Zwartboek Kinderbescherming op Internet


Jan Hop's website . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

Deze internetsite is gemaakt om voorlichting te geven over de Raad voor de Kinderbescherming Bureau Jeugdzorg en de (Gezins)voogdij. Het is voor burgers die met deze sector te maken krijgen heel belangrijk om te weten wat hen te wachten kan staan. Met voorlichting, tips en modelformulieren op deze internetsite kan de burger zich weerbaar maken. Ondergetekende heeft deze sector jarenlang bestudeerd, namens veel klagers veel procedures gevoerd en op basis van veel praktijkervaring inzicht gekregen in de handelwijze van deze sector. Ik geef daarom als eerste advies blijf er bij uit de buurt omdat je nooit weet waar je aan toe bent in deze sector en welke ingrijpende gevolgen hun bemoeienis voor ouders en kinderen kan hebben.

De bewoners zijn opeens professionals geworden ?.

In Nederland worden onafhankelijke producerende bedrijven en personen financieel uitgekleed en kapot gemaakt om de gesubsidieerde hulpverlening en de elite steeds verder te verrijken'. Met een verborgen agenda kan een kleine groep van voorname mensen (elite) burgers in dit land hun wil opleggen. Zij maken door het onder elkaar verdelen van vrijwel alle belangrijke posities bij overheden, bedrijfsleven, media en politiek hier feitelijk de dienst uit.

Dit machtsblok is al onaantastbaar geworden, heeft maling aan burgers, democratie en democratisch bestuur. Enerzijds omdat de Hoge Raad overheden met de Pikmeer arresten heeft gevrijwaard om ongestoord wetten te overtreden. Anderzijds hebben zij berichtgeving (op internet) bijna onder controle. Berichtgeving hen niet welgevallig worden met 'smerige praktijken' door hun 'maatjes' bij de advocatuur en rechterlijke macht gecensureerd. Dit is mogelijk omdat als norm voor de denk- en werkwijze van deze beroepsgroepen het ongestoord gebruik van pertinente leugens is vastgesteld. Hierdoor ontbreekt het volgens mij niet alleen de jongere maar ook de oudere generaties aan het vermogen om nog kritisch te (kunnen) denken en aan ieder historisch besef.

De corruptie van de coalities is een machtig vergif binnen de samenleving. Het beschadigt de reputatie van advocatuur, kinderbescherming, rechterlijke macht en politiek. Het lukt mij niet alleen om hier effectief weerwerk tegen te leveren. Om deze praktijken aan te pakken is de hulp nodig van alle partijen in de samenleving. Mijn integriteit is dan ook een eerste vereiste om gegevens te verzamelen en zo goed mogelijk te beheren om over bepaalde zaken op mijn sites te publiceren. Hervormingen zullen dan ook alleen langdurige effecten hebben wanneer deze gepaard gaan met effectieve strategieŽn op basis van een verplichte toepassing. Op mijn site geef ik door het rechtersleger gecensureerd, informatie en nodig ik u uit na te denken over wat er om u heen gebeurt. Wat proberen overheden u te laten geloven?

Het in stand houden en onderhoud van mijn 'onafhankelijke' websites betaal en doe ik zelf. Ik wijs er expliciet op dat deze sites er niet zouden zijn geweest zonder de hulp en steun van lezers die het ook belangrijk vinden om burgers bewust te maken van wat er in Nederland (is) gebeurt. Het wordt dan ook bijzonder op prijs gesteld indien u wilt meehelpen aan de verbetering en ontwikkeling van kwaliteit en inhoud van deze sites door fouten, foutieve en aanvullende informatie snel aan mij kenbaar te maken.

J. Hop, auteur website Censuur in Nederland

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo, E-mail j.hop3@chello.nl

Gepost door Door Jan on 18/12/04 at 10:25 AM

Dag Jan Hop,

Een hele tijd geleden dat wij elkaar spraken. Nu het kabinet is gevallen is er misschien aanleiding om eens bij te praten.

