Sociale uitkeringen kregen keer op keer de kaasschaaf over zich heen

Voedselbanken . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . AOW

Directeur Nico Wegter ambtenaar bij de Europese Commissie laat u betalenVerslag van het symposium over
EU-verdrag en de agrarische sector


Op vrijdag 20 mei 2005 was een symposium georganiseerd door Aarde Boer Consument over de implicaties van het EU-referendum en de toetreding van de nieuwe landen tot de Europese Unie.

Er was een levendige discussie die zich zelfs ontwikkelde tot emotionele standpunten van de directeur van de Haagse vestiging van de Europese Commissie (de heer Nico Wegter) naast het kantoor van het Kabinet van de Koningin in Den Haag. Deze discussie ook met vertegenwoordigers van de Christen Unie, het CDA en de PvdA kunt u zien op deze website: Nico Wegter (EU-commissie Den Haag) botst daar met Rob Brockhus (SDN)

Het is een voorspelbaar gegeven dat er ondanks alle ontkenning een golf, of misschien wel een tsunami, van werkzoekenden uit het arme, door werkloosheid geteisterde Oosten van de Europese Unie op gang zal komen, zodra de grenzen over vijf jaar helemaal open gaan. In Nederland kunnen we dan wel rekenen op het afschaffen van de meeste sociale voorzieningen die met de privatisering niet alleen steeds duurder zullen worden, maar waarbij steeds meer mensen slechts op het minimumloon betaald zullen worden voor het werk dat nu nog gedaan wordt door Nederlanders met een fatsoenlijke CAO. De bonden zwijgen overigens als het welbekende graf.

Het bagatelliseren van die effecten lijkt mij de meest verwerpelijke politieke demagogie. Het feit dat Spanje nu een redelijke welstand kent, komt omdat de verhouding tot de bevolkingsomvang van Spanje bij toetreding t.o.v. die van de toenmalige EEG, de investeringen vanuit de EU mogelijk maakte. De loonniveaus in de 25 EU-landen verschillen zo zeer dat van een stabiele economie geen sprake zal kunnen zijn. Zie de statistieken van het CBS.

De nu voorgenomen uitbreiding is echter zo massaal qua bevolkingstoename en oppervlak, dat met zekerheid de (werkloosheid) problemen, zoals die na de eenwording van Duitsland zich voordeden en nog doen, waarschijnlijk in het niet zullen vallen. Al was het maar dat de meeste nieuwe landen een hoge agrarische bevolkingsopbouw hebben. Dat zal tot gevolg hebben dat vele miljoenen mensen uit die agrarische sector werkloos zullen worden, zeker naarmate de export van agrarische producten zal toenemen vanuit het Westen naar het Oosten, zoals Nico Wegter verklaart. Velen van hen zullen dan hun heil zoeken bij ons in West-Europa met verdringing van de arbeidsplaatsen voor de autochtone bevolking en tegen natuurlijk het uitbuitende minimumloon.

Open en eerlijke informatie is nodig, en niet stilzwijgend de aanpassing naar beneden zoals dit kabinet en ook de Europese Raad zich dat voor ogen hebben. Bekijk de video's die hierover gaan op de website van de SDN.

Wilt u reageren?

Adres Europese Commissie in Den Haag

Korte Vijverberg 5
2513 AB Den Haag
Postbus 30465
2500 GL Den Haag

Tel: 070-3135300
Fax: 070-3646619
E-mail: burhay@cec.eu.int
Internet: https://ec.europa.eu/netherlands/home_nl of: https://ec.europa.eu/netherlands/home_nl

    R.M. Brockhus, 25 mei 2005

De Gelderlander, 23-9-05: Bouwbond CNV kwaad op Van Hoof.

De Bouwbond CNV is kwaad over de opmerkingen van staatssecr. Van Hoof over de positie van Nederlandse bouwvakkers ten opzichte van Poolse. Volgens de bond heeft de bewindsman de bonden aangeraden akkoord te gaan met een loonsverlaging om de strijd met goedkopere Poolse arbeidskrachten aan te gaan. Bovendien zou Van Hoof niets doen om de positie van de Nederlandse bouwvakkers te versterken. Van Hoof ontkent dat hij gesuggereerd heeft het minimumloon in de bouw te hanteren. Ook zegt hij dat er wordt opgetreden tegen illegale arbeid op bouwplaatsen. Dit is dweilen met de kraan open. Zie video. Eerst de bouw naar het minimum, dan de metaal, de zorg en de industrie. U koos zelf voor CDA, VVD, D66.

Klik op de foto van de voorzitter van de Europese Commissie in Den Haag de heer Wegter