Belgische ambassade geïnformeerd over de uitvoer van 1.500.000 kg. kankerverwekkende houtspaanders
van de Fa. van der Galiën te Wouterswoude (Nederland) naar Unilin N.V. te Wielsbeke (België)

EuroStaete . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386


Belgische ambassade,
t.a.v. de heer B. Dereymaeker,
Lange Vijverberg 12,
2513 AC 's-Gravenhage.

Sint Oedenrode, 14 september 1999.

Ons kenmerk: BELAMB/14099.

Betreft:

  Uitvoer van 1.500.000 kg. Kankerverwekkende houtspaanders van de Fa. van der Galiën te Wouterswoude (Nederland) naar Unilin N.V. te Wielsbeke (België) met het oogmerk deze gevaarlijke afvalstof als grondstof in te zetten bij de productie van spaanplaat.


Geachte heer Dereymaeker,

Als vervolg op onze brief van 7 september j.l. vindt u bijgevoegd:

 1. De brief van 13 september 1999 van Machiels Advocaten aan ondergetekende (2 pagina's).

 2. De brief van 13 september 1999 van Machiels Advocaten bij de SDN op internet met bijbehorende archiefbijlage. (2 pagina's)

 3. Onze brief van 14 september 1999, kenmerk: Gal/Mach/14099, aan Machiels advocaten als reactie daarop. (3 pagina's).

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Een afschrift van deze brief hebben wij verstuurd aan de heer drs. L.S.M. van den Bossche van uw ambassade.

Wij stellen het op prijs dat u de ontvangst van deze brief schriftelijk bevestigd en ons van de voortgang op de hoogte houdt.

In het vertrouwen u hiermee van dienst te zijn, tekenen wij,

  Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


7 pagina's volgen.

Archiefbijlagen bij de SDN op internet:

 • uit-rs01.htm
  Bindende uitspraak van de Raad van State over de afvalfase van hout uit bouw en sloop

 • pronk-1.htm
  Brockhus - op vakantie - kwam Jan Pronk jaren geleden tegen op vliegveld Maastricht

 • pronk-2.htm
  Met de preventiegedachte streeft het Ecologisch Kennis Centrum B.V. naar een schoon milieu

 • pronk-3.htm
  Aangetekende brief (3-10-98) aan minister Pronk als reactie op zijn antwoord DWL/98085370

 • pronk-4.htm
  Herinneringsbrief aan minister Pronk wegens het uitblijven van zijn antwoord plus toevoeging

 • pronk-5.htm
  Antwoord van minister Pronk aan R.M. Brockhus op de brief d.d. 11 september 1998

 • pronk-6.htm
  Minister Pronk op internet aan zijn jas getrokken om inhoudelijk te reageren

 • pronk-7.htm
  Bezwaarschrift tegen uitvoer van 1.500.000 kg geshredderd behandeld hout naar België

 • pronk-8.htm
  Antwoord namens minister Pronk door drs. P.F.M. Geelen op de brief d.d. 13 augustus 1999

 • pronk-9.htm
  Reactie op brief van drs. Geelen (VROM) en z'n antwoord 'Voor kennisgeving aangenomen'

 • href="http://www.sdnl.nl/alders1.htm">alders1.htm
  Antwoord van minister Alders aan Remy Poppe van de Socialistische Partij over wolmanzout

 • kpf.htm
  De Informatie-eclips en het Kanker Preventie Fonds

 • claim-3.htm
  Schadeclaim-formulier voor indiening bij de Staat der Nederlanden

 • irm-24.htm
  Brief van Prof. dr. F. Bovenkerk (criminoloog) aan de Hoofdofficier van Justitie

 • irm-43.htm
  Brief van EKC aan de Minister van Justitie Sorgdrager

 • arseen-2.htm
  Vanuit Nederland wordt heel Europa diffuus vergiftigd. Een grof milieuschandaal!!

 • embassy1.htm
  Uitvoer van 30.000.000 kg. kankerverwekkende houtspaanders van het bedrijf
  G.P. Groot Recycling BV (Nederland) naar Norrköping Miljö & Energi AB in Zweden