Ik zie op de website www.burojeugdzorg.nl dat jullie nog steeds van leer trekken tegen onwettig en zelf crimineel handelen van overheidsinstellingen die de wetten doodgewoon negeren, omdat ze de macht hebben om dat te doen. Voor iedere gewone burger betekent dat meestal flink boeten voor een overtreding of juridische verlies tegen een corrupt rechtssysteem. Ik weet waarover ik het heb en verwijs je nog eens naar de uitzending van TROS-Opgelicht waarin ik een heel klein tipje van de sluier mocht oplichten over de wanpraktijken van advocaten. Ook bij de jeugdzorg zit heel veel mis, afgezien van het seksueel misbruik in de rooms-katholieke organisaties in 70 jaar en daarbuiten. Maar volgens mij is dat nog veel erger in de voogdij- en jeugdinstellingen als Harreveld naast wat er mis gaat in de pleeggezinnen op dit gebied. Het geld speelt een dominante rol rond de jeugdzorg.

Ik vraag mij af of jij met de Groep Hop mee gaat doen met de komende verkiezingen. Net als zoveel andere groepen, die staan te popelen om hun boodschap in de media naar buiten te krijgen. Dat lukt je echt niet, omdat het establishment niet zit te wachten op echte democratie, maar simpelweg op de pure macht. Ik deed al vijf keer mee met de Kamerverkiezingen en kreeg nooit een kans iets zinnigs naar voren te brengen. Nu, met de sociale media, is er wat meer mogelijk door politieke doelstellingen via mail in bestuurssectoren binnen te sluizen. Je kunt heel misschien verrassing beleven dat ergens bij iemand een lichtje gaat branden wanneer je iets heel anders als uitgangspunt neemt dan dat jouw partij, net als alle andere partijen, het allerbeste voor hebben met de kiezer.

Dat werkt niet. Er komt ook geen televisiedebat met nieuwe partijen die de avond voor het grote debat een kans zouden krijgen om oplossingen aan te dragen voor de problemen in de samenleving. Neem nu de financiŽle crisis. Daar liep ook dit kabinet op stuk. Straks hoor je maar een ding: ďWij (elke partij) brengen de staatsfinanciŽn op weer orde; "Wij (elke partij) zorgen ervoor dat de staatsschuld niet wordt doorgeschoven naar onze kinderen en kleinkinderen". Je zult het niet geloven, maar elke partij verkoopt het sprookje dat zij de oplossing kunnen bieden waarvoor ze in het verleden geen oplossing hebben gebracht. Alleen maar demagogie en verwijten aan alle tegenstanders en partijen. De media brengen dit gekissebis breeduit naar buiten en verdienen daarmee hun salaris. Jouw oplossingen of ideeŽn komen daarbij echt niet aan bod. Ze zitten niet te wachten op oplossingen, maar op theater.

Ik wil je voorstellen, en dat doe ik ook aan alle andere partijen die aan de verkiezingen meedoen, om enkele sterk afwijkende speerpunten in de tv-spots te brengen als je die kunt realiseren. Dat zal dan de pers dwingen om er aandacht aan te besteden, want zonder de kranten en de omroepen weet je honderd procent zeker dat je niks bereikt. Ik kan je dat ook bewijzen. Jullie zeggen dat er censuur is in Nederland. Nu, dat is een open deur, alleen wil niemand dat weten. Ik heb als kandidaat meegedaan met de verkiezingen met Lijst 14 op 22 november 2006. Er was geen schijn van kans om mee te praten in de media. Dan te bedenken dat ik als kandidaat door de Tweede Kamer een officiŽle affiche had op de aanplakborden die er zo uitzag:

Heel het mediapark in Hilversum en de gemeente hing er vol mee en honderden flyers werden aan de ingang uitgedeeld. Hebben jullie iets gezien of gehoord in de media over het unieke feit dat een nieuwe partij meedeed zonder naam op de kandidatenlijst? Alleen en nummerÖ,14..!! En ook dat een chimpansee zich kandidaat had gesteld om als gekozen volksvertegenwoordiger de kiezer op het pluche van de Tweede Kamer, naakt en zonder streepjeskostuum, te vertegenwoordigen ?? Nee hŤÖ!! Is dat de censuur waarop jij Jan Hop op de website wijst?

