FNV Bondgenoten betaalt strafkorting op uitkering

Klokkenluiders . . . Armoede . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

Bond wil strafkortingen op uitkeringen in soms compenseren uit de stakingskasvan 26 juli 1997

De nieuwe vakbond FNV Bondgenoten, die voortkomt uit een viertal FNV-bonden, wil uitdrukkelijk in de bres springen voor uitkeringsgerechtigden. De bond wil strafkortingen op de uitkeringen in sommige gevallen compenseren uit de stakingskas. Het gaat daarbij om kortingen die een gemeente toepast als een uitkeringsgerechtigde werk weigert.

De Industriebond FNV, Vervoersbond FNV, Voedingsbond FNV en FNV Dienstenbond hebben dit uitgangspunt opgenomen in de vertrouwelijke concept-statuten voor hun fusiebond. Voor de nieuwe bond is de naam FNV Bondgenoten gekozen. Tot voor kort was de werknaam Kwadraat. De fusiebond wil ook, dat de overheid de uitkeringen verhoogt. 'Mensen die langer dan drie jaar van een minimumuitkering geleefd hebben, moeten een structurele verhoging van vijf procent krijgen', schrijft Bondgenoten.

In februari 1998 willen de vier FNV-bonden fuseren. Dan ontstaat er een vakbond met 500 duizend leden, bijna de helft van alle FNV-leden. Ruim 100.000 leden van Bondgenoten hebben een uitkering. De uitkeringsgerechtigden worden in de bond niet alleen in aantal een machtsfactor; zij vormen ook een van de vijftien 'bedrijfsgroepen' waaruit de bond komt te bestaan. Pas als een lid twee jaar een uitkering heeft gekregen, wordt hij of zij overgeschreven van een bedrijfsgroep naar de uitkeringsgroep.

De nieuwe bond wil ook meer aandacht voor allochtonen, vrouwen en jongeren. Bij elk van de vijf bestuurslagen worden plekken voor deze groepen gereserveerd. De bond geldt nu nog te veel als bolwerk van oudere, blanke mannen. Als de 'woongroepen' en 'bedrijfsgroepen' er niet in slagen. afgevaardigden te vinden, dan kan bet bondsbestuur kandidaten aanwijzen. 'Mochten ook dezen er niet in slagen de zetels te bezetten, dan blijven deze leeg', aldus bet concept-statuut.

De nieuwe bond wil zeventig kantoren openen voor ledenservice. De leden kunnen daar terecht met eenvoudige vragen over cao, arbeidsomstandigheden en arbeidsrecht. Daarnaast komen er zeven grotere regiokantoren. De vier fusiebonden strijden in de FNV nog met de andere bonden over de toekomst van de gezamenlijke Rechtskundige Dienst. Bondgenoten eist de dienst volledig op voor haar nieuwe ledenservicebedrijf. De andere FNV-bonden willen de juridische kennis niet zomaar aan Bondgenoten overdragen.

Doorkoppeling naar de FNV Vakcentrale