Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Weigering van het College van Procureurs-generaal te corresponderen

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven


  Openbaar Ministerie

  parket Generaal

  Kabinet en Voorlichting


  postadres postbus 20302 2500 EH Den Haag    Bezoekadres
                          Laan v Nieuw Oost Indië 123
  Aan Ing. A.M.L van Rooij            2593 BM Den Haag
  't Achterom 9a                 Telefoon (070)3181721
  5491 XD SINT OEDENRODE             Fax (070) 3811177
  
  
   Onderdeel  bestuurlijke en institutionele zaken
  contactpers  Mw. I. Verkerk
     Datum  15 oktober 1996
  Ons kenmerk  584652/295
   Onderwerp  uw brieven van 31 juli en 29 september 1996
  
  
  

  Geachte heer Van Rooij,


  Uw brieven van 31 juli en 29 september 1996 zijn door de minister van Justitie ter behandeling doorgezonden naar het college van procureurs-generaal. In uw brief van 29 september jl. verzoekt u om een inhoudelijk antwoord op uw brief van 31 juli 1996


  In antwoord op uw brieven bericht ik u, namens de minister van Justitie, dat uw correspondentie over het door u aangevoerde onderwerp niet meer zal worden beantwoord. Dit is u reeds bij brief van 12 februari 1993 door de minister van Justitie meegedeeld.


  Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


  Het College van procureurs-generaal,
  namens het College
  het Hoofd Kabinet en Voorlichting,
  voor deze,

   

  Namens het College van Procureurs-generaal
  
  
  
  
  
  
  
  (A.G. Mein)

  Milieu-onderwerpen
  Integriteit Rechterlijke Macht
  Prof. Van den Heuvel over collusie in het Eindhovens Dagblad van 24-1-98


Steun SDN op bankgiro NL93 RABO 0339 9134 44 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: http://www.sdnl.nl/irm-pgs.htm

Disclaimer