Vergeet het als je de twee speerpunten niet benut in de tv-spot:

  1. Inspraak voor de burger in het Vragenuurtje in de Tweede Kamer, en
  2. De staatsschuld moet en hoeft nooit afgeloste te worden, want dat is een spaarpot voor de pensioenen. Alleen dan krijg je de open discussie over de geldpolitiek.

Ik ben benieuwd welke nieuw partijen de inspanning willen getroosten en de enorme kosten dragen om in 19 districten mee te doen en dan zendtijd te krijgen. Lukt dat niet, dan kan je het gegarandeerd helemaal vergeten. De sleutel tot de Tweede Kamer ligt helemaal bij de media die de boodschap van jouw partij aan de kiezer moeten brengen. Er is meer dan genoeg onvrede over de politiek in De Haag die niet wil luisteren naar wat het volk wil en nodig heeft. Het gezeur van Rutte over het sterker uit de recessie komen en het creŽren van werkgelegenheid wordt ook in deze Kamerdiscussie nauwelijks bekritiseerd. Het omgekeerde is het geval. Het voorgenomen beleid van CDA en VVD is bijna extreem rechts en vrijwel alleen in het belang van de elite en het grote bedrijfsleven met exportmogelijkheden.

Het Midden- en kleinbedrijf staan daarbij volledig in de kou. Honderdduizenden banen staan bij VVD en CDA op de tocht, zogenaamd omdat Brussel die drieprocentnorm afdwingt, wat niet waar is. Het is een richtlijn die de meeste landen niet halen. Er is een prognose van de Europese Commissie over de staatsschulden en de tekorten die ik op de site heb gezet. Kijk maar.

Laat mij weten of je mee gaat doen en eventueel met wie je samen wilt werken. Kijk eerst de lijst na die ik heb opgesteld van partijen die in 2010 meededen en waarvan een aantal voorstander was van het recht van inspraak van de burger in het Vragenuurtje om onderwerpen die de bevolking raken op de agenda te krijgen, zonder dat gekonkel achter de gordijnen dat kan verhinderen, zoals nu gebeurt. Voor mijzelf heb ik ook twee onderwerpen die cruciaal zij voor de economie en voor de rechtstaat.

  1. Waar komen alle miljarden vandaan die de overheid heeft geleend om o.a. in het weekend de ABN-Amro en Fortis te kopen van de Belgen, en verder waar de biljoenen vandaan kwamen om 80 procent van de banken in de westerse economieŽn overeind te houden?

  2. Aanpassing van de Advocaten wet met strafbaarstelling van advocaten die in de rechtszaal liegen, lasteren, smaden, vervalsen, meineed en karaktermoord plegen, zoals ik dat vroeg aan Job Cohen en aan Jeroen Recourt (PvdA). Ik ben ervaringsdeskundige op dit gebied.

Een actuele zaak speelt rond de integriteit van de Nederlandse Raad van State. Want oud-staatsraad en nu vice-voorzitter van de Raad van State mr. J.P.H. Donner wordt ter verantwoording geroepen. Wat moeten alle partijen eisen? Dat is de integriteit van de overheid en volksvertegenwoordiging in al haar geledingen? En daar valt hier en daar wat op af te dingen, gezien de klokkenluiders die aan de bel trekken, maar nergens gehoor vinden dan nu bij het Belgische Grondwettelijk Hof in Brussel. Weer Brussel zult u denken, maar hier gaat het om het recht van alle burgers die met de aanpassing van de Algemene Bestuurswet (Actio Popularis vrijwel geheel buiten de rechtsorde zijn gekomen. Daartegen is heftig geprotesteerd, maar tot nu toe vergeefs. Zie de sommatie aan de mr. J.P.H. Donner.

Het wordt een spannende verkiezing deze keer.