De euro brengt vrede in Europa, maar ook werkloosheid en armoede steun Stichting Sociale Databank Nederland op giro NL57 INGB 0000 7084 52

SDN
Topics
Rubrieken
St. Grondvest

Stichting Sociale Databank Nederland

 

 
Welzijn voor alle mensen
Euro Top (English)
EKC homepage
Burhoven
Links

Zoeken bij SDN

Henk Klomp looft een f. 25.000 beloning uit om krom 'recht' en machtmisbruik te berechten

Zwartboek over misstanden, machtsmisbruik, valsheid, intimidatie, seksuele intimidatie
en belangenverstrengelingen bij Jongerenhuis Harreveld sector Alexandra te Almelo

Het geduld is op. Klemmend verzoek aan de Vice-president Raad van State, mr. H.D. Tjeenk
Willink om lange vingers van organisatiecriminaliteit ook bij de Raad van State af te hakken

Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de benoeming van hun rechters en de integriteit van de Rechterlijke Macht
Prinsjesdag, de dag van het grote (ver)zwijgen. De onbeantwoorde e-mail naar alle kamerleden over verarming en verrijking
Premier Wim Kok, kijk alstublieft ook eens achterom. Rechtsongelijkheid bij rampschade. De Bijlmer versus Enschede
De zaak Solleveld. Het langst lopende faillissement van Nederland. Het eindeloze gevecht met curators en rechters
Invaliden fulmineren vanuit het hart tegen 65% korting op de taxivergoeding. Het gaat perfect in Nederland
Het Amsterdams kernteam valt als een troep wilde bavianen het Turkse persbureau Ozgurluk binnen
Ministerie VROM dumpt kankerverwekkend afval in Belgisch spaanplaat. Pronk zit fout!
Walhalla van financiële reserves. Overheden moeten niet zelfstandig mogen sparen!!
Verjaring termijn aansprakelijkstelling brengt paniek bij grondeigenaren
Erasmus Liga: Wat dwingt ons tot een mondiale Cultuuromslag?
The Netherlands, a country of genius and ultimate stupidity
Milieu-Enquête komt straks na Bijlmer-enquête
Afluisterpraktijken Nederlandse overheid
Nederlandse Juristen in Rotary-land
Uw schadeclaim tegen de Staat
Koopkracht & minima
Bijlmerramp
Bankroof
Beurs

Geld
Corruptie
Milieu & Justitie
CNV van Saulus tot Paulus
Politieke milieufraude op topniveau
Kinderbescherming, recht, bijbanenregisters
Smeekbede aan Hanja Maij-Weggen bij borstkanker
Belgisch parlement wil opheldering over gif uit Nederland
Betaalbaarheid sociale voorzieningen + AOW bewezen in statistiek
Alfabetische antecedenten- en bijbanenregisters van de Rechterlijke Macht
Berouw komt na de zonde. FNV erkent fouten. Nu nog de excuses met compensatie
Brief aan kardinaal Simonis (1988) die gaat over geld, geldpolitiek, armoede en 3e Wereld
Edelchemie BV, een Nederlandse reus op milieugebied met de NUL-optie als definitieve oplossing
Horyon BV Asbestverwijderings- en Milieutechniek voor sloop- en renovatiewerken en sanering v/h milieu
CD-rom met actuele internetsite van SDN gezonden aan 200 organisaties. Men wordt geacht de inhoud te kennen!
Verzoek aan Pronk om op grond van het gelijkheidsbeginsel evenveel milieusubsidie te geven voor productie SDN-cdrom
Worldwatch: Het sterven van de aarde door de informatie-economie versluierd. Over slinkende ijskappen en stinkende politiek

Gezondheidsraad waarschuwt voor houtstof, SDN waarschuwt G.R. voor CCA-zout in hout
Verzoek: staatsraad mr. J.M. Boll vervangen wegens belangenverstengeling en partijdigheid


Steun SDN op bankgiro NL93 RABO 0339 9134 44

Stichting Sociale Databank Nederland _________
Email-adres: sdn@planet.nl
Bankrek.: NL93 RABO 0339 9134 44
Westkade 227, 1273 RJ Huizen NL
Telefoon: (31) 06-17125374

Disclaimer