Water beter beschermd tegen luchtverontreiniging na uitspraak van het Europees Hof


Topics . . . . . SDN homepage

(Door Marcel van Silfhout) (zie Arrest)

DEN HAAG/BRUSSEL (GPD) - De Nederlandse industrie en akkerbouw kunnen verontreinigende stoffen niet meer ongestraft 'lozen' via de lucht. Dit is het gevolg van een uitspraak van de Europese rechter, die heeft bepaald dat de term 'lozing' zo ruim geïnterpreteerd moet worden dat zelfs stoom, nevel en het verwaaien van verontreinigde stoffen daaronder vallen. "Dit is een grote stap vooruit" zegt M. Koene van de Stichting Natuur & Milieu in Utrecht, "voor de bescherming van zwem- en drinkwater en het zeemilieu tegen de gevolgen van luchtverontreiniging." Hij voorziet dat de milieubeweging meer rechtszaken zal winnen. Nu verdwijnen er via schoorsteenpijpen vaak nog vele tonnen aan verontreinigende stoffen in het milieu, zonder dat gekeken wordt naar de gevolgen van het neerslaan hiervan op het oppervlaktewater.

De uitspraak van het hof van justitie in Brussel zal tot scherpere milieunormen leiden en het bedrijfsleven verder op kosten jagen, aldus Koene. Vooral de akkerbouw komt volgens verder onder druk te staan omdat het uitwaaien van bestrijdingsmiddelen volgens de Europese richtlijn strenger moet worden getoetst op de gevolgen voor het oppervlaktewater. Voor veestallen met hoge concentraties verzurende damp van mest geldt hetzelfde. De rechtbankpresident kwam tot de uitspraak in een zaak tussen A. van Rooij en het waterschap de Dommel uit het Brabantse Sint-Oedenrode.

Het in die plaats gevestigde houtimpregneerbedrijf Van Aarle gebruikt een zogeheten stoomfixatiemachine zonder daarvoor een vergunning te hebben aangevraagd. Het waterschap oordeelde dat die ook niet nodig was. Van Rooij, die reeds jaren strijd voert tegen het verduurzamen van hout met kankerverwekkende stoffen als arseen en chroom, voerde echter aan dat de "giftige stoom" in het oppervlaktewater terecht komt en derhalve vergunningplichtig is. De Raad van State kwam er niet uit en vroeg de Europese rechter om advies. H. Boon, voorzitter van de branchevereniging van houtimpregneerbedrijven (VHN), zegt dat zijn branche geen gevolgen zal ondervinden van de uitspraak omdat de stoom volgens hem "niet verontreinigend" zou zijn.

Maar, voegt bij daaraan toe: "Voor andere takken van sport heeft dit inderdaad geweldige consequenties. Zelfs de uitlaat van auto's en schoorsteenpijpen kunnen nu bezocht worden door de controlerende ambtenaar. Dit levert een enorme administratieve rompslomp op". Overigens ondervinden alle Europese landen de consequenties van de uitspraak. Frankrijk bijvoorbeeld is niet blij met de uitspraak omdat het consequenties kan hebben voor de uitstoot van kerncentrales.Disclaimer