van het Noorden: Stalker Johan wil voogdij kinderen
  Prof. Dr. A. de Zwaan publiceerde al in 1997 in de NRC over kinderdieven
  Telegraaf: Jeugdzorg Brabant voor de rechter, Directeur weg om blunders
  Trouw: Advocaten 10 van de 64 kortgedingrechters beneden de maat
  Arts zwijgt over mishandeling, vertrouwen in kinderbescherming ontbreekt
  Haarlems Dagblad: Raad voor de Kinderbescherming heeft privacy geschonden
  Telegraaf: Wie help eigenlijk ouders in nood
  Volkskrant: Minister wil van plaatsvervangend rechters af
  Volkskrant: Pleegmoeder vecht voor inspraak over Pepita
  Telegraaf: Echtpaar verwaarloost pleegdochter
  Grootouders winnen gevecht om kleinkind
  Telegraaf: Kinderbescherming in Nederland en wat er mis is
  Winschoter Dagblad publiceert over Zwartboek Kinderbescherming op Internet
  Telegraaf: Intimidatie door Kinderrechters
  Trema doorgeefluik voor mentaliteitsverandering rechterlijke macht
  Veluws Dagblad: Vader wist niets van mishandeling dochter
  Telegraaf: Kinderrechter verpest vaderdag
  Tijl Krantenuitgeverij: Leger des Heils in beklaagdenbank
  Telegraaf: Politie beëindigt ontvoering meisje
  Werkgroep Vrouw en Recht: Notulen plenaire bijeenkomst 110599
  Telegraaf: Weigering inzage dossier financiële ramp voor arts
  Macht is recht, wie meer macht heeft, heeft meer rechten en kan zich meer rechten toe-eigenen
  De Volkskrant: Kabinet licht gehele jeugdzorg door...!
  Telegraaf: Verhalen bijstand op ex-echtgenoten totale mislukking
  Ervaringen van SOR rechtvaardigen het indienen van een W.O.B. verzoek
  Oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid door de Stichting S.O.R.
  Acties verontruste ouders tegen de Raad voor de Kinderbescherming Oost I
  Acties verontruste ouders tegen de Raad voor de Kinderbescherming Oost II

  Zwartboek Kinderbescherming
  26 februari 2007 bij Een Vandaag op TV!
  Commentaar van anderen op de uitzending van Een Vandaag
  Brief van Bureau Jeugdzorg aan Arlette Heskes met vragen (over geboden hulp)
  Overzicht van enkele schokkende ervaringen over begeleiding door Jeugdzorg
  Mirjam Greveling en Ada Busman maakten een analyse en petitie over de jeugdzorg
  André Fleeré werpt zich op om de mistoestanden in de Jeugdzorg te verhelpen
   Problemen met de jeugdzorg eist veel slachtoffers en is oorzaak van veel leed
   In alle provincies wordt een conferentie gepland over problemen met de jeugdzorg

  Terug naar het begin