Gerechtshof te 's-hertogenbosch overlegt proces-verbaal

EuroStaete . . . EKC . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Milieudefensie

Wraking van een rechter blijkt meestal een zinloze poging tot waarheidsvinding

  HET GERECHTSHOF TE 'S-HERTOGENBOSCH

  GRIFFIER

  
                 AANGETEKEND MET HANDTEKENING
                 RETOUR
                 A.M.L. van Rooij
                 't Achterom 9A
                 5491 XD Sint Oedenrode
  
  
  Kenmerk  :  R9800214
  Uw kenmerk :  WRA/11048
  Bijlagen  :  BIJLAGE
  Onderwerp :  Wraking rechter (art 29 Rv)
          A.M.L. van Rooij
  
  23 april 1998,

  Hierbij doe ik u toekomen het proces-verbaal van verhoor met aangehecht de pleitnota met bijlagen van de in het openbaar gehouden terechtszitting van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 21 april 1998, naar aanleiding van het op 12 april 1998 ter griffie van dit hof ingekomen verzoek van 11 april 1998 inzake opgemeld.

  De Griffier van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch,

  
  Het Gerechtshof is gevestigd       Spinhuiswal 2
  Correspondentieadres           Postbus 90155 - 5200 MG 
  Telefoonnummer              073 681 69 11
  Faxnummer                073 681 6s 09
  Postrek. 1102300 t.n.v. Gerechten in het arrondissement 's-Hertogenbosch
  
  


  Proces-verbaal terechtszitting