Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Bezwaar bij min. Sorgdrager over besluit hoofdofficier van Justitie mr. v. Zanten-Renders

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

               Aantekenen met
               ontvangstbevestiging

't Achterom 9a        Sint Oedenrode
5491 XD            10 januari 1998
Sint Oedenrode        Verstuurd per fax
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386
Mijn kenmerk: Hic/10018.


Betreft: Bezwaarschrift tegen het besluit van 3 december 1997 kenmerk: Ah 9000-697/95 van mw. mr. L.M. van Zanten-Renders, fungerend hoofdofficier van Justitie van het Arrondissementsparket Arnhem, inzake Hickson Garantor B.V. te Nijmegen.


Aan:

  Minister van Justitie,
  Mr. W. Sorgdrager,
  Postbus 20301,
  2500 EH 's-Gravenhage.


Hierbij teken ik bezwaar aan tegen het besluit van 3 december 1997 kenmerk: Ah 9000-697/95 (bijlage 1) van de fungerend hoofdofficier van Justitie van het Arrondissementsparket Arnhem op mijn aangifte van 14 december 1995 (bijlage 2) en wel op grond van de volgende motivatie:

Motivatie bezwaarschrift:

In tegenstelling met hetgeen fungerend hoofdofficier van Justitie mw. mr. L.M. van Zanten-Renders in haar bestreden besluit schrijft, heeft zij aan mij op 23 juli 1996 geen enkel bericht verstuurd. Dit is achteraf gewoonweg verzonnen. Zo ook verzwijgt zij in haar besluit mijn volgende briefwisselingen in deze zaak:

 • Mijn brief van 14 januari 1996 aan mr. S.J.A.M. van Gend, hoofdofficier van Justitie te Arnhem (bijlage 3).
 • Brief van 12 januari 1996 van mr. S.J.A.M. van Gend, hoofdofficier van Justitie te Arnhem (bijlage 4).
 • Brief van 17 januari 1996 van mr. S.J.A.M. van Gend, hoofdofficier van Justitie te Arnhem (bijlage 5).
 • Mijn brief van 17 februari 1996 aan mr. S.J.A.M. van Gend, hoofdofficier van Justitie te Arnhem (bijlage 6).
 • Brief van 20 februari 1996 van mr. S.J.A.M. van Gend, hoofdofficier van Justitie te Arnhem (bijlage 7).
 • Mijn brief van 5 maart 1996 aan mr. S.J.A.M. van Gend, hoofdofficier van Justitie te Arnhem (bijlage 8).
 • Brief van 26 maart 1996 van mr. S.J.A.M. van Gend, hoofdofficier van Justitie te Arnhem (bijlage 9).
 • Mijn brief van 26 juni 1996 aan mr. S.J.A.M. van Gend, hoofdofficier van Justitie te Arnhem (bijlage 10).


Ik verzoek U kennis te nemen van die inhoud.

Op mijn brief van 26 juni 1996 heeft de hoofdofficier van Justitie nog nooit gereageerd. Uit die inhoud kunt U opmaken dat de hoofdofficier van Justitie mij bij brief van 26 maart 1996, kenmerk Ah 9000 - 697/95, heeft kenbaar gemaakt dat de resultaten van het door de politie uitgevoerde onderzoek bij hem zijn binnengekomen, dat de beslissing in deze aangelegenheid binnenkort genomen zal worden en dat ik daarover zodra mogelijk nader zal worden bericht.

In tegenstelling met wat in het bestreden besluit wordt gesuggereerd heeft de beschikking van het gerechtshof te Arnhem van 22 juli 1996 waarbij ik ingevolge artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering niet ontvankelijk ben verklaard geen enkele betrekking op deze zaak. Ook het inmiddels opgetreden tijdsverloop kan geen reden zijn om niet tot vervolging over te gaan. Dit vanwege het feit de hoofdofficier van Justitie dat zelf heeft veroorzaakt.

Ik richt aan U daarom het nadrukkelijk verzoek om het bestreden besluit op zo'n kort mogelijke termijn te vernietigen en tot strafvervolging van Hickson Garantor B.V. over te gaan. Tevens verzoek ik U mij in ieder geval hierover te horen.

Deze brief heb ik laten registreren bij de Stichting Sociale Databank Nederland op site adres: irm-30.htm

Met betrekking tot Hickson Garantor B.V. raad ik U aan om bij dezelfde Stichting Sociale Databank Nederland op de volgende site adressen te kijken:

Dan wordt U de werkelijke reden van het opgelopen tijdsverloop duidelijk. In afwachting op een spoedige behandeling van dit bezwaarschrift, teken ik,


Hoogachtend,


  Ing. A.M.L. van Rooij

  Milieu- en Veiligheidskundige

  
  
  C.c.

 • Th. J.M. Hendriks, lid Tweede Kamer der Staten Generaal, Postbus 20018, 2500 EA 's-Gravenhage.
 • J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM te Ermelo.
 • Drs. N.J. Burhoven Jaspers MBA, Van Polanenpark 58, 2241 RS te Wassenaar.
 • Tr. R. Brockhus, Stichting Sociale Databank Nederland (SDN), Westkade 227, 1273 RJ Huizen.
 • H. v/d Wiel, Milieudefensie, Damrak 26, 1012 LJ Amsterdam.
 • J. Juffermans, De Kleine Aarde, Postbus 151, 5280 AD Boxtel.
 • A. Nigten, NIVON, Nieuwe Herengracht 119, 1011 SB Amsterdam.
 • A. van Bergen, Raadslid De Groenen gemeente Nijmegen, Aldenhof 38-03, 6537 BC Nijmegen.

 • C. Tissen, Carl Tissen Import Export B.V. Postbus 5, 5575 ZG Luyksgestel.

Bijlagen: Dit bezwaarschrift bevat een 10-tal bijlagen bestaande uit 23 pagina's.


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: irm-30.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer